🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Krisztus-misztika
következő 🡲

Krisztus-misztika: 1. a →Krisztus-misztérium átélése. - 2. a →misztikának az a területe, mely Isten (Jézus Krisztus) és a lélek szeretet-kapcsolatát, egyesülését foglalja magába (→jegyesmisztika). - A Szentírásban Pál ap. a megtérését Krisztussal való szoros közösségnek mondja (Fil 3,12), mely egész létmódját (Gal 2,20), életét (Fil 3,8; 2Kor 4,11; 13,4) és gondolkodását (2Kor 5,16; Fil 3,8) meghatározta. E ~ alapja Szt Pál és minden ker. számára a →keresztség (Róm 6,3-11; Gal 3,27; Kol 2,12), mely új létet ad Krisztusban (2Kor 5,17), s elvezet a Krisztus életében, szeretetében és szenvedésében való részesedésre (Gal 2,19; 2Kor 5,14; Róm 8,17). Megköveteli, hogy a lélek meghaljon a bűnnek, és csak Istennek éljen (Róm 6,2.11-14; 8,12; Gal 5,24; Kol 3,5.9 stb.), és örök életet ad a Krisztussal való eszkat. föltámadásban (1Tesz 4,17; Róm 6,8; 8,17; 2Kor 4,11.14; Fil 3,11; Kol 3,1-4). - A ~ a →János evangéliuma vezérfonala. **

LThK II:1178. - Schütz 1993:217.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.