🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kvantummechanika
következő 🡲

kvantummechanika: a mikrovilágra vonatkozó fizikai törvények összesége, melyek megfogalmazásában megjelenik a „h Planck-állandó”. - A ~ írja le az atomnál kisebb rendszereket, az atomokat, a molekulákat és a kristályok egyes tulajdonságait, valamint bizonyos makroszkopikus rendszerek viselkedését is. A ~ alapegyenlete a Schrödinger-egyenlet, amely a rendszer hullámfüggvényének tér- és időbeni változásait határozza meg. A hullámfüggvény nem fiz. mennyiség, de segítségével a rendszerre jellemző fiz. mennyiségek kiszámíthatók. A fiz. mennyiségek közül bizonyosak pontos értékei egyszerre nem ismerhetők meg, a →határozatlansági elv értelmében pl. egy részecske helye és impulzusa nem lehet egyszerre pontosan meghatározott. Ezért a ~ban a részecske-pályáról nem beszélhetünk. Az egyes részecskéket jellemző fiz. mennyiségek időbeni viselkedését a ~ nem rögzíti pontosan, csak a lehetőségeket és az egyes lehetőségek valószínűségét adja meg. Ezzel a ~ban megjelennek az igazi véletlenek, ugyanis nem mondható meg, éppen mi fog történni, mindezt a rendszer jelenlegi állapota nem határozza meg előre. Nagyszámú részecske esetén az indeterminizmus eltűnik, a rendszer viselkedése determinisztikussá válik. A ~i leírás nagyobb méretek és tömegek esetén a klasszikus fiz. leírásba megy át, azonban a ~ból a klasszikus fiz-ba való átmenet módja még nem eléggé ismert. V.Lá.

Simonyi 1981.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.