🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > katekumen
következő 🡲

katekumen, katechumen (gör. 'hitújonc'): a →keresztségre, ill. a →keresztény beavatás szentségeire készülő felnőtt. - Az ősegyházban a ~okat a keresztények közé számították, de megkülönböztették őket a megkeresztelt hívőktől, a fidelestől. Úgy tekintették őket, mint a már megfogant magzatot a már megszületett és növekedő keresztényekkel szemben. A ~ok külön imádkoztak, a szentmisének csak a tanító részén vehettek részt, ha meghaltak a keresztelés előtt, áldozatot mutattak be értük. Ha valaki ~nak jelentkezett, egy ker-nek v. egy diákonusnak kellett a paphoz v. a pp-höz vezetnie, és kezességet vállalnia érte. A pap v. a pp. gondosan megvizsgálta addigi életét és szándékát, s csak akkor bocsátotta a ~ok közé, ha kényszer nélkül és őszinte szándékkal jött. - Maga a fölvétel a christianum facere, 'kereszténnyé tenni' szert-sal történt: a pap v. a pp. kereszt rajzolt a jelentkező homlokára, kézrátélellel jelezte, hogy a jelölt ettől kezdve az Egyh. oltalma alatt áll, de törv-ei is kötelezik. Néhol sót tettek a jelölt nyelvére és →ördögűzést is végeztek (a 3. sz: az →exorcista feladata főként a ~ok előkészítése volt, s a segédkezés a keresztelésnél). Ezt követte az alapvető →katekézis. - Az alapismeretek megszerzése után a jelöltek beléptek az audientes (hallgatók), prostrati (leborultak), genuflectentes (térdelők), petentes (kérelmezők) néven is nev. ~ok közé. Az Egyh. felügyelete alatt töltött tanuló- és próbaidő hossza a jelölt buzgóságától függött, de legalább 3 év volt. A ~oknak külön tanítójuk volt, a nőket →diakonisszák segítették a fölkészülésben. - Az előkészületi idő után a ~ok jelentkezhettek a keresztségre. Nevüket külön jegyzékbe vették, s ezzel megkezdődött a →katekumenátus 2. része, melyben a competentes electi subscripti különleges hittani és lit. okt-sal, valamint önmegtagadásokkal (böjt, visszavonultság, világi szórakozástól, házasélettől való tartózkodás, földön alvás, →cilicium, bűnbánó ruha viselése) és a kapcsolatok rendezésével (adósságok megfizetése, teljesítetlen kötelességek rendezése, megbékélés ellenségekkel) megkezdték a nagyböjti, közvetlen előkészületet a keresztségre. Volt, aki szétosztotta vagyonát a szegények között, elbocsátotta rabszolgáit, elengedte adósai tartozását, foglyokat váltott ki, jótékony alapítványokat tett. Gyakori volt az életgyónás (→egyetemes gyónás). - Az okt. végén magyarázták a jelölteknek a →hitvallást, annak ünnepélyes átadása után. Ez virágvasárnap, v. 1-2 héttel korábban történt. Mivel a →Hiszekegy és a →Miatyánk a titokfegyelemmel őrzött misztérium része volt, a visszaélések elkerülése végett a →hitvallás átadása (traditio symboli) nem írásban, hanem szóban történt, s a jelölteknek hallás után kellett megtanulniuk. Ált. 8 nap múlva a jelöltek fölmondták a hitvallást (redditio symboli), ehhez kapcsolódott a traditio orationis dominicae, a Miatyánk átadása, szintén élő szavakkal. - A ~ből a →húsvét vigíliájában a keresztség által lett az egyh. teljes jogú tagja: fidelis, 'hívő'. **

Kraus II:147. - KL II:318.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.