🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > koadjutor
következő 🡲

koadjutor (lat. episcopus coadiutor): egyházmegyébe beosztott, a megyéspüspök munkáját segítő, utódlási joggal rendelkező, különleges jogokkal fölruházott püspök. A Szentszék hivatalból, nem feltétlenül a mpp. kérésére nevezi ki (403.k. 3.§). - 1. 1983-ig az egyhm. szolgálatot végző összes cpp-nek ~ volt a neve, közülük egyesek a pp. személyéhez, mások az egyhm-hez voltak rendelve (vö. CIC 1917:350-353.k.). 1983 óta csak azok ~ok, akiknek az illető egyhm. ppi székére utódlási joguk van. - 2. A ~ akkor lép hivatalba, mikor a pápai kinevező levelet a mpp-nek és a tanácsosok testületének személyesen v. képviselő útján bemutatja, az irodaigazgató jelenlétében, aki erről jegyzőkönyvet köteles felvenni (404.k. 1.§). A spp. ugyanígy veszi birtokba hivatalát, de kinevezését a tanácsosok testületének nem kell bemutatnia (404.k. 2.§). Ha viszont a mpp. teljesen akadályozva van, elegendő, ha mind a spp., mind a ~ a tanácsosok testületének mutatja be kinevezését. Az irodaigazgató szerepe ilyenkor is ugyanaz, mint rendes körülmények között (404.k. 3.§). - 3. A ~ kötelességeit és jogait egyrészt maga az egyhjog (405-411.k.), másrészt kinek-kinek a kinevező levele határozza meg (405.k. 1.§). A CIC az alábbi sajátos kötelességeket és jogokat említi különösen: a) A ~ és a különleges felhatalmazással rendelkező spp. a mpp-öt az egész egyhm. kormányzásában segíti, s távolléte v. akadályoztatása esetén helyettesíti (405.k. 2.§). b) Ált. helynökké kinevezni köteles a mpp. a ~t, ill. a különleges felhatalmazással rendelkező spp-öt. Olyan feladatokkal is inkább őket tartozik megbízni, mint másokat, amelyek a jog szerint különleges megbízást (mandatum speciale) kívánnak. A többi spp-öt viszont - hacsak pápai kinevező levelük másként nem rendelkezik - a mpp. nem köteles feltétlenül ált. helynökké tenni, de legalább ppi helynökké ki kell neveznie őket (406.k.). c) Az együttműködés a mpp-kel feladatuk gyakorlása során mind a ~ok, mind a spp-ök számára kötelező, hiszen mindnyájan a mpp. gondjának megosztására hivatottak. A vélemény kikérése a mpp. és a ~, ill. a különleges felhatalmazással rendelkező spp. között kölcsönösen kötelező. A többi spp. vélelményét a mpp-nek jelentős ügyekben másokénál előbb kell kérnie (407.k.). d) A mpp. kívánságára, ha megfelelő akadály ezt nem gátolja, mind a ~, mind a spp. tartozik elvégezni a főpapi liturgikus és más olyan funkciókat, melyekre a mpp. köteles. Azokat a ppi jogokat és feladatokat, melyeket a ~ v. a spp. gyakorolhat, a mpp-nek nem szabad általában másra bíznia (408.k.). e) A helybenlakás kötelezettsége a ~t és a spp-öt éppúgy terheli, mint magát a mpp-öt (410.k.). - 4. A ~ széküresedéskor rögtön mpp-ké lép elő, feltéve, hogy hivatalát már törvényesen birtokba vette (409.k. 1.§). - 5. Lemondásuk. A ~ok és a spp-ök a mpp-ökhöz hasonlóan 75. életévük betöltésekor, valamint betegség v. más súlyos ok esetén kötelesek lemondásukat a pápának (és nem a mpp-nek) benyújtani (411.k., vö. 401.k. 1.§). E.P.

CCEO 1990:212-18. - Erdő 1991:254.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.