🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lám
következő 🡲

Lám Frigyes (Késmárk, Szepes vm., 1881. máj. 13.-Bp., 1955. dec. 27.): gimnáziumi tanár. - A gimn-ot Késmárkon, az egy-et Bpen ném-fr. szakon 1903: végezte. Hajdúböszörményben, 1904: a pécsi, 1906: az egri főreálisk-ban, 1908: a győri áll. leánygimn-ban, 1935: a bpi Bolyai Gimn-ban tanár, 1937: a bpi középisk-k fr. nyelvi tanulm. felügy-je, 1938: nyugdíjazták. 1924: ig. címet kapott. - Írásaiban a szepesi ném. nyelvjárást ápolta, verseit részben e tájnyelven írta. Arany J. valamennyi balladáján, Petőfi 215, Ady 65 versén kívül Vörösmarty, Kölcsey, Babits, Kosztolányi verseit ford. ném-re. Elb-ei és reg-ei (a kz-ban maradt Vihar egy pohár vízben s a Brüchenzweig Sámuel házassága) a Szepesség múltját elevenítik meg, humoros hangnemben. - 1944: a SZIA III. o. tagja. - M: Gérard de Nerval. Győr, 1909. - Jammes. Uo., 1912. - Boudlaire. Bp., 1914. (Klny. Kat. Szle) - Huysmans 1848-1917. Uo., 1917. (Klny. M. Kultúra) - Brentuno Kelemen 1778-1842. Uo., 1918. - Zipser Treue. Gedichte. Uo., 1921. - Popperwasser. Gedichte. Késmárk, 1924. - Marie. Sonette. Győr, 1925. - A gründlerek irod-a. Bp., 1926. (Klny. Szepesség) - Virághalmi Ferenc. Győr, 1927. - Egy győri polgár (Ecker János) a reformkorban. Uo., 1928. - A győri m. kir. áll. leánygimn. tört. 1908-1933. Uo., 1933. (Klny. a gimn. értes.) - Die holzgeschnitzte Madonna. Írta Wilhelm Nemény. Mit einem Gedicht von F. L. und Eugen Binder. Késmárk, 1935. - A győri ném. színészet tört. (1742-1885). Győr, 1938. - In meinem Herzen laut ihr Nest die Stille. Írta Missuray-Krug Lajos. Übers. Dombóvár, 1942. (Scarbantia kv-ek) - Győr a m. regény- és novellairod-ban. Győr, 1942. (Győri Szle kvt. 22.) - Neue ung. Lyrik. Übers. Bp., 1942. - Der Veteran. Írta Johann Garay. Übers. und eingeleitet. Uo., 1944. - Die Liebe der Arsucu. Roman. Írta Péter Veres. Übers. Heinrich Weissling u. F. L. Berlin, 1958. - Unvergessene Heimat. Bev. Aurel Emil Emeritzy. Stuttgart, 1966. 88

Zipser Heimat 1923:7. - Bruckner Győző: A Szepesség népe. Bp., 1922:47. - Mattyasovszky Erzsébet: A szepesi németség nyelvjárásos költ-e. Uo., 1923:56. - Földessy Gyula: Egy nagy szepesi költő. Uo., 1936. - Horváth Károly Antal: ~. Uo., 1939. Arck. - SZIA tagajánl. 1944:17. - MIL II:11. - MÉL II:21. - Gulyás XVII:921. (†dec. 28.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.