🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > keresztfelirat
következő 🡲

keresztfelirat: 1. az ókorban a →keresztrefeszítésnél használt, fehér gipsszel bevont kis tábla, melyre jól olvasható, fekete betűkkel az elítélt bűnét írták. A kivégzés helyére az elítélt vitte (ált. a nyakába akasztva), majd a keresztre erősítették. - 2. →kereszt-ereklye, a megfeszített Jézus feje fölé erősített, 40 x 25 cm-es fatábla (Mt 27,37; Mk 15,26; Lk 23,38; Jn 19,19-22). Arámul, görögül és latinul áll rajta Jézus elítéltetésének oka, amint Pilátus gúnyolódva mondta: „Názáreti Jézus, a zsidók királya”. Maga az írásmód a hitelesség bizonyítéka: jobbról balra kell olvasni (a gör. és lat. betűket is). A ~ szövegét a 4 evang. egymástól eltérően „idézi”; a Rómában, a →Jeruzsálemi Szent Kereszt bazilikában őrzött ~-töredék alapján ítélve Jn szövegét tekinthetjük pontosnak. - Szt Ambrus szerint Szt Ilona a Golgotán megtalálta Jézus keresztfájának ~át, a „titulus”-t is. Magával hozta Rómába, ahol befalazták az ereklyéket őrző kpna fölé emelt bazilika egyik boltívébe. 1492: itt találták meg 50 cm hosszú, zsinórral átkötött ólomdobozban. Amikor a toledói bíb-érs., Pedro Gonzales Mendoza restauráltatta a régi baz-t, négyszögletes ezüst ereklyetartóba helyezte a fatáblát, melyhez 1827: Placidus Zurla bíb. a mai kehelyformájú, gömb-markolatú, széles talpú ezüst alapzatot készítette. - A ~ot kezdettől fogva tisztelet övezte. A kk. és barokk lelkiség ~-tiszteletéről külön imádság tanúskodik, melyet a nap, a munka megkezdésekor mondtak: „Ez mai napon homlokomra + vetem a hitnek zászlóját, győzedelemnek jelét, a dicsőség királyának, zsidók királyának, megváltó Uram Jézus Krisztusnak diadalmas titulusát. Názárethi Jézus zsidóknak királya: ez a győzedelmes titulus oltalmazzon engem minden gonosztól.” (Arany Korona c. imakv.) - Ikgr. A →keresztrefeszítés és a →levétel a keresztről képeken mindig szerepel a teljes ~, v. rövidítése gör. v. lat. betűkkel (→INRI). →Jézus Krisztus ábrázolásain gyakran angyal tartja a ~ot írásszalagon. A ~ Páduai Szt Antal, Szt Ilona, Toulouse-i Szt Lajos attrib-a. **

Kirschbaum II:268. - Szilárdfy 1994:24. - BL:954. - Tóth 1988:132.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.