🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kovács
következő 🡲

kovács (lat. faber ferrarius, ferrifaber, ném. Schmied): ősi →kézműves mesterség. - A Szentírásban a →vas és a →bronz mestere, Iz 44,13: →bálványkészítő mester. - A ~mesterség a 14. sz: céhesedett. Sajátos, egy terméket készítő művesek váltak ki belőle a 14. sz-tól: fegyver~ (→csiszár), fegyverderékgyártó, kard~, lándzsakészítő, pajzsgyártó, páncélgyártó, sisakkészítő, ill. abroncs~, balta~, bárd~, eke~, horgony~, késcsináló, lánc~, mérleg~, műszer~, patkoló~, reszelővágó, rostély~, sarkantyúműves, szeg~, szerszám~, zablakészítő. Vas-, acéltömb, -rúd, -lemez, faszén, póris, csontszén, víz az anyaga, fújtatós kohó, üllő odorral, satu, sikattyú, fogó, csavarmetsző, köszörű, kalapács, fogó, lukasztó, olló, fúró, reszelő a szerszáma; mindegyik sokféle, a művelet szerint változó. A munka lényege: vasat, acélt fölizzítva, vízzel edzve, fogó, kalapács, üllő használatával vékonyítással, vastagítással, elvétellel, hozzátétellel, edzéssel, lágyítással a mű sajátosságának megfelelő, kívánt formába alakítani. Alkotásai a kor követelményeinek megfelelő szúró, vágó, ütő, védő fegyverek, mindenféle tartó, ütő, vágó, véső, kaparó kézművesszerszám, földművesszerszám, eszköz, lószerszám, háztartási eszköz, minden famű vasalása, a későbbiekben műszerek, kezdetleges gépek. - Mo-on kb. 100 önálló ~céh működött, de a bognárokkal és egyéb más szakmabeliekkel közösen alkotott céheikkel együtt több volt 200-nál. Egyik védősztjük a „beteg lovak orvosa”, az üllővel, kalapáccsal, gyakran fogóval, patkóval, sőt lólábbal, ppi ornátusban ábrázolt Szt Elegy, aki az ötvösöknek is védősztje. A másik: Szt Lénárd, akinek vassal kapcsolatos legendái különösen a D-ném. nyelvter-en közismertek; ő volt a „vas ura”. B.I.-N.P.

Kirschbaum IV:96. - Céhkat. 1-2. köt. 1975-76. - Bálint II:449. - Das Steierische Handwerk. Graz, 1980:87. (Melzer-Andelberg, Helmut J.: Zu den Patrozinen der Handwerker-Heiligen) - Bogdán 1984.

Kovács Ágoston István, Kováts, OFM (Győr, Győr vm., 1751. ápr. 4.-Esztergom, 1823. okt. 2.): hitszónok, tartományfőnök. - Alsóbb tanulmányai végeztével gazd. hivatalnok, melytől megvált és 1772: belépett a r-be. Próbaévét Keszthelyen töltötte, Boldogasszonyban teol. hallg. 1776. IX. 10: pappá szent. 21 é. kp. és hitszónok, Andocson, Komáromban, Szentantalban házfőn., 1818-21: nyugdíjazásáig tartfőn. 1821: az esztergomi konvent tagja. - M: Sztek dicsérete és követése, azaz ünn. prédikátziók... Pest, 1801. - Alkalmatos és alkalmatlan rajta létel. Vasárnapi erkölcstani prédikációk 4 évre. 1. év 1. köt. Uo., 1802, 2. köt. Komárom, 1802; 2. év 1-2. köt. Pest, 1803; 3. év 1. köt. Uo., 1804, 2. köt. Buda, 1804; 4. év 1-2. köt. Pest, 1805. - Bűnösök keserve. Nagyböjti prédikációk (Székesfehérvár, 1794). Pest, 1805. - A Lélek Gondgya. Nagyböjti prédikációk (Székesfehérvár, 1796). Pest, 1805. T.E.

Farkas 1879:107. (s.v. Kováts, *1752) - Szinnyei VI:1182.

Kovács Alajos (Temesvár, Temes vm., 1909. márc. 16.-Bp., 1972. júl. 25.): plébános. - 1932. VI. 29: Vácott pappá szent., 1934: Lajosmizsén, Lőrinciben kp., 1936: Rákospalotán hitokt., 1938: kp., 1939: Kispesten hitokt., 1944: Mindszenten plnos, 1946: Kispesten hitokt., 1947: Gombán lelkész, 1947: Vecsés-Andrássytelep, 1955: az újpesti Magyarok Nagyasszonya-tp., 1961: a pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya-tp., 1965: a pesterzsébeti Jézus Szíve-tp. plnosa. - 1960: hitokt. felügy., 1962: tb. knk. - 1940. IX. 20-1944. III: a Kispesti Katolikus Élet havilap fel. szerk-je. 88

VEA 1970:316. - Viczián 1995:80. (983.) - Diós 1999:110. (5930.)

Kovács Angelus, Kovách, OFMCap (Pestszenterzsébet, 1911. okt. 9.-Róma, 2001. szept. 5.): külföldi magyar lelkész. - A tatai piar. gimn-ban tanult, 1927: lépett a r-be. 1931: éretts. A teol-t 1936: a Pázmány Péter Tudegy. hittud. karán végezte. 1935: szent. pappá. A r. növ-ek tanára, 1943: a tatai rház tagja. - 1947: Rómába, a Gregoriana egy-re küldték tanulni, nem tért haza. 1949: Kanadában teol. tanár és m. lelkész, főként Ottawában. 1963: Párizsban, 1965: Strasbourg-ban, 1973-89: Olo-ban a m-ok lelkésze. 1998. II-tól a rend papi otthonában élt Rómában. - M: Bujdosó regősök. Száműzött m. költők kisantol. Vál. Ottawa, 1961. - A külf. m-okkal Üzenet c. havi értesítővel tartott kapcsolatot, anyakönyvi adatokat is közölt. s.k.

Pilinyi 1943:41. - Tóth 1948:81. - Bölöny 1983:401. - Nagy 1992:162. - Keresztény Élet 1999. II. 7.

Kovács Anna Anicia, KN (Érd, Fejér vm., 1924. márc. 16.-Bp., 1993. jún. 28.): szerzetesnő. - 1941. VIII. 1: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1947. VIII. 10: tette. 1946: tanítóképzőt végzett. Tanítónőként dolg. - A szétszóratás után 1950 őszétől Érden rokonok fogadták be, 1963-tól uo. tanított. r.k.

Kovács Anna Gondéna, FMMN (Budafok, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1912. jan. 26.-Eger, 1985. febr. 15.): szerzetesnő. - 1929. VI. 11: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, fog-át 1932. VI. 13: uo. tette. Betegség miatt nem tett örök fog-at. r.k.

Kovács Anna Oktáviána, KN (Tormafölde, Zala vm., 1901. szept. 21.-Gyón, 1959.): szerzetesnő. - 1920. X. 5: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1923. VIII. 23: tette. Zsombolyán dolgozott. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Kovács Anna Viridiana, KN (Gyöngyös, Heves vm., 1895. márc. 24.-Gyón, 1981. máj. 7.): szerzetesnő. - 1914. III. 9: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1917. VII. 19: tette. Zsombolyán, Kókán, Kassán, Esztergomban, Bpen varrónő. - A szétszóratás után 1950 őszétől Kókán a pléb-n dolgozott, Gyöngyöspatán házt. alkalmazott. Utolsó éveiben a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Kovács Antal, felfalusi (Désakna, Szolnok-Doboka vm., 1791. febr. 2.-Brassó, 1857. dec. 9.): plébános, tanár. - A gimn-ot Gyulafehérvárt, a teol-t Nagyszombatban végezte. 1813. IV. 24: Gyulafehérvárt pappá szent., majd gimn. tanár, ppi titkár. 1816: nev. a gr. Bethlen családnál, 1824: gimn. tanár és plnos Zalatnán, 1826: Nagyág plnosa. 1834: Kolozsvárt az erdélyi nemzetiségi isk-k főfelügy-je, 1836. I. 30: Brassó plnosa, barcasági dékán, sepsi-miklósvár széki esp. 1840: apát, 1848. I. 9: kir. tan. 1855: p. kamarás. - 1837: saját lakásán isk-t alapított, ahol m-ul, ném-ül és rum-ül tanítottak. Az isk. 1847: gimn. lett, melynek ~ haláláig ig-ja. Vasárnapi isk-t, olvasóegyletet, tornaegyletet is szervezett. - Gött János nyomdásszal 1836: megindította a Siebenbürger Wochenblatt, 1837: az Erdélyi Hírlap, a Kronstädter Wochenblatt, 1838: a Brassói Hírlap, Iacob Mureșannal és Gheorghe Barițiuval 1838: a Gazeta de Transilvania c. lapokat. 1849: Bem tábornok brassói tartózkodása idején Weszely Károllyal megalapította a Brassói Lap c. hadiújságot. - Vagyonát a balonyai isk., a papnev. s a kántortanítók alapjának hagyományozta. A brassói Kút u. kat. temetőben levő sírja 1986: a Ceaușescu-zsarnokság rombolásának áldozata. - M: Római éjszakák. 1-2. köt. Írta A. Verri. Ol-ból ford. Kolozsvár, 1823. - Die Krone des Lebens. Uo., 1835. - Az érdem kicsiny rajzban. Brassó, 1837. - Die Krone der Eltern. Buda, 1837. - Az erőslelkű hölgy. Brassó, 1840. V.S.

Beke 1870:149. - Szinnyei VI:1192.

Kovács Aranka Zefira, IML (Szil, Sopron vm., 1914. dec. 15.-Bp., 1994. okt. 10.): szerzetesnő. - Bpen tanári okl-et szerzett. Sopronban 1936. VII. 2: lépett a kongr-ba. 1938. VII. 30: első, 1943. VIII. 17: örök fog-át uo. tette. A Budai Szt Margit Gimn-ban tanított. - A szétszóratás 1950. VI. 16. után pléb-kon segített. r.k.

Kovács Árpád, radnóti (Mezőcsát, 1902-Szombathely, 1977): festő. - A Képzőműv. Főisk-n Glatz Osztkár, Varga Lajos és Dudits Andor tanítványa. Az 1930-as évek elejétől szerepelt kiáll-okon. A II. vh. után megszervezte és vezette a Derkovits Képzőműv. Szabadisk-t és a Vas m. Képzőművészek Csoportját. Egyh. műve az alsósági tp. Szt Miklós-főoltárképe. **

Tóth 1994:76; 1995:58.

Kovács Athanáz Dénes, OFM (Bethlenfalva, Udvarhely vm., 1884. febr. 11.-Barberton, Ohio, USA, 1952. nov. 29. v. dec. 28.): házfőnök. - 1900. X. 23: lépett az erdélyi Szt István rtart-ba, 1904. XI. 1: ünn. fog-at tett, 1907. VI. 26: pappá szent. 1914: definitor, 1917: medgyesi, 1918: csíksomlyói házfőn. Misszióba ment az USA-ba. 1923. XII. 24: a clevelandi Szt Erzsébet-tp. lelkésze. 1927. V-1952. XII. 28: a barbertoni Szentháromság-tp. plnosa. - Clevelandban 1938-41: a Magyarok Vasárnapja szerk-je és kiadója. 88

György 1930:441. (kép), 913. - Schem. Trans. OFM 1947:59. - Török 1978:68, 402. (†dec. 28.) - Viczián 1995:96. (1195.) (s.v. Kovács A.)

Kovács Bernardin József, OFMConv (Győr, Győr vm., 1876. nov. 16.-Bécs, 1929. nov. 24.): szerzetes. - 1896. VIII. 31: lépett a r-be. Kolozsváron tanult, 1900. VI. 3: ünn. fog-at tett, IX. 18: pappá szent. Kézdivásárhelyen, 1908: Aradon, 1909: Nyírbátorban, 1912: Gödöllőn m-lat. szakos gimn. tanár. 1918. XI: Gödöllőn a Nemz. Tanács tagja, 1919. VIII: a kommün alatti magatartása miatt Moszkvába menekült. 1925: eljutott Assisibe, ahol a r. újoncok lat. tanára. Bécsben próbálták meggyógyítani. - M: Válasz a „Tátrai üzenetre”. Nyírbátor, 1913. 88

Schem. OFMConv 1918/19:30. - Bölöny 1983:411.

Kovács Boldizsár, OFMConv (18. sz.): tanár. - 1762-64: Nyírbátorban teol-t tanult. 1766/67: a miskolci, 1767/68: a kántai gimn-ban tanított. 1777. VI. 13: részt vett az egri r. kápt-on. - Iskoladrámái: Dagobertus. (m. nyelvű, bemut. Miskolc, 1766. VI. 13.) - Funestus inetritus Regis Saul. (lat., bemut. uo., 1767. III. 29.) - Caesar Caracalla. (m.?, bemut. uo., 1767. VIII. 1, 2.) - Iszonyán kegyetlenkedő Karakalla és az igazságért meghaló Papinianus. (m., bemut. Kézdivásárhely-Kánta, 1768. VI. 2.) K.I.

Monay 1953:60.

Kovács Borbála Walburga, KN (Jóka, Pozsony vm., 1901. máj. 10.-Jászberény, 1990. ápr. 22.): szerzetesnő. - 1927. IX. 5: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1930. I. 6: tette. Zsámbékon dolg. - A szétszóratás után 1950 őszétől rokonok fogadták be. Utolsó éveiben a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.

Kovács Emilia M. Irén, DNAK (Nemeshollós, Vas vm., 1903. febr. 2.-Piliscsaba, 1993. márc. 1.): szerzetesnő. - Az óvónőképző elvégzése után 1932. IV. 28: Kőszegen lépett a kongr-ba. 1933. IV. 30: első, 1936. IV. 30: örök fog-át uo. tette. A kőszegi internátusban, 1940: a szegedi óvódában, 1948: Hódmezővásárhelyen dolg. - 1950. VI. 16., a szétszóratás után Tatán házvezetőnő. 1956: nyugdíjba vonult, 1970 k. a piliscsabai szoc. otthonba költözött. r.k.

