🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kriszpin
következő 🡲

Kriszpin, Szt, Crispinus (†Augusta Suessionum [Soissons], Gallia, 287): vértanú. - A hagyomány szerint Maximianus cs. (ur. 286-305) alatt szenvedett mártírhalált. Cipészként kereste kenyerét, a szegényeknek ingyen dolgozott. Kultuszának ősi központja Osnabrück, ahol ereklyéit őrzik. - A hajdani céhesség eu. kapcsolataiból érthető, hogy már a kk. végén a körmöcbányai vargák, a barokk időkben a kőszegi, győri és aradi cipészek, csizmadiák patrónusként tisztelték. Mohácsi tréfás szakmai hagyomány szerint a Blaumontag ~ emlékezetének szól, mert a szt állítólag hétfői napon halt meg. - Ü: okt. 25. **

BS VI:309. - Bálint II:399.

Kriszpin, Viterbói, Szt, Crispinus, Pietro Fioretti, OFMCap (Viterbo, Itália, 1668. nov. 13.-Róma, 1750. máj. 19.): szerzetes, a szegények apostola. - Apja kora halála miatt cipészmester nagybátyja vette magához édesanyjával együtt. Beiratta a jezsuiták elemi isk-jába, majd maga mellé vette inasnak. Péter kicsi korában azzal játszott, hogy oltárt épített és a legszebb virágokat ajánlotta fel Istennek és a Szűzanyának. Egy alkalommal édesanyjával részt vett egy bűnbánó körmeneten, melyet a szárazság megszűnéséért tartottak. Látva a kapucinus növendékeket a körmenetben, elhatározta, hogy ő is kapuc. lesz. Ekkor már cipész volt, de 25 évesen 1693. VII. 22: fölvételét kérte a palanzanai konventbe. Fogadalomtétele után Tolfa, Róma, Albano, Monterotondo kolostoraiban volt szakács, kertész, betegápoló, kolduló barát. 1710-től haláláig Orvietóban élt. Mint kolduló barát a nép körében járva mindenfajta emberrel találkozott, s jámborsága, Istenre hagyatkozása, vidámsága és bölcsessége elragadta az embereket.  Egyháziak és világiak egyaránt keresték bátorításért. Nemcsak a rend, hanem a szegények számára is koldult. Ha roskadozott a terhek alatt, ezzel vigasztalta magát: Nem gyávák és lusták számára van a mennyország; oda nem hintón járnak! Mária apostolának hívták, az ő tiszt-ét terjesztette, mások örökké vidám társalgása miatt Isten fecskéjének nevezték. 1748: egy római kórházba került, ott is halt meg. Sírja a kapuc-ok római Mária-tp-ában. - VII. Pius p. 1806. VIII. 26: b-gá, II. János Pál p. 1982. VI. 20: sztté avatta. Ü: máj. 21. **

Kriszpin, Crispinus (12. sz.): megyéspüspök. - A MA-ban 1192-93: csanádi mpp. Nevét 2 okl-ről ismerjük. - Utóda 1198: János. 88

Mendlik 1864:94. (s.v. Chrispinus; 1193: pp.) - Gams 1873:370. (s.v. Crispinus; 1193-99: pp.) - Borovszky I:347. - Juhász I:120. - Schem. Csan. 1980:16. (10.) (s.v. Krispin)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.