Kovács Endre Gergely, OCist (Egerbakta, Heves vm., 1927. nov. 6.-Eger, 2007. júl. 29.): fölszentelt püspök. - 1946: az egri ciszt. gimn-ban éretts., VIII. 29: Zircen lépett a r-be. 1950. VIII. 23: ünn. fog-at tett. A r. szétszórása után egri főegyhm-s. A teol-t Bpen a KPI-ben fejezte be. 1951. IV. 8: szent. pappá. 1952: Miskolc-Martintelepen, 1953: teol. dr. 1958: Eger-Főpléb-n kp., 1960-80: az egri szem. teol. (aszketika, misztika, lit.) tanára, 1978-ig spirit-a is. Közben 1969-70: és 1971 tavaszán Rómában a Gregoriana egy-en a lelki élet teol-jából diplomát szerzett. - 1975. I. 7: médiai cpp. és egri spp., II. 6: Bpen pp-ké szent. A tanítást 1980: befejezte. - 1979: főszegyh. knk. 1980: Miskolc-Mindszent plnosa. 1995: Egerben ált. érs. helynök. 1999: az egri Szt Bernát lelkészség lelkésze. - 1979-96: a MKPK ökumenikus biz-ának eln-e, 1990-98: a M. Ker-Zsidó Tanács üv. eln-e, majd eln-e. s.k.

Schem. Agr. 1975:110; 1992:147. - MKA 1984:571; 2000:335.

Kovács Erzsébet (*Bátaszék, Tolna vm., 1889. okt. 26.): iparművész. - 1914-15: a bpi Iparműv. Isk. ötvös szakán tanult. ~ tervezte a budavári koronázó (Mátyás-)tp. számára a Szt István-ornátust. Az Áll. Nőiparisk. tanára. - Rajzai: M. Iparműv., cikke: Díszítő Műv. (1916/17:73. A fémborítás) T.E.

ML 1935. I:588.

Kovács Erzsébet, RSCJ (Ózd, Borsod vm., 1909. jún. 30.-La Ramée, Belgium, 1994. jún. 13.): szerzetesnő. - 1935. VI. 21: Lindthoutban (Belgium) lépett a →Szent Szív Társaságba. Első fog-át 1939. I. 22: uo., örök fog-át 1946. IV. 5: La Ramée-ben tette. 1939: Lindthoutban élelmiszerraktáros, 1942: La Ramée-ban, 1946: Ixelles-ben, 1973: La Ramée-ban a házt-ban dolg. r.k.

Kovács Erzsébet (Ősi, Veszprém m., 1953. aug. 25.-): ötvös-iparművész. - Herenden porcelánfestőnek tanult, Veszprémben éretts., majd az Áll. Pénzverő zománcozó műhelyében dolg. Itt ismerkedett meg a cizellált rekeszzománc (→zománc) technikával, ami jellegzetes technikája lett. Az Iparműv. Főisk. ötvös szakán Engelsz József és Kertész Géza növ-eként 1985: kapott diplomát. 1983: férjhez ment →Zoltán Győző iparművészhez, közösen készítenek liturgikus tárgyakat tp-ok számára. 3 gyermekük született. 1883-88: rendszeresen részt vett a kecskeméti Zománcművészeti Alkotóműhely munkájában és kiállításain. Első kiáll-a: Bp., Vigadó Galéria, 1983. - II. János Pál p. első mo-i lelkipásztori látogatására (1991) ~ készítette a m. kat. egyh. ajándékát, a Patrona Hungariae és a magyar szentek tűzzománc-sorozatot. Kiállításai 1983 óta főként Bpen, Martonvásáron, Székesfehérvárott, Sárospatakon, Kecskeméten. - Fm: Korpusz (1986, Gógánfa, plébtp.) - Tabernákulumajtó és gyóntatószék betétei (1987-88, Balatonfüred, „Vörös”-tp.) - Magyar Szentek sorozat II. (1991, Bp., Pápai Nunciatúra) - Boldog Gizella ereklyetartója (1996, Veszprém, Szt Mihály-szegyh.) - Őrangyalok (embernagyságban, 1996, Martonvásár, Brunszvik-mauzóleum) - Martonvásári Madonna (2001, Martonvásár). s.k.

KMML II:488.

Kovács Erzsébet Anzelma, DNAK (Vajszló, Baranya vm., 1895. aug. 17.-Oroszlány, 1962. máj. 16.): szerzetesnő. - Az óvónőképző elvégzése után 1915. VIII. 28: Kőszegen lépett a kongr-ba. 1916. I. 26: első, 1919. I. 26: örök fog-át uo. tette. Velemben óvónő és házfőnöknő. 1950. VI. 16., a szétszóratás után Oroszlányba került egy ismerős velemi családhoz. r.k.

Kovács Erzsébet Evarista, KN (Petőmihályfa, Vas vm., 1909. ápr. 9.-Zsámbék, 1949.): szerzetesnő. - 1934. XII. 1: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1937. VII. 21: tette. r.k.

Kovács Ev. János, Szt Lászlóról nev., Piar (Kecskemét, Pest-Pilis-Solt vm., 1841. szept. 19.-Szeged, 1901. jan. 21.): tanár. - A gimn. alsó o-ait Kecskeméten, az V-VI. o-t Pesten végezte. 1860. IX. 18: Vácott lépett a r-be, ahol újoncévét töltötte; 1861/62: Kecskeméten a VII. o-t végezte; 1862/63: a gimn. II. o. vez-je; közben éretts. 1864: Nyitrán teol-t tanult, fél év múlva Szegeden h. tanár. 1865: Tatán tanított, 1867. VIII. 17: pappá szent., Kecskeméten a m. irod. és a lat. nyelv tanára, melyekből 1876: letette a tanári vizsgát. 1873: Sátoraljaújhelyt tanár, 1877: gimn. ig., 1883: Bpen, 1889: Vácott, 1890: Szegeden tanár. - M: A testgyakorlat mint nevelési eszköz. Sátoraljaújhely, 1876. - Netti, a magyar zsidónő. Uo., 1888. - Az ősök emléke. Uo., 1880. (Klny. sátoraljaújhelyi gimn. értes.) - Lat.-m. zsebszótár Q. Horatius Flaccus műveihez. Bp., 1887. - Tornászok indulója. Szögedi Endrétől zenésítve. Szeged, 1894. - Hálakoszorú. Uo., 1896. (Költ.) - Szentelt emlék. (Költ., dallama Szögedi Endrétől) Uo., 1896. - Hymnus. (A szegedi dalárda 25 é. jubileumára megzenésítette Szögedi Endre) Uo., é.n. - Sátoraljaújhelyt 1877-82: szerk. A sátoralja-újhelyi kegyesr. gymn. értes-t (benne cikkei 1877: Petőfi és a szenvedő ige, 1878: Vörösmarty Mihály Áldozatáról, 1881: Küzdés a népért, 1882: Apró vonások a m. tanulók életéből). - Álnevei és betűjegyei: Árva Imre (Kath. Néplap, 1867 vers, Hazánk és a Külföld, 1866); Csöndes (Jász-Kunság, 1870-72); K. J. (Pesti Hölgy-Divatlap, 1864, vers); Kelendi (Váczi Közl., versek); Lévay Imre szerk. (Veszprém, Veszprémi Közl., versek, ford.); Majzik K. (Zemplén, 1876-). 88

Szinnyei VI:1278. - Gulyás 1956:584. - Gulyás XVII:321. - Koltai 1998:210.

Kovács Éva (Jászárokszállás, 1932. ápr. 5.-Bp., 1998. dec. 22.): művészettörténész. - A bpi egy-en művészettörténész okl-et szerzett. A Szépműv. Múz., majd az MTA Művészettört. Kutatóint-ének munk. - 1977: a →koronázási jelvények hazahozatalát előkészítő szakértői biz. tagja. Részt vett a jelvények átvételében és kíséretében, majd a tanulmányozásukra összehívott nemzetk. tudóscsop. munkájában. - M: Kopfreliquiare des Mittelalters. H.n., 1964. - Limoges-i zománcok Mo-on. Bp., 1968. - Árpád-kori ötvösség. Uo., 1974. - A m. koronázási jelvények. Lovag Zsuzsával. Uo., 1980. - A Mátyás-kálvária az esztergomi főszegyh. kincstárában. Uo., 1983. - Species Modus Ordo. Vál. tanulm-ok. Szerk. Verő Mária és Takács Imre. Uo., 1998.  **

Mojzer Miklós (férje) közlése

Kovács Éva (Nyírcsaholy, Szatmár vm., 1938. máj. 1.-): kerámikus. - 1956-62: az Iparműv. Főisk-n Borsos Miklós és Csekovszky Árpád növendéke. Korongozott edényeket és étkészleteket tervezett a kispesti gránitgyárban. 1966-tól szabadfoglalkozású iparművész, figurális plasztikákat alkot meseszerű, idillikus értelmezésben. **

KMML II:488.

Kovács Ferenc (Óbecse, Bács-Bodrog vm., 1869. jan. 28.-Fajsz, 1954. ápr. 17.): plébános. - A kalocsai jezsuita gimn-ban 1888: éretts., a teol-t a Pázmáneumban végezte. 2 é. a bpi tudegy-en ásvány-, állat- és növénytant hallg. 1892. VII. 28: szent. pappá. Doroszlón, 1893: Temerinben kp., 1894: Óbecsén kp. és tábori lelkész, 1901-20: plnos. 1921: Bpen gimn. hitokt., 1923: Kamaraerdőn lelkész, 1930: a bpi Horthy Koll. lelki ig-ja. 1931: termtanból drált. 1943: Fajszon plnos. - Cikke: Bács-Bodrogm. Tört. Társulat évkv-e XIV. (Zombor, 1897: Bács-Bodroghvm. növényvilága). 1898-1900: Terék Józseffel az Óbecsei Közlöny szerk-je, 1902. VI. 2-IX. 28: az Óbecsei Hírmondó szerk. laptulajdonosa. 88

Szinnyei VI:1221. - Mike 1910:171. - Schem. Col. 1913:173; 1942:368; 1975:109. (s.v. H[uszka] Kovács) - Pilinyi 1943:139. - Tóth 1948:40. - Gulyás XVII:286. - Viczián 1995:109. (1355.)

Kovács Flórián, nagydaróczi (Diósgyőr, Borsod vm., 1754. máj. 7.-Szatmárnémeti, 1825. dec. 11.): megyéspüspök. - A gimn-ot Egerben, Kassán és Szakolcán végezte. 1769. X. 17: Trencsénben belépett a jezsuita r-be. 1772: Bécsben kezdte a teol-t, 1773: kilépett a szem-ból, s jogot tanult. 1774: Pesten a kir. tábla jegyzője. 1775: visszatért az egri szem-ba. 1778. IV. 18: pappá szent. Szirmay gr. fiainak nev-je, 1779: Jászberényben kp., 1783: Ungvárt tanár, majd Egerben teol. tanár. 1785: Novajban plnos. 1790: Egerben ismét teol. tanár. 1801: Nagykállóban plnos. 1804. XI. 21: szatmári knk., nagyprép. 1821. XII. 21: kinev., 1822. IV. 19: megerősített szatmári pp., Szatmárnémetiben VII. 22: szent. Munkájában betegsége akadályozta. - M: Szt Orsolya társaságának öröm-ünnepén... Kassa, 1798. - A szatmári szék 1826: betöltetlen, utóda 1827. V. 25: Hám János. 88

Gams 1873:381. (3.) - Koncz 1892:140. - Szinnyei VI:1222. - Schem. Szat. 1904:29. - Ritzler-Sefrin VII:356. (*máj. 7. ker.n., VII. 21: pp-ké szent.) - AASI 1937:205. (Kratz: Ex-Jesuiten)

Kovács Géza (Bp., 1915. okt. 14.-Bp., 1995. júl. 15.): plébános. - 1938. VI. 26: Vácott pappá szent., Újpesten kp., 1938: Taksonyban, 1941: Kiskunhalason hitokt., 1945: Tápén, Kecskeméten, Hódmezővásárhelyt kp., 1946: Sashalmon, 1947: Rákosszentmihályon, 1952: Cibakházán, 1954: Csongrád Szt József pléb-n kp., 1957: Homokon, 1962: Csécsén, 1963-95: Tolmácson plnos. - M: Máriát dícsérje lelkünk. Elmélkedések. Bp., 1947. - Zsolozsma a Fogolykiváltó Boldogassz. tiszt-ére. Uo., 1947. - Adatok Tolmács közs. tört-éhez. Tolmács, 1993. 88

Tóth 1948:105. - Schem. Vac. 1970:317; 1994:138. - Gulyás XVII:296.

Kovács Gyárfás (Csíkcsatószeg, Csík szék, 1852. ápr. 22.-Désakna, 1902. nov. 6. v. 7.): plébános. - A gimn-ot és a teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1877. V. 19: pappá szent. Csíkrákoson, XII. 18: Karcfalván kp., 1880. IX: Csíksomlyón gimn. tanár, 1881. IX. 18: Csíkcsatószegen kp., 1882. V. 15-1884. IV: Désaknán, 1884. V: Topánfalván lelkész, 1894: Désaknán plnos. - M: A bányavidéki r.k. esp. ker. plébániáinak tört. Szamosújvár, 1897. - Tarlózás Désakna bánya-nagyközség múltja és jelenéből. Dés, 1897. - A mikolai másképp kolozsvári csodatévő sztszűz kegyképének tört. vázlata. Szamosújvár, 1898. - A kat. búcsújárók. Uo., 1898. - Álneve: Kovács Prótás. T.E.

Szinnyei VI:1226. - Közművelődés 1902:45. sz. (†nov. 7., 53 é.) - Szolnok-Doboka 1902:12. sz. - Gulyás XVII:297.

Kovács György (Sopronkövesd, Sopron vm., 1912. febr. 27.-Győr, 1992. okt. 5.): kanonok. - A teol-t Innsbruckban végezte, ahol 1936. VII. 26: pappá szent. A soproni Várospléb. kp-ja. 1946-54: a győri szem. vicerektora, 1947-54: egyhm. számvevő is, 1947: teol. dr. és ppi tanácsos, 1954: pol. fogoly, 1955-71: Győr-Nádorváros plnosa, 1960-78: a győri papnev. int. rektora és a hittud. főisk. ig-ja, 1964: majki c. prép., 1971: szegyh. knk., 1978: őrknk. 1979-85: Győr-Belváros plnosa. - M: Kópháza kegyhely. Czistler Istvánnal. Sopron, 1937. - A gondviselő Isten. + Nagy Miklós: A gondviselés és az ember. Bp., 1939. (Actio Catholica 65.) - Mi van a földi élet után? Uo., 1940. (uaz 66.) 88

Schem. Jaur. 1940:127; 1968:161; 1985:148. - Hetényi Varga I:308. - Diós 1995:110.

Kovács Gyula, monori (Monor, Pest vm., 1856. aug. 1.-Bp., 1944. febr. 10.): közgazda, egyetemi tanár. - Pécsett éretts., a bpi tudegy-en 1880: jogból drált, s a miskolci Keresk. és Iparkamara szolgálatába állott, 1890: a Keresk. Min. min. titkára, 1891-1917: nyugdíjazásáig a Keresk. Múz. alig-ja, kirendeltségeket szervezett Isztambulban, Ruszcsukban stb. 1891: a bpi tudegy. mtanárrá képesítette, 1892-1940: gazd-pol. előadásokat tartott, a bpi keresk. akad. és a keresk. isk. tanárképző int., a keleti keresk. akad. közgazd. tanára is. A nemzetk. ipari kiállításokon a bíráló biz. tagja. Részt vett 1896: a millenniumi kiállítás előkészítésében, a felügyeletet, a jegykezelést, elárusítást és vendéglátást, a néprajzi és háziipari kiáll-t szervezte. Közreműködött a párizsi, torinói, bukaresti kiáll-ok m. osztályainak megrendezésében. - M: Az agió ingadozásainak hatása a keresk. forgalomra. Bp., 1881. (Klny. Nemzetgazd. Szle) - A miskolci keresk. iparkamara jelentése az 1880. és 1890. évekről. Miskolc, 1881, 1891. - A Borsod-Miskolci Háziipari Egyes. 10 é. tört. Bp., 1885. - Az italmérés regalejogról. Miskolc, 1888. - A m. háziipar törzskv-e. Bp., 1898. - Közgazdaságtan. 1-2. köt. Uo., 1899-1902. - Exposition internationale de Torino. 1911. Katalógus. Szerk. Bp., 1911. (olaszul is Uo., 1911) - A m. kir. Keresk. Múz. és a vh. Uo., 1915. - A m. áruforgalmi iroda. Uo., 1917. - Az átmeneti gazd. problémái. Uo., 1917. (Klny. M. Ipar) (ném-ül is) - Árukivitelünk központosításának kérdéséhez. Uo., 1917. - Az ipar és keresk. érdekében. Uo., 1918. (Klny. Függetlenség) - A világgazd. újabb jelenségei. Uo., 1925. - A világgazd. válsága idejéből. 1-12. füz. Uo., 1929-34. - Világválságban. Uo., 1932. - Az átmeneti gazd-ról és ennek pol-járól. Bécs, 1942. - Miskolcon 1880. X. 2-1881. VI. 18: a Közgazdaság hetilap, 1881. VI. 29-1883. IV. 3: a Borsodmegyei Lapok fel. szerk-je, Bpen 1895: a Kiállítási Címtár 8 nyelvű tájékoztató főszerk-je, 1922. XI. 29-1925. XII: a Körirat fel. szerk-je és folytatásai, 1926. I-1938: a Keresztényszocialista Magántisztviselők Országos Szövetsége Körirata, 1928. X-1934. III: a Magyar Magántisztviselő kerszoc. havilapok fel. szerk-je és kiadója. - Betűjegyei: K. Gy. (Borsodm. Lpk.) 88

Szinnyei VI:1246. - Ker. m. közél. alm. I:548. - B-A-Z m. sajtóbibliogr. 1842-1963. - MÉL I:988. - Viczián 1995:175. (1144.)

Kovács Gyula (Rozsnyó, Gömör és Kishont vm., 1897. febr. 27.-Tornagörgő, 1980. dec. 22.): plébános. - Rozsnyón éretts., a teol-t uo. és 1918: Egerben végezte, 1919. X. 27: pappá szent. Osgyánban, 1921: Krasznahorkaváralján kp. s a Rákossy családban nev., 1923: Fülekpüspökin, Ipolygalsán, 1925: Rozsnyón, Fülekpüspökin, 1931: Sőregen, Várgedén kp., 1932: Füleksávolyban adm., ott megszervezte és vez. az AC keretében a Szt Pál és a Szt Ágoston Kört. 1934: Tornagörgő plnosa. 1934: a →Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület vez-je, 1939: a KALOT, 1940: az AC egyhm. vez-je. 1949. III: letartóztatták, a börtönben agyvérzést kapott. VII. 28: szabadult, XII. 28: a →pozsonyi „Mindszenty-per” 24. rendű vádlottjaként fölmentették. Visszatért pléb-jára, haláláig szolgált. - M: Még sem lesz belőlem tekintetes asszony. Színmű. Rozsnyó, 1922. - Énekek és búcsúztatók. Uo., 1931. - SOS. Lelki olvasmány kat. hívek sz. Uo., 1931. - Szabad egy szóra? Színmű. Uo., 1932. - Rudika házasodik. Színmű. Uo., 1932. - Az ifj. munka vezérfonala. Meggyesi Sándorral. Uo., 1934. - Dorolite na jedno slovo? Ford. Peter Rus. Uo., 1936. - Térj meg! Előadás. Uo., 1937. - Hódoljunk az Úrnak. Példák és tört-ek. Uo., 1938. - Ja som chlebom mocnych... Uo., 1938. - Rudika házasodik. Életkép. Uo., 1932. - Rozsnyón 1926. I. 21-1930. VII. 10: a Sajó-Vidék fel. szerk-je, 1933: a Katolikus Ifjú szerk-je, 1933. IX-1944. IX: az Ifjúságunk c. havilap fel. szerk-je. és fel. kiadója. 88

Schem. Ros. 1942:95. - Pilinyi 1943:196. - Szolg. 1981. (51):105. (téves adatokkal) - Gulyás XVII:308. - Új Ember 1981. VI. 18. (Magyar Ferenc: Paptemetés karácsonykor) - Hetényi Varga III:284. - Viczián 1995:70. (858, 1535.)

Kovács Gyula (Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1912. szept. 6.-Debrecen, 1987. ápr. 19.): g.k. parókus. - 1937. IX. 17: pappá szent. 1936: Nyíregyházán hitokt. és s-lelkész, 1943: a ppi Szt Jozafát Int. ig-ja, 1944-48: vallásalapi hittanár, 1944: a helyi tanulm. alap kat. gimn-ának újjászervezője és vez-je, 1946: tanügyi, majd tb. esp., 1951: teol. tanár, spirituális, 1954: Nagykállón, 1959: Jánkmajtison, 1960: Érpatakon parókus. - Nyíregyházán 1939-1944. I. 1: a Keleti Fény fel. szerk-je. 88

Schem. Hd. 1982:118. - Viczián 1995:73. (901.) - Diós 1999:112. (5995.)

Kovács Gyula Félix, OFMCap (Bp., 1922. nov. 21.-Máriabesnyő, 1991. máj. 15.): szakács testvér. - 1945. VIII. 29: Máriabesnyőn lépett a r-be, 1946. VIII. 30: első, 1949. VIII. 31: örök fog-át uo. tette. - 1946. IX: Máriabesnyőn szakács, 1948. VII. 15: Nagymágocson sekrestyés. A szétszóratás után uo., 1962. IX: Bpen sekrestyés. 1968. IX-1982. X. 1: nyugdíjazásáig Egerben gyári vagyonőr. 1989. X. 1: Máriabesnyőn szakács. r.k.

Kovács Hermin, Török Mihály Miklósné (Kaposvár, Somogy vm., 1881. v. 1882.-Bp., 1942. márc. 27.): tanítónő, szakszervezeti elnök. - Iskoláit a kaposvári zárdában s a pécsi tanítónőképzőben végezte, Dárdán (Baranya vm.) tanított. 1909: férjhez ment T. M. M. (†1945) főispánhoz. Az I. vh. idején a Kat. Karitász és a M. Vöröskereszt önkéntese, 1918-19: Bp-Ferencvárosban a Kerszoc. Párt szervezője és XX. ker. elnöke, 1920-23: a bpi tvhat. biz tagja. 1930: a Szt Gellért Egyes. fővédnöke. - 14 é. korában jelent meg első novellája a Somogy c. lapban. - M: A Baárd lányok. Reg. Bp., 1911. - A harmadik. Reg. Uo., 1912. - A harang és egyéb elb-ek. Győr, 1916. (Családi kvtár 10.) - A tüzes hajnal. Reg. Bp., 1916. - Az aranykapu. Reg. Uo., 1919. (2. kiad. Uo., 1920) - Az ezüst létra. Uo., 1920. (Ifj. szj. 25.) - A fehér asszony. Reg. Uo., 1924. - Varjú-tanya. Reg. 1-2. köt. Uo., 1927. (M. írások) - Kormos Biri. Ifj. reg. Uo., 1928. - Galambkisasszony. Reg. Uo., 1931. - A halálautó. Írta Sidney Frank. [Ford?] Uo., 1933. (P. Hírl. kv-ek 287.) - Margitvirágok. Uo., 1933. - A sárga kastély. Uo., 1938. (½ P reg. 149.) - A régi falióra. Uo., 1939. (Uaz 167.) - Tímár u. 17. Ifj. reg. Uo., 1939. - A várkastély vendége. Uo., 1940. (½ P reg. 204.) - A zöld selyemruha. Uo., 1940. - A szilfai birtok. Reg. Uo., 1941. (Nemz. kvtár 49.) - A szürke autó. Reg. Uo., 1941. (Érdekes reg. Röptében a világ körül 25.) - Üvegbatár. Reg. Uo., 1943. - Betűjegyei: t. k. h. (Alkotmány, 1911-19); T. K. H. (uo., 1909-19); tkh (uo., 1911/19); T-né K. H. (uo. 1911); Törökné Kovács Hermin (kv-ein). 88

Földnépe naptára 1929:29. Arck. (s.v. Törökné Kovács Hermin - minden forrásban) - Bozzay 1931:969. - György 1931:393. - Gulyás XVII:307.

Kovács Hermine Elisabeth, FMMN (Németszőgyén, Esztergom vm., 1890. febr. 18.-Bagio, Olo., 1967. nov. 2.): szerzetesnő. - 1918. XII. 7: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, fog-át 1926. V. 26: uo. tette. A Fülöp-szk-re ment misszióba. r.k.

Kovács Ignác (Hidegség, Sopron vm., 1840. júl. 18.-Sopron, 1915. aug. 5.): prépost-kanonok. - A gimn-ot és a teol-t Győrött végezte, 1865. V. 6: pappá szent. Lókon, 1867: Pándorfalun kp., 1868: Peresznyén adm., plnos, 1887: locsmándi ker. esp., 1902: soproni knk., 1913: veszprémvári c. prép. 1912: a SZIT tud. o. tagja. - Írásai: M. Sion (1863: A győri ppség megalapítása, 1866: A győri egyhm. első főpásztora, Modestus pp.), Kat. Szle (1904: A borsmonostori apátság alapítása és birtokviszonyai) - M: A borsmonostori apátság tört. Sopron, 1910. T.E.

Schem. Jaur. 1913:253. - Szinnyei VI:1250. (*Hidvég!) - Gulyás XVII:310.

Kovács Imre (Arad, Arad vm., 1792. dec. 13.-Nagyvárad, 1862. jún. 25.): szolgabíró, a magyar gyorsírás egyik kifejlesztője. - A gimn-ot és a jogot 1810-12: Nagyváradon végezte. 1816: Bihar vm. esküdtje, 1837. VI. 21: a szalontai járás első szolgabírója. 1838. VI. 12: közp. szolgabíró, 1845: táblabíró. Danzer ném. gyorsírási kv-ének átdolgozásával úttörő munkát végzett. ~ használta először a m. nyelvben a stenográfia helyett a gyorsírás elnevezést. - M: Zoltán házassága. Játék. 4 fv. Nagyvárad, 1835. - Népdal Ferenc József Nagyvárad városábani megjelenése alk. Uo., 1857. 88

Szinnyei VI:1251.

Kovács Imre Endre, OPraem (Nemesgulács, Zala vm., 1926. aug. 28.-): rendtörténész, plébános. - A gimn-ot a keszthelyi prem-eknél végezte, 1944. V. 4: éretts. VI. 6: Csornán lépett a r-be. 1945. VI. 7: első, 1948. VI. 7: örök fog-at tett. A teol-t Csornán végezte, 1949. VII. 10: Pannonhalmán sztelték pappá. IX. 1: Pestszenterzsébeten hitokt. káplán, s magyar-tört. szakon megkezdte egy. tanulm-ait, 1951. I. 20: tett alapvizsgát. 1950. VI. 16: a r. feloszlatásakor a váci egyhm. kötelékébe került. 1951. I. 15: Csanyteleken, 1954. IX. 1: a szolnoki belvárosi pléb-n kp. 1955. IX. 1: Pesterzsébeten a Szt Lajos pléb-n kp., beiratkozott a Hittud. Akad-ra. 1957. V. 1: a szentesi főpléb-n kp. 1959. XII. 1: a kecskeméti Szt Erzsébet-tp. hitokt. kp-ja, 1983: tp-ig. - 1970. VI. 25: a Hittud. Akad-n egyhtört-ből drált. 1988: a rendi Commissio Historica tagja. 1994-95: az ELTE-n levtáros alapképzőt végzett. - 1993. VI. 15: visszakerült a rendbe. Csornán alperjel, levtáros, kvtáros, 1993-98: novícmester. 1996. VIII. 1: Farád plnosa. Lexikonunk munk.- Fm: A kecskeméti Szt Erzsébet tp. tört. Szeged, 1989. (M. egyhtört. vázlatok I.) - Adatok a mo-i prem-ek teol. irod. munkásságához a kk-ban. Bp., 1990. (Uaz II.) - A türjei prem. prépság tört. Zalaegerszeg, 1991. (Zalai gyűjt. 32.) - A Prem. Rend tört. Szombathely, 1993. (Kuruc Adolf emlékkv.) - Fejezetek a Csornai Prépság tört-éből. Bp., 1994. (M. Egyhtört. Évkv. I.; rövidített szövegű utánnyomása: Rábaköz honismereti évkv. Csorna-Kapuvár, 1996) - A prem. rend szerepe és kulturális tevékenysége Mo-on. Bp-Zürich, 1997. (Zürichi M. Történelmi Egyes. tapolcai előadásai) s.k.

Kovács István (Gyerk, Hont vm., 1881. szept. 18.-Ipolyvisk, 1942. aug. 15.): plébános. - 1904. VI. 25: pappá szent. Zselizen kp., 1909: Ipolyvisken plnos, 1940: esp. - M: A kis Jézus kedveltje. Ford. Csáji Jánossal. 3. bőv. kiad. Rozsnyó, 1936. 88

Schem. Strig. 1917:343; 1941:304. - Gulyás XVII:316, 318 h., két személyként!)

Kovács István (Bp., 1899. jan. 22.-Hévíz, 1975. márc 25.): plébános. - Bpen éretts., belépett a piar. r-be, 1920: azt elhagyva a veszprémi szem. III. é. teológusa. A bpi Pázmány Péter Tudegy-en fejezte be tanulm-ait, 1920: m-tört. szakos tanári okl-et szerzett, 1922. VII. 2: pappá szent. Zákányban kp., és 1925. II: Zichy Ödön gr. családjánál nev., bölcs. dr-rá avatták. 1928. II: Veszprémben karkp., 1933. IX: alkántor s az Egyhm. Nyomda ig-ja, 1933. IX: Somogyvárott adm., 1936: esp., 1940: Alsópáhokon plnos és a keszthelyi ker. h. esp. tanfelügy-je. 1940: nyugdíjazták, Hévízen élt. - Az Egyhm. Nyomdának 1929: szedőgépet, a kv-kötészetnek aranyozógépet vett, az Egyhm. Kv-kereskedést az Óvári u-ból a Városháza épületébe helyeztette. Somogyvámoson 1933. XI: befejezte a tp. építését. - M: Szentek élete. A ker. tökéletesség útja. 1-12. köt. Jan-dec. Írta Alban Stolcz. Ford. Veszprém, 1932-33. - 1933. I. 1-IX. 3: A Veszprémi Hírlap főszerk-je. 88

Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:93. (247.) - Pfeiffer 1987:631.

Kovács Jakab (Székelyhodos, Maros-Torda vm., 1919. okt. 22.-): plébános. - A gimn-ot Marosvásárhelyt, Székelyudvarhelyt és Kolozsvárt a piar-knál végezte. A teol-t 1942: uo., 1944: Zircen a ciszt-eknél, 1946: Gyulafehérvárott hallg. 1947. VI. 15: szent. pappá. Gyergyóremetén kp., 1949. VI. 13: letartóztatták, 5 é., föllebezés után 2 é. ítélték, de csak 1953. VII. 23: engedték szabadon. XII-1955. XII: Nyárádremetén a békepapság ellenében plnos. 1956: Pálpatakán, 1967: Csíkrákoson, 1987: Csatószegen plnos. Ku.P.

Erdélyi Egyhm. Névtár 1981:28; 1986:30.

Kovács János (Eger, Heves és Külső-Szolnok vm., 1764. aug. 25.-Bécs, Alsó-Au., 1834. ápr. 12.): nevelő. - Az el. isk-t és a gimn-ot Egerben végezte, 1781. X: Bécsben joghallg. 1785: Bánffy György gr. fiainak nevelője, a m. nyelv oktatója, 1787: az erdélyi kormányzó Bánffy jegyzője és házi titkára is. 1798: visszatért Bécsbe, ahol 20 é. a Pálffy családnál nevelő, I. Ferenc kir (ur. 1792-1835) udvarában Rajner főhg. mellett 8 é., Lajos főhg. mellett 5 é., Ferdinánd koronahg. mellett 5 é. a m. nyelv és irod. tanítója. 1807: Eger város polgárainak teljhatalmú megbízottja abban a perben, amelyet a sz.kir. város kiváltság megszerzésért folytattak. 1824: az Egerben tanulók részére 12 ezer Ft alapítványt tett, melyből 4 első- és 4 másodéves bölcs. és joghallg. részesülhetett. (Először 1836: osztották ki, 1852: a bölcs. o-ok és a 6 osztályú gimn. összevonása után a ciszt. gimn-ba került.) 1829: végrendeletében az egri kórházat és szegények int-ét tette örökösévé. 1833. XI: az MTA tb. tagjává választotta (melynek alaptőkéjéhez 1000 Ft-ot adott). - Arcképe (Miklóssy József olajfestménye, 1824) 1999: a Dobó István Vármúz-ban. 88

Szabó Ignác: ~ emlékezete. Eger, 1895. - Szinnyei VI:1270. - Kiss 1993:58.

Kovács János, pásztélyi (Velejte, Zemplén vm., 1826. máj. 8.-Ungvár, 1891. ápr. 5.): görögkatolikus megyéspüspök. - Pankovics István unokaöccse. A teol-t Munkácson végezte, 1849: szentelték pappá. Huszton kp., Técsőn lelkész, 1869: máramarosi vikárius, 1870: uo. parókus. 1869-72: a huszti ker. ogy. képviselője. 1874: munkácsi mpp. Megszervezte a →hajdúdorogi külhelynökséget. Ungvárt internátust nyitott a papfiúk és tanítójelöltek számára, s leánynevelő int-et alapított. - Utóda 1891: Firczák Gyula. 88

Kelet 1891:15. sz. - Farkas 1896. - Szinnyei VI:1275.

Kovács János (Csóka, Torontál vm., 1852. aug. 27.-1909 előtt?): hittanár. - 1876. VII. 6: csanádi egyhm-s pappá szent. Almáskamaráson, Apátfalván, Németszentpéteren, Gyertyámoson, Magyarpécskán, Németeleméren, Karánsebesen, Németcsernyán, Törökbecsén és Szeged-Belvárosban kp. 1885. VIII. 27: hittanári képesítést szerzett, a szegedi reálisk. és polg. leányisk. hitokt-ja. 1896: Simándon, 1897: Székudvaron adm., majd betegszabadságon, 1900. VII: Temesvár-Erzsébetvárosban hitokt., 1901: Battonyán, 1902. I. 15: Pusztaföldváron lelkész. - M: Szt Istvánnapi beszéd. Nagybecskerek, 1883. - Nagyböjti szt beszédek. Krisztus szenvedése és halála. Bp., 1887. (Jó Pásztor folyóir. melléklete). 88

Schem. Csan. 1892:259; 1902:227. - Szinnyei VI:1286.

Kovács János Gergely, OFM (Kiskunfélegyháza, Jászkun Kerület, 1859. ápr. 4.-Csíksomlyó, 1898. febr. 15.): szerzetes. - 1879. VII. 19: lépett a r-be, 1882. VI. 25: pappá szent. 1895: az erdélyi rtart. tagja lett. - M: Páduai Szt Antal társulatának tört. és ájtatossági kalauza. H.é.n. 88

György 1930:533. (628.)

Kovács (1890-ig Lopajda) János Jázon, OSBM (Istvándi, Szatmár vm., 1869. aug. 21.-Meriden, Connecticut, USA, 1925.): szerzetes. - Ungvárt tanult. 1888. IX. 7: lépett a r-be, a teol-t Máriapócson végezte, az ungvári g.k. szem-ban vizsgázott. 1893. XII. 18: pappá szent. Máriapócson tanított. Innen a huszt-boronyai monostorba került. A 20. sz. elején kivándorolt az USA-ba. - M: Szt olvasmányok az év különböző ünnepeire. Írta Antonevics Károly SJ. Ford. Bp., 1898. - Elmélkedések a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedéséről és haláláról. Uo., 1899. - Elmélkedések a legméltóságosabb oltári szentségről v. méltó előkészűlet a szent áldozáshoz. Kath. hívek számára. Írta Riedl Kázmér. Magyarra áttette. Ungvár, 1903. P.I.

Szinnyei VI:1290. (*aug. 22.) - Schem. Munkacs. 1908:306. - Bendász István g.k. esp. közlése

Kovács Jenő (Kiscsősz, Veszprém vm., 1914. aug. 17.-Heiligenblut, Au., 1989. júl. 31): ausztriai magyar lelkész. - A gimn-ot 1926-29: Pápán, 1929-34: Veszprémben, a teol-t 1934-40: Bpen végezte, 1939. VI. 18: pappá szent. Somlószőllősön, 1941. III: Somogyvárott, 1941. XII: Ukkon, 1942. IV: Sümegen kp., 1943: hittud. dr-rá avatták. 1944. III: Szentgyörgyvárott adm., V. 24: Zalaszántón kp., XI. 15: Várvölgyön adm., XII. 15: Zalaszántón, 1945-47: orosz hadifogoly. 1947. XII: Zalaszentgróton kp., 1948. IV: Zalaudvarnokon lelkész, 1949. X: Somogyszilben kp., 1951. IX: Mezőszilason, 1955. IX: Somogytarnócán plnosh. 1956. XII: Judenauban (Au.) a m. menekülttábor, 1959: a traiskircheni menekülttábor lelkésze, 1960: Mittelbergben, 1964: Amstettenben, 1965: Erlben, 1973. XII: Messernben plnosh., utóbb Heiligenblutban lelkész. - M: A ker. életeszmény. Bp., 1934. - A férfiú. Traiskirchen, 1957. (ném. Der Mann. Krems, 1964) - Vasárnapok. Elmélkedések és sztbeszédek. Bécs, 1958-59. - Sonntage 1-4. Gedanken zum Markusevangelium. H.n., 1973. 88

Pfeiffer 1987:631. - Nagy II:165.

Kovács József (1785 k.-Nagyszombat, 1841. nov. 26.): teológiai tanár. - 1802: papnöv. a pozsonyi Emericanumban, a bölcs-et 1803: Nagyszombatban, a teol-t 1805: Bécsben hallgatta, 1807 k. pappá szent. Üzbégen, Érsekújvárt és Vajkán kp., 1815: a prímási lyceum mennyiségtan tanára és a nagyszombati papnev. tanfelügy-je, 1820: az erkölcstan, lelkipásztorkodás és ped. tanára és nagyszombati szentszéki ülnök, a pesti tudegy-en a teol. kar tagja és kv-bíráló. - M: Cels. ac rev. dno principi Alexandro a Rudna et Divék-Újfalu, archi-episcopo Strigoniensi... Nagyszombat, 1820. - Hymnus ad beatiss. virginem Mariam Radnensem ... Uo., 1820. - Onomasticon cels. ac rev. dno principi Alexandro a Rudna et Divék-Újfalu. Uo., 1824. - Vota honoribus principis Alexandri a Rudna. Uo., 1827. 88

Némethy 1889:126. - Zelliger 1893:265. (†Nagyszombat) - Szinnyei VI:1296. (†Buda)

Kovács József, Kováts (Dunaföldvár, Tolna vm., 1815. nov. 15.-Kalocsa, 1869. júl. 9.): teológiai tanár, kanonok. - A kalocsai szem-ban tanult, Pesten teol-ból drált. 1838: pappá szent. A kalocsai nagyszem., 1849. IX. 24: a pesti egy. hittud. karának erkölcstan tanára, 1853: Kalocsán a szem. dogmatika tanára. A kalocsai főszékeskápt-ban 1853. XI. 10: ifj. mesterknk., 1854. VIII. 28: tiszai, 1857. VI. 4: bácsi, 1859. IV. 12: szegyh. főesp. 1860. VIII. 2: bácsi kisprép. 1865. VIII. 30: őr-, 1866. X. 15: éneklő-, 1868. XI. 16: olvasóknk. - Az Egyetemes M. Encyclopaedia munkatársa. - Cikkei a Religio, Magyar Sajtó (1858), Idők Tanúja (1860) c. lapokban. - M: Adserta ex universa theologia, quae in palatio majore regiae Universitas Hung. ... suscepit. Pest, 1844. - Vindiciae jurium et libertatum metr. eccl. Col. Szabadka, 1855. - Compendium systematis theol. moralis. 1-2. köt. 3 részben. Pest, 1855-56. - Egyh. emlékbeszéd, melyet a kalocsai székesfőegyházban Jézus társasága ünnepélyes bevezetése alkalmával 1860. IX. 30: mondott. Kalocsa, 1860. - Egyh. beszéd Szt István első magyar apostoli kir. emlékének szentelve. Uo., 1861. - A prímási joghatóság és a kalocsai érs. szék. Ellenészrevételek dr. Frankl Vilmos urnak „Adalékok”... c. értekezésére. Pest, 1866. 88-La.A.

Egyh. Tudósítások 1841. II:50. - Danielik II:162. - Scriptores facult. teol. Univers. Pestinensis. 16. - M. Sion 1869:560; 1888:303. - Schem. Col. 1897:12. - Szinnyei VI:1299. - Hermann-Artner 1938:562. (s.v. Kovács) - Lakatos 1998:137.

Kovács József (Karos, Zala vm., 1888. márc. 15.-Zalaegerszeg, 1963. okt. 28.): plébános. - A gimn-ot Nagykanizsán és Keszthelyen, a teol-t Veszprémben és 1908-12: Bpen végezte, 1912. VI. 27: pappá szent. Zalabéren kp., 1914. VIII. 1: táb. lelkész, 1916. VI. 15: Zalabéren, VII. 1: Zalaegerszegen, VIII. 1: Kaposváron kp., 1917. I. 1: Veszprémben karkp., VIII. 1: alkántor, sekrestyeig. és az egyhm. nyomda ig-ja. 1920. VII. 15: Pápán hitokt. s 1922. II. 1-1929. XII. 31: a Szent Ilonay Aggápolda ig-ja. 1930. VIII. 13: Zalabéren adm., VIII. 26: plnos. - 1920: Kaposvárt, majd Pápán megszervezte a Ker. Nyomdaváll. Rt-ot, ahol 1925: a Ker. Munkásegyes. Otthon létesítéséhez alaptőkét szerzett. - M: Boldog Margit. A szentéletű árpádházi királyleány élete. Bp., 1942. - Liziői Kis Szt Teréz. A m. nép számára. Uo., 1942. - Szt Imre hg., a m. ifj. örök példaképe. Uo., 1942. - Szt László, a hős m. kir. Uo., 1942. - Kaszap István segíts! (Két háború vihara között az Istenig) Uo., 1943. (Kovács J. Elek néven) - Hogyan nyerhetem el Kaszap István segítségét? Uo., 1944. 88

Pfeiffer 1987:633.

Kovács József (Barcs, Somogy vm., 1918. febr. 10.-): plébános. - A veszprémi szem. végzős kispapjaként 1944. XI. 27: évfolyamtársaival megakadályozta, hogy a letartóztatott Mindszenty József pp-öt autón elhurcolják. XI. 29: őrizetbe vették, s a veszprémi börtönbe zárták, ahol XII. 7: több társával együtt Mindszenty pp. pappá szent. XII. 22: ~ot is Sopronkőhidára vitték, majd az Isteni Megváltó Leányai soproni zárdájában tartották fogva. 1945. II. 22: szabadult, Sümegcsehiben, majd Somogysámsonban kp. - 1946. III. 14: mert „a magyar demokrácia erkölcsi és vallási kifejlődését igyekszik megakadályozni”, a nagykanizsai internálótáborba zárták. Régi ismerőse, Veres Péter (a Nemz. Parasztpárt elnöke) közbenjárására VI. 7: kiszabadult, Lengyeltótiba került. Mivel KALOT-munkája eredményeként senki sem akart belépni a MADISZ-ba, VI. 29: a szovjet pol. rendőrség letartóztatta, Bp-re az →NKVD Vilma kirné úti székházába hurcolta. 3x3 m-es cellában hatodmagával tartották fogva. IX. 24: szabadult egész életére szóló betegséggel. Darányban lelkész, 1948: Vaszaron kp., 1950: Pénzeskúton lelkész, 1954: Nagykanizsa Jézus Szíve pléb-n, 1955: Badacsonytördemicen, 1956: Kaposvár Jézus Szíve pléb-n, majd Zalaapátiban, Zalavárott kp. 1958: Zalaszabar, 1960: Zalaudvarnok plnosa. Még ez évben főpásztora betegszabadságra bocsátotta. Felépülése után Bpen műszergyárban helyezkedett el, kisegítő lelkészként dolgozott. 1977: nyugalomban. 2001: Barcson él. H.V.K.

VEN 1984:186. - Vigília 1989:6. sz. (H.V. K.: A Vigília beszélgetése ~fel) - Hetényi Varga I:447.

Kovács Károly (Zsibó, Szilágy vm., 1868. nov. 4.-Gyöngyös?, 1945 után?): plébános. - A gimn-ot Zilahon, Nagyváradon és Egerben, a teol-t Egerben végezte, 1892. III. 21: pappá szent. Sátán, 1893: Kápolnán, Kálon és Gyöngyöshalászon, 1894: Tardon, 1895: Dévaványán kp., 1897: betegszabadságon, 1897. VIII: Törökszentmiklóson kp., 1898: Újhután, 1902: Nagybátonyban lelkész, 1913-16: nyugdíjas, 1916: Felsőtárkányban lelkész, 1929-től Gyöngyösön élt nyugdíjban. - M: Történetek, rajzok, elb-ek. Eger 1896. - Búzavirágok. Uo., 1902. - Betűjegye: K. Károly (M. Szle 1893). 88

Szinnyei VI:1310. - Schem. Agr. 1945:212. - Gulyás 1956:584. - Gulyás XVII:356.

Kovács Károly, Bóna (Salgótarján, Nógrád vm., 1897. okt. 15.-Bp., 1970. jún. 26.): festő, szobrász. - 1915: Bp-re költözött és munka közben rajzolni tanult. 1918-19: katona az ol. fronton. 1921: a képzőműv. főisk-n festészetben Réti István, szobrászatban Stróbl Alajos tanítványa. 1923: Párizsban a Julian Akadémián tanult tovább. 1930: hazatért Salgótarjánba, befejezte tanulmányait, feleségül vette Mánczos Irént. 1942: Rákoshegyre költözött. 1945: Salgótarjánban ált. isk. rajztanár. 1946: megalakította a Munkás Műv. Főisk-t. 1959-től Rákoshegyen élt. - M: 1929: Szt József-oltár, Kálvária. Salgótarján. - 1934-38: freskók, fafaragások a baglyasaljai plébtp-ban. - 1937-42: Szt József-mellékoltár. Salgótarján, ferences tp. - Freskók és szobrok Etes, Mizserfa, Zagyvapálfalva, Zagyvaróna tp-aiban. - 1942: Lisieux-i Szt Teréz kőszobor a rákoshegyi plébtp. homlokzatán. - 1959: Pietá festett gipszszobor. Rákoskeresztúri plébtp. - Szt Kristóf-szobrát lásd a szt cikkénél. T.E.

ML 1935. I:582. - Seregélyi 1988.

Kovács Károly Zoltán (Magyaróvár, Győr-Moson-Pozsony vm., 1924. márc. 27.-): mezőgazdász, újságíró. - 1942: Magyaróváron a piar. gimn-ban éretts. 1946: a M. Agrártud. Egy. Mezőgazd-tud. Kar Magyaróvári Oszt-án mezőgazd. okl-et szerzett. A mosonmagyaróvári járásban a Megyei Gazd. Felügyelőség termelési biztosa, téli gazd. tanf-okat vez. újgazdák számára. 1947. VIII. 1: a M. Agrártud. Egy. üzemi tanszékén demonstrátor. Arany- és ezüstkalászos tanf-ok és a Széchenyi István Népfőisk. előadója. A →Demokrata Néppárt programjával VIII. 31: Győr-Moson vm. nemzgyűl. képviselő (annak legfialatabb tagjaként korjegyző). Összeférhetetlenség miatt IX. 17: egy. állásáról lemondott. A várható letartóztatás elől 1948. II. 23: éjszaka 5 képviselőtársával és menyasszonyával Au-ba menekült, V. végén No-ba ment, s-munkás, házmester, rakodómunkás volt, részt vett a M. Mezőgazd. Érdekvédelmi Szöv. alapításában, szerk. a Föld és Népe c. lapját. Grubban (Bajoro.) a Bayerische Landesanstalt für Tierzucht tud. kutatója. 1951. VIII. 6-1986. IV. 30: nyugdíjazásáig Zoltán Károly néven a Szabad Európa Rádió (SZER) m. szerkesztőségének tagja, 1968: mezőgazd. műsorok, ezek keretében a Parasztnépfőisk. rovat fel. szerk-je, belpol. hírmagyarázó. - 1950: megalakulásától a →Magyar Nemzeti Bizottmány tagja, 1956: tiltakozásul kilépett. Részt vett a M. Kat. Diákszöv., 1958: a M. Kat. Egyetemi [Értelmiségi] Mozgalom (KMÉM-Pax Romana) életében. 1951-60: a →Magyar Keresztény Népmozgalom közp. titkára. 1958: a M. Kerdem. Unió alapító tagja, így vett részt az →Európai Kereszténydemokrata Unió kongr-ain. 1960: visszavonult a pártpol-tól. 1968: az USA állampolgára. 1986-tól független újságíró, 1987: tért először haza, s a SZER külső munk-aként tudósított. 1989: bekapcsolódott a hazai pol. életbe. 1993. VIII: családjával hazatelepedett, s részt vett a →Kereszténydemokrata Néppárt újraalakításában. 1998-ig a Barankovics István Alapítvány kuratóriumának tagja. 1995-99: a Pázmány Péter Kat. Egy. bölcsészettud. kar szociológiai tanszékének mb. előadója. 2000: a Barankovics Akadémia Alapítvány eln., a M. Kerdem. Szöv. elnökségének, 1992: a Hungária TV Alapítvány Rt-Duna TV kuratóriumának tagja. - Írásai: Kat. Szemle (1964:108. Új Mo. felé; 1965:157. Mezőgazd. termelés az ipari társad-ban; 1966:250. A m. munkásság tört. szerepe a forr-ban; 1967:42. Új gazd. mechanizmus. Rátkai Bélával; 1969:81. A m. katolicizmus szociológiája; 1972:236. Emberi személy a kollektív társad-ban; 1974:97. Új népesedéspol. Mo-on; 1987: A Kerdem. Néppárt alapítása; 1988:59. A Dem. Néppárt belépése a közéletbe; 1988:140. A győri kiáltvány: a Dem. Néppárt programja és választási sikere 1947-ben; 1988:232, 327. A Dem. Néppárt küzdelme az ogy-ben és a közéletben. 1-2. r.), Életünk, Bécsi Napló. - Fm: Félbemaradt reformkor. Szerk. Vida Istvánnal. Róma, 1990. - A kereszténydemokrácia szellemi gyökerei. Bp., 1994. - Münchenben Belső Gyulával 1951. VI. 29: a Föld és Népe (egyetlen sz.) szerk-je, 1975-91: a Kat. Szemle és az Életünk b. munk. - Álnevei: Kovács K. Zoltán; Zoltán Károly. s.k.

Mildschütz 1977:31. (184.) - Borbándi 1992:206. (Kovács K. Zoltán)

Kovács Lajos, járdánházi (Nagykanizsa, Zala vm., 1877. aug. 31.-Detroit, Michigan, USA, 1927. júl. 22.): plébános. - A középisk. végeztével Bpen joghallg., de pályát változtatott, s teol-t végzett. A temesvári ppi udvarban töltött 1 é. után 1900. IV. 6: pappá szent. Nagyőszön, Gyarmatán, 1901. XI. 10: Szenthuberten és Mezőkovácsházán, majd betegeskedés után 1904. II. 5: Nagybecskereken kp. Az USA-ban telepedett le, 1905: dillonvale-i (Oh.), 1906: Perth Amboy-i (N.J., ekkor épült a M-ok Nagyasszonya-tp. pléb-ja), 1907-08: New York-i (N. Y.), 1911: South Bend-i (Ind.), 1912. V: bethlehemi (Pa.), 1913. X. 16: passaici (N.J.) plnos, 1915. VIII: a youngstowni (Oh.) Szt István-tp., majd a connellsville-i (Pa.) Szt Imre-tp., 1918: a pittsburghi (Pa.) Szt Anna-tp., 1921. XII-1927. VII: a detroiti Szt Kereszt-tp. plnosa, tp-ot építtetett, amit 1925. IX. 20: fölszent. - M: Álmaim. Apróbb tört. Szeged, 1903. - A ker. hitvédelem abc-je. Írta Franz Xaver Broos SJ. Ford. és m. vonatkozásokkal bőv. Temesvár, 1903. - 1901-05?: A Hit (Faith), 1923. III-1924?: a Katholikus Őrszem szerk-je. 88

Schem. Csan. 1902:227. - Török 1978:79. - Nagy II:166. (téves adatokkal) - Gulyás XVII:363. - Viczián 1995:176. (808.) - Nagy 2000:563. (*Nagyvárad!)

Kovács Lajos (Szombathely, Vas vm., 1905. júl. 30.-Róma, 1929. jún. 7.): pap. - A középisk-t Szombathelyen, a teol-t a bpi hittud. karon végezte, 1928. VI. 17: pappá szent. 1928 őszén római levtári tört. kutatásokra áll. ösztöndíjat kapott a CGH-ba, ahol vakbélgyulladásban meghalt. Pályadíjat nyert Savariatól-Szombathelyig c. dolgozatával; cikkeit a Nemz. Újs. és a Vas vm. közölte. Adatgyűjtője volt a Szombathelyi egyhm. tört. 1-3. köt-nek. Álneve: Faber. F. L. (Nemz. Újs.) 88

Géfin II:335. (arck.); III:212.

Kovács Lajos Imre, OPraem (Kiskunfélegyháza, Jászkun Kerület, 1878. nov. 5.-Gödöllő, 1949. júl. 12.): tanár. - 1897: belépett a jászóvári prem. r-be, ahol 1902: pappá szent. 1902: tanulm. felügy. a kassai kir. konviktusban. 1904: m-lat. szakos tanár a rozsnyói prem. főgimn-ban. 1907: konviktusi felügy., 1908: főgimn. tanár Kassán, 1916: teol. tanár Jászón. 1917: házfőn., főgimn. ig. Nagyváradon. 1923: a gödöllői építkezéssel megbízott Bpen. 1924: gazd. ig. a gödöllői gimn-ban. 1928: jószágkormányzó, 1933: perjel, 1934: ap. vikárius Gödöllőn. 1939: ap. vik. és perjel Leleszen. 1945: nyugalomban Gödöllőn. - Írása: Szt Norbert emlékkv. Gödöllő, 1934. (Megemlékezés Takács Menyhért dr. jászóvári prép-prel. megyés apátról. 1861-1933) - Fm: Pázmány Kalauza és Bellarmin Disputatiói. Kassa, 1908. - Petőfi. Szj. 3 részben. Kiskunfélegyháza, 1923. - A prem-ek trianoni sorsa Váradon. Gödöllő, 1941. K.E.I.

Jászói névtár 1944:72.

Kovács László István (1710 k.-Győr, 1781. júl. 11.): választott püspök. - Nádasdon plnos, 1743: győri knk., 1769. III. 27: nagyprép. és Mária Terézia kinevezésével szkardonai vál. pp. - XII. Kelemen kinevezésével 1767. II. 16-1801: Trevisan István Antal a tényl.(?) szkardonai pp. - Utóda kir. kinevezéssel a szkardonai c-en 1814: Benitzky Károly. T.E.

LBE:497. - Gams 1873:397. (55.) (s.v. Trevisan) - Schem. Jaur. 1897:41. (536.) - Bedy 1938:464.

Kovács M. Margit Remígia, MKSZI (Baja, Bács-Bodrog vm., 1911. febr. 9.-): missziós nővér. - 1926: lépett be a →Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérekhez. 1931: a kalocsai érs. tanítónőképzőben szerzett okl-et, a foktői elemi isk-ban tanított. 1936: kínai misszióba ment, 1944: a tamingi misszióban dolg. r.k.

Miklósi 1936:132. - Nagy Ferenc közlése

Kovács Margit (Győr, 1902. nov. 30.-Bp., 1977. jún. 4.): kerámikus. - A bpi rajzisk-ban 1924: Jaschik Álmostól grafikát, 1926: Bécsben Herta Büchertől kerámiázást, 1928-29: a müncheni Staatsschule für Angewandte Kunst hallg-jaként Karl Killertől szobrászatot, Adalbert Niemeyertől kerámiázást tanult. Tanulmányutat tett 1932: Koppenhágában, 1933: Sevres-ben. Kezdetben terrakotta kisplasztikákat és reliefeket, korongolt dísztárgyakat és funkcionális tárgyakat alkotott. Az 1935 u. stilizáltabban dekoratív vallásos témájú falképeit a kk. bizánci műv. inspirálta (Angyali üdvözlet II., 1938). Sajátosan egyéni hangú, ornamentális feliratokkal dekorált dísztárgyai biblikus, moralizáló és népköltészeti témákat dolgoztak fel (Vanitatum vanitas, 1936). Nagyméretű, a gót formaeszményhez közeledő alakjai egyre oszlopszerűbbé váltak (Oszlopangyal, 1942), geometrikus és ornamentális motívumai szerves egységgé ötvöződtek (Kuglófmadonna, 1938; Hárfázó angyal, 1940). Az 1950-es években változatos zsánertémákkal idézte meg a paraszti élet epizódjait (Almaszedés, 1952; Kenyérszegő, 1952; Fonó, 1953; Lakodalom, 1955), és „humoros-ironikus mázzal” bevont kedves kis figurákat (Családi fényképalbum), állatplasztikákat s állatformájú edényeket is készített. Iparműv. tárgyait, melyek között szinte valamennyi hagyományos forma megtalálható, rendkívüli ötletesség és bravúros formakincs jellemzi. A 1960-70-es években figurái egy részénél a geometrikusan zárt, tömbös formálást részesítette előnyben (Dávid, 1967). Visszatért a biblikus témákhoz, földolgozta a gör. mitológia, az archaikus mesék s a népi mondák világát (Cantata profana, 1969). - Életművének jelentős része épületkerámia. Alkotásainak sokféleségéből bensőséges emberközpontúság sugárzik. - Vallásos tárgyú nyilvános művei: tp. szószék dísze (1935-38, Komárom); padlólapok és keresztelőmedence (1935-38, Bp-Városmajor); Assisi Szt Ferenc kerámia dombormű (1937, Bp-Csalogány u., elpusztult); Gizella kirné kerámia dombormú (1937, Bp-Pasaréti út); festett klinker (1939, Győr, Szt Imre-tp. portálja); Ádám és Éva a Paradicsomban kerámia dombormű (1939, Bp., Vármegye u.); Szűz Mária a gyermek Jézussal mázas kerámia (1976, Bp., Tárnok u.). - Díjai: 1933: a IV. Milánói Triennálé ezüstérme, 1936: az V. Milánói Triennálé aranyérme, 1937: a M. Iparműv. Orsz. Egyes-e ezüstérme, 1938: az I. orsz. iparműv. kiáll. aranyérme, a berlini nemzetk. iparműv. kiáll. aranyérme, 1939: a VI. Milánói Triennálé ezüstérme, 1940: a VII. nemzetk. kiáll. ezüstérme, 1948: Kossuth-díj, 1953: érdemes művész, 1958: a brüsszeli világkiáll. nagydíja, 1959: kiváló művész, 1962: Munka Érdemrend; a prágai nemzetk. kerámiakiáll. ezüstérme, 1971: Győr díszpolgára, 1972: Munka Érdemrend arany fokozata, 1974: Szentendre díszpolgára, 1996: Magyar Örökség-díj. - Életművét 1973 óta Szentendrén állandó kiáll. mutatja be 196, 1977 óta 312 kerámiával. **

ML II:695. - KMML II:499.

Kovács Mária, Nagy Zoltánné (Bp., 1910. aug. 25.-2005. nov. 2.): szobrász. - 1932-38: a képzőműv. főisk-n Varga Nándor Lajos és Kisfaludi Strobl Zsigmond növendéke. 1938/39: római ösztöndíjas. 1945: a szegedi Műv. Szabadisk-ban szobrászatot és rajzot tanított, a vásárhelyi kerámiát tanulmányozta. A 40-es évek végén mázas kerámia kisplasztikákat és domborműveket készített. 1951-től Bpen él. Az 50-es években a munkás- és a paraszti élet jeleneteit idéző monumentális műveket alkotott (Dunaújváros, Komló, Tatabánya). Tanulmányúton járt 1965, 1970, 1971: és a 80-as évek második felében Olasz-, 1965: Fro-ban. Munkásságát a klasszikus szobrászati hagyományok szelleme hatja át. - Vallásos témájú művei: Szt Antal gipszszobor (1932, bp-terézvárosi plébtp.); Fájdalmas Szűzanya, Szt János evang. kőszobrok (1941-42, bp-városmajori tp.); Keresztút (terrakotta domborművek, 1941-42, győr-nádorvárosi tp.); Keresztelő Szt János bronzszobor (1944, Tata); Janus Pannonius bronzszobor (1944, Pécs); Keresztút (majolika domborművek, 1948-49, Battonya); Jézus szíve, Mária szíve (1957, bp-terézvárosi plébtp.). - Díjai: 1936: Bp. Székesfőv. díja; 1941: Ferenc József jubileumi szobrászati díj; 1942: a főv. nagyplasztikai díja; 1972: a corridoniai kiáll. aranyérme; 1985: az urbinói egyetem ezüst serlege; 1986: az Eu. Parlament elnökének díja. **

KMML II:502.

Kovács Mária Giselinda, IML (Ladamér, Győr vm., 1905. nov. 28.-Bp., 1990. júl. 22.): szerzetesnő. - Munka mellett betegápoló szakisk-t végzett. 1928. X. 16: Sopronban lépett a kongr-ba. 1930. V. 4: első, 1936. V. 5: örök fog-át uo. tette. A győri kórházban dolg. műtősnőként. - A szétszóratás alatt megtanult orgonálni, sokáig Nyalkán kántor, segítette az egyhközs. munkáját. Nyugdíjas éveit Bpen töltötte kisebb közösségben. r.k.

Kovács Mária Laetitia, KN (Kunszentmárton, Szolnok vm., 1883. okt. 27.-Gyón, 1959. ápr. 10.): szerzetesnő. - 1912. V. 29: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1915. VII. 30: tette. Pozsonyban, majd Bpen kórházban betegápoló. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Kovács Márk János, OSB (Bársonyos, Veszprém vm., 1782. jan. 15.-Bakonybél, 1854. dec. 8.): hitszónok, tanár, író. - 1804. X. 31: Pannonhalmán lépett a r-be. 1805: Győrött fil-t hallg., 1806. V. 18: ünn. fog-at tett. 1806: Pápán, 1807: Sopronban, 1808-12: Győrött és Pannonhalmán teol-t hallg. 1812. III. 12: pappá szent. Pannonhalmán tanár, 1813: Nyalkán, 1815: Tényőn plnos. 1822: Pannonhalmán hitszónok. 1823: Balatonfüreden adm., 1824: Kapolyon plnos. 1827: Bakonybélben házfőn. és jószágkormányzó. 1829: Sopronban, 1830: Celldömölkön, Balatonfüreden hitszónok. 1831: Tihanyban plnos, majd házgondnok, 1842: alperjel is. 1843: Nyalkán plnos, 1950: Bakonybélen rendházi lelkiatya. ~ szövegével énekeljük a →Hozsanna 189. énekét; énekeskv-éből (A →Keresztény katholikai isteni tiszteletnek minden ágaira kiterjedő ének könyv) való a 15, 37, 39, 49, 52, 55, 69, 156, 158, 171, 176, 178, 198, 210, 224, 225, 236, 239, 240, 244, 245, 248, 264. sz. ének. - M: Hézagpótló énekes könyvecske. Győr, 1822. - Örömdal... Sopron, 1830. - A keresztény katholikai isteni tiszteletnek minden ágaira kiterjedő énekes kv. 1-4. köt. Pest, 1842-44. - Elegia iucunde lacrimans. (Rimely Mihály főapát székfoglalására) Veszprém, 1843. - A ker. kat. hitre visszatérő ágostai vagy helv. vallású személyek előleges oktatása. Pest, 1845. - Falusi tisztújítás, vagyis bírák, tanácsosok, jegyzők kis bírók, tizedesek, hegymesterek, mezei őrök, éjjeli őr s templomi rend-őrök választása, esküje és oktatása. Győr, 1847. - Az énekes karnak szereplői és szabályai 1844. Pannonhalma, 1940. P.G.-88

Szinnyei VI:1332. - Pálos 1940:69. - PN 1987:29. (96.)

Kovács Meletius, Kovach, Covaciu (Macedónia?, 1707 k.-Nagyvárad, 1775. ápr. 11.): fölszentelt görögkatolikus püspök. - Ortodox családból származott, 1734: ort. pappá szent. 1736: diószegi g.k. parókus lett. Váradi főesp-ből 1748. IX. 16: Máriapócson tegeai cpp-ké szent., a nagyváradi r.k. mpp. rítushelynöke volt. - Utóda e c-en 1784. VIII. 17: Staphanus Lewinski. 88

Bunyitay 1935:315. - Lacko 1975:13. - Ritzler-Sefrin VI:395.

Kovács Mihály (Abádszalók, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1819. júl. 18.-Bp., 1892. aug. 3.): festő. - 1833: Pesten, 1835-42: Párizsban, Bécsben és Drezdában tanult. Orczy László br. támogatásával 1842-48: Itáliában, nagyrészt Rómában járt tanulmányúton, ahonnan hazatérve a tört. témák foglalkoztatták (Árpád fejed-mé választása - a kép elpusztult). Megfestette a br. Orczy család tagjainak, Szemere Pálnak, Ipolyi Arnoldnak, Ghyczy Kálmánnak arcképét. 1849: megismerkedett →Tárkányi Béla egri papköltővel, aki mint érs. titkár számos oltárkép-megrendeléshez juttatta az egyhm-ben: 1855: Miskolcon Péter-Pál, Tárkányban Szt Alajos és Immaculata, 1856: Egyeken Szt Anna, 1857: Ecce homo, 1858: Immaculata és Szt Vendel, 1858: Mezőkövesden Szt László. A Szt István fölajánlja a koronát témát többször is megfestette: 1850: Sajószentpéter, plébtp., 1858: Eger, Szt Anna-tp. A polgári plébtp-ban festett főoltárképe 1856-57: Tiziano Assuntája nyomán készült. Másolatai és eredeti olajképei a Szépműv. Múz., a M. Tört. Képcsarnok, 127 olaj- és néhány vízfestményből álló hagyatéka az →Egri Érseki Líceum Múzeuma birtokában. - Kz-ban maradt a naplója. T.E.

Bíró Béla: ~. Bp., 1930. - ML 1935. I:582. - Kat. Szle 1937:27. (Bíró Béla: Két elfeledett m. festő I. ~) - Lyka 1942:185. - Szabad Műv. 1951:34. ([szegi]: ~ emlékkiáll. az egri múz-ban) - MÉL I:991. (*júl. 18.) - Műv. Mo-on 1981:88. - Széphelyi 1982:157. - Seregélyi 1988:340.

Kovács Mihály (Jászkisér, Jászkun Kerület, 1867. szept. 29.-Jászberény, 1962. febr. 1.): plébános. - Egerben tanult, ahol 1884: papnöv. lett. 1890. VI. 27: pappá szent. Sátai s-lelkész, művészien restaurálta a plébtp. oltárképét. Jászfényszarun, Verpeléten és Kunszentmártonban kp., 1897: Jászszentandráson plnos, ahol megépíttette a mostani tp-ot. 1909: Jászfelsőszentgyörgy plnosa. 1920: h. esp., 1922-35: ker. esp. 1928: tb. knk. A harangokról szóló szakirod. megteremtője. Fiatal korában festőműv-tel is foglalkozott. 95 é. korában mint az egri főegyhm. nesztora és egyben Mo. legidősebb kat. papja hunyt el. - Festészeti tanulm-ai az Egri Egyhm. Közl-ben (1890-91), a női divatot bíráló cikkei a Jászsági Híradóban (1890). - M: A harang. Eger, 1919. 88

Koncz 1892:143. - Szinnyei VI:1344. - Egri főegyhm. körlevelek 1962. I. 299. sz. (Nekr.) - Puskás 1980:64.

Kovács Mihály, Boldogságos Szűz Máriáról nev., Piar (Szeged, Csongrád vm., 1916. jan. 2.-): tanár. - 1934. VIII. 27: lépett a r-be, 1939. IX. 8: ünn. fog-at tett, 1941. VI. 15: pappá szent., 1936-41: a Pázmány Péter Tudegy-en mat-fiz. szakos tanári okl-et szerzett. 1942: Szegeden, 1944: Bpen gimn. tanár, ahonnan XII. elején Szombathelyre települt. 1945. II. 17: Kőszegen tábori lelkész, a M. Vöröskereszt szolgálatában a Ném. Birod-ba indult az elhurcolt m. →leventék fölkutatására. II. 22-27: Éger (Cseh-Morva Protekturátus), III. 3-16: Seestadt Wismar (Mecklenburg), III. 16-IV. 24: Pütnitz bei Damgarten in Pommern, IV. 5-9: Greiswald in Pommern, IV. 10-23: Pütnitz, IV. 24: Lübeck, IV. 26: Hamburg-Wentorf táboraiban látogatta őket. V-VIII: a Ny-schleswigi fogolytáborban, IX-XI: Lintorf bei Düsseldorf (itt már szaktárgyakat is tanítottak), 1945. XI-1946. I: Borghorst bei Münster, 1946. II. 2-V. 3: Eselheide bei Paderborn fogolytáborában táb. lelkész. Az utolsó csoport 1500 leventéjével V. 6: tért haza. 1947-48: Bpen gimn. tanár és az Istenhegyi úti sporttelep gondnoka, 1949-50: Bp-Zuglóban kp., 1951-83: nyugdíjazásáig Bpen gimn. tanár. - M: Daloljatok az Úrnak! Imák és énekek r.k. leventék és katonák sz. [a rajna-vidéki és vesztfáliai angol fogolytáborokban levő m. leventék és katonák sz.] Kiad. Lintorf bei Düsseldorf, 1945. - Negyvenezer m. levente kálváriája a II. vh. végén. Napló 1945. II. 16-1946. V. 14. Bp., 1993. (arck.) 88

Koltai 1998:210.

Kovács Pál, nagydaróci (Nénye, Hont vm., 1698. jan. 15.-Pozsony, 1753. jún. 12.): kanonok. - 1713. XII. 23: Nagyszombatban belépett a jezsuita r-be. Tanulm-ai befejezése előtt K-indiai missz-ba ment, de elöljárói hazarendelték. Fölszentelése után Komáromban hitszónok, 1722: Kolozsvárt a retorika tanára. 1728: elhagyta a r-et, világi papként a váradi egyhm. szolg-ába lépett. 1732. VI. 26: nagyváradi plnos és knk. 1737. XI. 17: cikádori apát és ap. protonot. 1752. X. 20: Mária Terézia szkardonai vál. pp-ké nevezte ki, jóllehet XII. Kelemen p. (ur. 1730-40) kinevezésével 1733. IX. 28-1753. IX. 26: Bragadino Vince volt a szkardonai pp. ~ utóda a szkardonai c-en kir. kinevezéssel 1769: Kovács László István. - M: Transylvaniae infelicitatis origo. Kolozsvár, 1722. - Emericus Bebecus et Joannes Zapolius. Dráma. Uo., 1723. 88

Schem. Mv. 1896:148. - Szinnyei VI:1351. - JTÉ 1942:626.

Kovács Pál (Buda, 1864. márc. 4.-Bp., 1928. szept. 25.): ügyvéd, országgyűlési képviselő. - A gimn-ot Bpen végezte. A pozsonyi jogakad. és a bpi tudegy. hallg-ja. 1893: Bpen átvette Sigray Pál ügyvédi irodáját. 1898-1909: a bpi tvhat. biz. tagja. 1901-10: az érsekújvári kerület néppárti ogy. képviselője (1896: uo. kisebbségben maradt). - Bpen 1927. XI. 27-1928: a Tabáni Egyházköségi Tudósító szerk-je. 88

Sturm 1906:149. - György 1931:382. - Gulyás XVII:385. - Viczián 1995:141. (1756.)

Kovács Pál (Cífer, Pozsony vm., 1883. jan. 16.-börtönben [Ipolyság?], 1949. máj. 1.): plébános. - 1905. VI. 27: pappá szent. 1905: Barstaszáron kp., 1911. XII: Gyerk (Hont vm.) ideigl adm-a, 1912: plnosa. 1920: esp., 1942: tb. knk. 1946. XII: Gyerkről 17 családot Csehszl. Ny-i részébe hurcoltak. 1948. IV: csaknem a fél falut Mo-ra telepítették, ~ levelezve szinte minden családdal tartotta a kapcsolatot. A Mo-ról Gyerkre telepítettek szl. szentmisét követeltek tőle, miközben a legalapvetőbb imákat sem tudták szl-ul. 1946-tól éjszakánként titkosrendőrök zaklatták, de a nép ismételten megakadályozta elhurcolását. 1949 tavaszán végül mégis elvitték, vsz. Ipolyságon tartották fogva, s mert betegségeire nem kapott gyógyszert, a börtönben meghalt. - M: Szt percek Jézus lábainál. Imafüz. szentséglátogatáshoz. Összeáll. Bp., 1941. (2. kiad. Érsekújvár, 1941) 88

Schem. Strig. 1917:343; 1943:303. - Schem. Tyr. 1933:279. - Tipary László közlése

Kovács Pál Rupert, OSB (Szécsény, Nógrád vm., 1742. jan. 17.-Füss, 1803. febr. 28.): tanár. - A középisk-t elvégezvén 1763. XII. 21: lépett a r-be. 1770. V. 20: pappá szent., teol. dr. 1771: Pannonhalmán teol. tanár, 1776-83: a rend föloszlatásáig Győrött az egyhjog tanára. 1786-89: Tényőn lelkész, 1802: a rend visszaállításakor Füssön lelkész és jószágkormányzó. - M: Kovács Pálnak magyar példa- és közmondásai. Győr, 1794. - Kz-ban: A kanonjog magyarul. 88

Szinnyei VI:1351. - PN 1987:13. - Gulyás XVII:383.

Kovács Rozália, Szt Péterről nev. Mária Ignácia, OCD (Dombóvár, Tolna vm., 1906. okt. 29.-Keszthely, 1992. ápr. 12.): apáca. - 1936. VI. 7: Pécsett lépett a r-be. 1937. III. 19: első, 1941. III. 19: örök fog-át uo. tette. Az ostyasütőben és a varrodában dolgozott. - A szétszóratás után 1950: Keszthelyen alkalmi munkás, géphímző. r.k.

Kovács Sándor (Kassa, Abaúj vm., 1869. febr. 4.-1943 u.): fölszentelt püspök. - 1891. VI. 29: pappá szent., Szerencsen, 1893: Alsókörtvélyesen, Tarcalon, 1894: Homonnán kp., 1895: Kassabélán adm., 1900: Szerencsen plnos. 1902: misszion. Amerikában, 1912: Nagymihályon hitokt., 1922: Hazslinban adm., 1924: Felsőtőkésen plnos, 1926: Kendén adm., 1932: Sárosszentmihályfalván plnos, 1943: fszt. pp., s ez évtől nyugalomban élt Kassán. 88

Pilinyi 1943:195. - Schem. Cass. 1944:90.

Kovács Sándor (Szentpéterszeg, Bihar vm., 1894. ápr. 29.-Nagyvárad, 1942. nov. 20. előtt): plébános, egyházi író. - Nagyváradon 1913: éretts. Ősszel r.k. jogakad. hallg. 1914. I: a váradi szem. kispapja, 1917. VII. 15: pappá szent., Szilágysomlyón, 1918. II. 1: Endrődön, VI. 22: Nagyvárad-Újvárosban, 1922. IX. 12: Békéscsabán, 1924. II. 15: Debrecenben kp., 1934: uo. ppi irodavez. Irod. estjei kiemelkedő események voltak egész Debrecen számára. 1934: az AC orsz. titkára, szervezőmunkája során az orsz. majdnem minden nagyobb pléb-ján prédikált. 1938. II. 27: a kőszegi időszaki ogy. választáson 5 szavazattal kisebbségben maradt, de VI. 1: a közig. bíróság neki ítélte a mandátumot. Mint bihari plnos halt meg. - Már 1912: a nagyváradi Tiszántúl c. napilap munk. 1922. XII. 15-1924. I: a békéscsabai Őrszem alapító fel. szerk-je, Debrecenben 1925. XI-1934. X: a Katolikus Figyelő fel. szerk-je. - Álnevei: Szeghy Péter, Falu Pál. Betűjegye: ks. (Tiszántúl, 1914) - Cikkei: Nemz. Újs. (b. munk.), Új Nemz., M. Kultúra, Őrszem, Egyh. Lapok (melynek szerk-je is volt), Kath. Figyelő és más hitbuzgalmi lapokban. - M: Imádságoskv. Debrecen, 1931. - Egy a lelked. Bp., 1934. 88

Nagyváradi kir. kat. jogakad. alm. 1913/14:47. - A Tiszántúli Szépmíves Céh alm. 1932. Debrecen, 1931:143. - M. pol. és közig. Compass 1919-1939. Bp., 1939:189. Arck. - Ker. m. közél. alm. I:551. - Schem. Mv. 1938:39. - P. Hírl. 1942. XI. 20. - Gulyás XVII:396. - Viczián 1995:112. (770, 1393.)

Kovács Sándor (Kecskemét, Pest vm., 1893. jún. 11.-Bp., 1972. dec. 24.): megyéspüspök. - A középisk-t szülővárosában, a teol-t Vácott és a bécsi egy-en végezte. 1915. X. 14: pappá szent. Az Augustineumban képezte tovább magát. 1917: a váci pp. udvari kp-ja, 1928: Kecskemét plnosa. 1944. III. 17: szombathelyi mpp. Papjait havi rekollekciókra gyűjtötte össze, ezeket több éven át maga vezette. Nehéz körülmények között kormányozta egyhm-jét, a háború alatt mint a visszacsatolt Muravidék ap. kormányzója is. A II. vh. végén székvárosa és a ppi palota megtelt menekültekkel. 1945. III. 4: a bombázás romba döntötte a szegyh-at és a ppi palota egy részét. Az újjáépített szegyh-at 1947. IX. 7: az egész ppi kar jelenlétében szent. föl. Bérmaútjain többször is bejárta egyhm-jét és elvégezte a kánoni látogatást. Részt vett a II. Vat. Zsin-on, az Orsz. Liturgikus Tanács elnöke, 1966: a róm. Lit. Konzilium tagja. 75. évét betöltve kérte nyugdíjazását, a Sztszék döntése alapján 1972. III. 23: vonult nyugalomba. Szombathelyen temették el. - M: A remény szigete. Evangéliumi elmélkedések. Kecskemét, 1931. (s.v. Kováts!) - Egy lelked!... Beszélgetések az élet megszenteléséről. Bp., 1941. - Út az oltár felé. Uo., 1941. - Élő hit a házasságban. Petruch Antallal. Uo., 1941. (Actio Catholica 85.) - A család jogai. Uo., 1942. (uaz 97.) - Uram! Kihez menjünk? Euch. elmélkedések. Kecskemét, 1943. - A kereszt kir. útján. Szombathely, 1945. - Isten embere. Elmélkedések. Bp., 1965. - A kecskeméti Katholikusok Lapja c. egyhközs. tudósítónak 1931. IX. 6-1938. VI. 5: főszerk-je, 1938. IX. 18-1944. II: fel. szerk-je. - A szombathelyi szék 1973-74: betöltetlen, utóda 1975. I. 7: Fábián Árpád. S.F.-88

Chobot II:811. - Schem. Sab. 1972:25. - MÉL III:434.

Kovács Simon (Székelyudvarhely, Udvarhely vm., 1844. okt. 17.-Gyulafehérvár, 1901. júl. 2.): kanonok. - Bécsben a Pázmáneum növ-e. 1868. IV. 14: szent. pappá. Gyulafehérvárt a szem. spirituálisa. 1879: Sepsiszentgyörgy, 1888: Csíkkarcfalva, 1890: Csíkmindszent plnosa. 1898: teol. tanár és szegyh. knk. Gyulafehérvárt. Lé.F.

Kovács Teréz Martina, DNAK (*Ludány, Nógrád vm., 1908. jún. 22.): szerzetesnő. - Szarvaskenden 1937. XII. 5: lépett a domonkos kongr-ba. 1938. VIII. 4: első, Kőszegen 1941. VIII. 4: örök fog-át uo. tette. Vasváron és Szombathelyen szakácsnő, 1950. VI. 16., a szétszóratás után Mezőkövesden a pléb-n dolg., majd Egerben szakácsnő. r.k.

Kovács Tibor (Rákospalota, 1928. nov. 3.-): kanonok. - A teol-t Esztergomban végezte. 1952. VI. 7: szent. pappá. Dióskálon, 1953: Várpalotán, 1955: Keszthelyen kp. 1956: Veszprémben hittanár, Ajkán adm. 1957: Veszprémben ppi, 1960: Esztergomban érs. titkár, 1963: mb. irodaig., 1964: az érsség gondnoka, 1971: a Keresztény Múz. pref-a, főszegyh. knk., 1974: a bazilika plnosa. - A 3. sz. Regnum Marianum cserkészcsapatban 1944. XII. 8: cserkész, 1948. V. 25: tiszti fog-at tett. Az esztergomi 14. sz. Holló cserkészcsapatot fenntartó kápt. testület elnöke. - M: De relatione philosophiae et theologiae in doctrina Sancti Bonaventuri. Bp., 1943. (dissz.) Bo.J.-Fe.Má.

Kovács Tóbiás Pál, OSB (Pápa, Veszprém vm., 1900. márc. 29.-Pannonhalma, 1967. febr. 5.): gimnáziumi tanár. - 1917. VIII. 6: lépett a r-be, Pannonhalmán teol., a Pázmány Péter Tudegy-en m-lat. szakot végzett. 1922. IX. 10: ünn. fog-at tett, 1924. VI. 29: pappá szent. Pannonhalmán gimn. tanár, 1925: hitokt. is, 1926: Győrszentivánon, 1927: Celldömölkön kp., 1928: Sopronban, 1930: Kőszegen gimn. tanár, 1932. X-től St. Ottilienben (Bajoro.) élt. 1933: Bakonybélen kp., 1934: Esztergomban gimn. tanár, 1937-38: házgondnok is. 1939: Komáromban, 1940: Esztergomban házgondnok, 1941: Pápán gimn. tanár, 1948: Celldömölkön pléb. irodavez., 1951: hitszónok, 1953: Pannonhalmán nyugdíjas. - M: Sztbeszédvázlatok. Írta Wilhelm Dederichs. Ford. Bp., 1937. 88

Barthos-Csetri-Luttor 1929:142. - Balogh 1941:18. - PN 1987:161. (1346.) - Gulyás XVII:400.

Kovács Vendel (Ásvány, Győr vm., 1913. febr. 27.-Eger, 1970. nov. 27.): főiskolai tanár. - 1941: a szegedi Polg. Isk. Tanárképzőben m-tört., az Apponyi Koll-ban ped-fil. szakot végzett, 1967: a neveléstud. kandidátusa. - 1939: a kiskunmajsai polg. isk., 1942: az egri érs. tanítóképző, 1948: a Gárdonyi Géza Gimn. tanára, egyidejűleg szakfelügy. 1961: az egri tanárképző főisk. adjunktusa, 1962: docense. - M: Az utasítás, közlés és beszélgetés dialektikus összefüggéseiről. Eger, 1962. - A bemutatás alkalmazásának gyakorlati problémáiról. Uo., 1963. - Az ismeretszerzés néhány módszeréről a produktív gondolkodásra való nevelés szempontjából. Uo., 1964. - A csoportos beszélgetés szerepe és vezetésének néhány szempontja a főisk. hallg. erkölcsi nevelésében. Uo., 1965. - A megszilárdítás és ellenőrzés módszereinek összefüggései és az óratípusokkal kapcsolatos problémái. Uo., 1967. 88

MÉL III:435. - Kiss 1993:59.

Kovács Vidor Lajos (Széplak, Sopron vm., 1866. márc. 7.-Nagykőrös, 1940. jún. 17.): gimnáziumi tanár. - 1885. VIII. 2: belépett a bencés r-be, Pannonhalmán teol. 1891. VI. 30: ünn. fog-at tett, 1892. VII. 3: pappá szent. 1890-92: Bpen egy. hallg., tört-földr. szakos tanári okl-et szerzett és drált. Pápán gimn. tanár, 1893: Zalaapátin esztergályi hitelemző, 1897: Pannonhalmán hitszónok, 1898: Győrött, 1899: Esztergomban gimn. tanár, 1902. VIII. 2: elhagyta a r-et. 1903-tól nyugdíjazásáig a nagykőrösi ref. gimn., 1903/04: a ref. tanítóképző tanára is, 1918(már)-1931(még): ig-ja. - Írásai: esztergomi bencés gimn. értes. (1899/1900: A m. nyelvnek jogaiba való iktatása 1790-1844; 1900/01: A Fertő tavának ingadozása) 88

Kalmár 1907:131; 1910:153. - MTC 1918:398. - Barthos-Csetri 1924-31. - A nagykőrösi ref. tanítóképző-int. tört. (1839-1914) Nagykőrös, 1939:V. (58.) - Balogh 1941:17. (s.v. K. Lajos) - PN 1987:129. (980.)

Kovács Vince (Galgamácsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1886. aug. 9.-Vác, 1974. márc. 15.): megyéspüspök. - A váci piar-knál éretts. A teol-t Bécsben és Pesten végezte. 1910. XI. 16: pappá szent., teol-ból drált. 1910: Ceglédbercelen, 1912: Kállón, 1913: Uriban, 1914: Mindszenten kp. 1914: Majsa-Jakabszálláson tanyai missz. lelkész. 1916: tábori lelkész. 1919: Újhartyánban kp., 1920: Szabadszállás-Jakabszálláson missziós. 1921: Hódmezővásárhelyen kp., 1922: Kecskeméten zárdalelkész, 1927: Kiskunhalason plnos. 1933: knk. és Vác-Alsóváros plnosa. 1940. VII: zarai fszt. pp. és Hanauer Árpád István váci mpp. spp-e. 1942: kápt. helynök. 1953-59: ált. ppi helynök. 1959: váci ap. kormányzó. 1969: nyugalomba vonult. - M: Ward Mária élete és műve. Kecskemét, 1927. - A kórház angyala. Dr. Wettstein Vilma lelki élete. Naplói és levelezései nyomán írta ~. Bp., 1943. - 1934. I. 1-1936. XII: a váci Katolikus Jövő havilap főszerk-je. 88

Chobot II:811. - MKA 1928:127; 1930/31:151. - Ker. m. közél. alm. I:552. - Schem. Vac. 1943:5; 1980:160. - M. Nemz. 1974. III. 22. - Szolg. 1974. 22:96. - Pest m. sajtóbibliogr. 1977:430.

Kovács Vince (Zenta, Bács-Bodrog vm., 1906. ápr. 20.-Dunavecse, 1964. okt. 28.): plébános. - A gimn-ot 1917-25: Zentán és Kalocsán, a teol-t 1925-29: Diakóvárt és Splitben végezte. 1929: Szabadkán szent. pappá. Káplán Ludason, majd Nagyfényben, 1932: Szabadka-Szt Teréz pléb-n. 1933: Palicsfürdőn lelkész. 1942: plnos Szabadka-Szt György pléb-n. 1945: helyi lelkész Alsómégyen. 1946: a kalocsai nagyszem. gondnoka. 1947: érs. tanácsos. 1950: az érs. számvevőszék revizora. 1952: a szem-mal együtt Szegedre került. 1958: plnos Kalocsa-Belvárosban. A kalocsai főszékeskápt-ban 1959. III. 31: ifj. mesterknk. Autóbalesetben halt meg. - M: Egyh. a demokráciában. Bp., 1948. (Balassa kvt. 7.) 88

Gulyás XVII:401. - Lakatos 1998:138.

Kovács Zsigmond (Bánokszentgyörgy, Zala vm., 1820. okt. 21.-Veszprém, 1887. jún. 28.): megyéspüspök. - Apja, K. Antal az Esterházy hg. uradalom gazdatisztje. A középisk-t Nagykanizsán, Varasdon (hogy horvátul tanuljon) és Pécsett végezte. 1838: a Pázmáneum növ-e lett. Az Augustineumban teol-ból drált, 1844. I. 13: pappá szent. Csehiben kp., 1845-50: a pesti KPI pref-a. 1850: Veszprémben ppi titkár és sztszéki jegyző, 1854: irodaig. és knk. 1857: pápai, 1858: bodrogmonostori apát, 1860: sümegi főesp. 1867: a kir. tábla prel-aként Pestre költözött. 1869. I. 26: a kir. pécsi pp-ké nevezte ki. IX. Pius p. (ur. 1846-78) VI. 25: megerősítette, VIII. 15: Esztergomban Simor János érs. pp-ké szent., székfoglalóját VIII. 25: tartotta. Részt vett 1870: az I. Vat. Zsin-on. A p. tévedhetetlenség dogmájának kimondását nem tartotta időszerűnek. Pécsett saját költségén építtette a tanítóképzőt és a joglíceumot. 1874: v.b.t.t., 1877. V. 6: veszprémi mpp. IX. Pius p. VI. 25: erősítette meg, IX. 2: beiktatták. Utolsó 10 évét súlyos betegségben töltötte. Idegbaj ellen kezelték, tüdőbajban halt meg. A szegyh. kriptájában temették el. Rendszeres cikkírója volt a Religiónak. - Fm: Korkérdések. Pest, 1850. - Utóda Pécsett 1877. VI. 1: Dulánszky Nándor, Veszprémben 1888. IV. 18: Hornig Károly br. 88

Brüsztle I:530. - Szinnyei VI:1394. - Schem. Vesp. 1916:XXIV. (86.); 1975:66. - Pfeiffer 1987:47.

Kovács Zsófia Adalberta, KN (Nagykárolyfalva, Temes vm., 1891. dec. 1.-Pécs, 1970. márc. 19.): szerzetesnő. - 1913. VIII. 12: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1916. VII. 29: tette. Pozsonyban, Székesfehérvárt dolgozott. - A szétszóratás után 1950 őszétől a pécsi szoc otthonban élt. r.k.


Kovács Anna Eufrozina SZLT (Igar, Fejér vm., 1892. febr. 21.–Bakonybél, 1982. júl. 28.): szerzetesnő. – 1910. VII. 19: Bp-en lépett a r-be. –1950 u. a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezetben dolg. 1982. VI. 7: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

Kovács Anna Jolánta SZLT (Szilsárkány, Sopron vm., 1915. jan. 29.–Bp., 2005. márc. 21.): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. 3 polg. után betegápoló okl-et szerzett. ~ Bpen 1938. III. 19: lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1943. III.19: Márianosztrán tette. 1953. III. 8: Bp-Zugligetben gyermekgondozó, 1954. II. 10: Lovászpatonán házt. alkalmazott. 1955. II. 2: Székesfehérváron ápolónő. 1971. I. 1: nyugdíjazták. s.k.

Kovács Anna M. Bonaventura SZINT (Kapuvár, Sopron vm., 1872. júl. 14.–Kapuvár, 1959. júl. 31.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben tanítónőképzőt végzett. 1889. VIII. 21: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1894. VII. 22: uitt tette. Népisk. tanítónő volt. –1950 u. a családjában élt. r.k.

Kovács Bertalan OFM (Zalatna, Alsó-Fehér vm., 1887. jún. 12. – ): házfőnök. – 1909. X. 28: pappá szent., 1926. X. 12: lépett a a Szt István kir-ról nev. erdélyi ferences rendbe, 1927. X. 13: szerz. fog. tett. – Körlevelei: Litteris parentalibus. Kolozsvár, 1924; Potiori Provinciae parte. Uo., 1924. 88

György 1930:603. – P. Benedek 2002. II:293. (s.v. Kochán Bertalan! 2x sajtóhiba!)

Kovács Borbála Ermina SDS (Hatvan, Heves vm., 1899. júl. 16.–Jászberény, 1989. febr. 12.): szerzetesnő. – 1929: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1930. IX. 8: uitt, örök fog-át 1936. IX. 8: Máriabesnyőn tette. 1930–: Nagykátán és Ságon a zárda háztartásában, majd Bpen az Uzsoki u. kórházban betegápolóként dolg. –1950 u. a Sport kórház éjszakás nővére, innen ment nyugdíjba. Utolsó éveiben a jászberényi szoc. otthonban betegeskedett. r.k.

Kovács Dénes, sepsiszentgyörgyi és szemerjai (Nagyvárad, Bihar vm., 1861. nov. 24. – Bp., 1948. márc.): kereskedelmi és polgári iskolai tanár. – Apja 1848/49. h.hadnagy (+1893). Nagyváradi, temesvári és pesti gimn. után a bpi Tudegy. 1885: m. és ném. irod. és esztétikából a bölcs.dri okl. szerzett. 1882 óta hírlapíró. 1886: a berlini egy-en 2 félévig irod. nyelvészetet és jogot hallg.; ekkor a Berlini M. Egyes. titkára. Hírlapíróként beutazta Európát. 1893: Isztambulban részt vett Széchenyi Ödön gr. basa jubileumán, 1894: Torinóban 3 hétig volt Kossuth Lajos betegágyánál, halálánál és utóbb ravatalánál, mint több főv. lap levelezője. Az Otthon Kör küldötteként résztvett az 1897: Stockholmban és 1898: Lisszabonban tartott nemzetk. hirlapírói kongresszuson. 1890–: a szfőv. IX. ker. keresk. és p. isk. tanára. 1917/18: – Az Otthon Írók és Hírlapírók Körének főkvtárnoka, a nagyváradi Szigligeti Társ. tagja. – 1882: Magyar Újság pol. napilap munk., 1883: a Nemzeti Újság pol. lap munk., 1884: a Hrcsarnok kőnyomatos lap b.munk., 1898: s.szerk., 1886–: a Bpest pol. napilap b.munk., irod. és műv. rovatvez. 1886–: a Vas. Újs. állandó munk. – Cikkei: nagyváradi Szabadság (1886. 288. sz. A 66-ik külf. m. legio szervezete), Vas. Ujs. (1888: A legelső m. tűzoltó. 1889: Ürge Ignác chinai m. hittérítő, A kerepesi temető, A technoligiai iparmúz. új palotája, 1890: A nádor család sirboltja, 1891: A szabadságharcz szobra, 1892. Küry Klára) – M: Gr. Gvadányi József élete és munkái. Irod.tört. tanulm. (Dri értek.) Bp., 1884. – A berlini m. egyes. 40 éves tört. Berlin, 1886. – Gvadányi album. Gr. Gvadányi József szakolczai lakóházának emléktáblával való megjelölése alkalm. Szerk. Bp., 1887. – Koronázási emlékkv. A kir. koronázásának 25 é. évf-jára. Szerk. Sziklay Jánossal. Uo., 1892. – A kerepesi–úti temető. Útmutató és tájékoztató (egész temetőtérképpel). Uo., 1894. – A m. kir. anyakönyvvez. Tájékoztató az áll. anyakönyvvez. sz. Uo., 1895. –Házassági káté. Az új egyházpol. törv. a gyakorlati életben (kérdésekben és feleletekben). Uo., 1895. – A Kossuth-mauzoleum emlékkve.Szerk. Uo., 1909. – Bpen 1901. XI. 16. – 1922: a Kis Újság napilap fel. szerk., 1924–25: a Magyar Rendőr szerk., 1932– : a Világvárosi regények kvsorozat kiadója. – Betűjegyei: K. D. (Vas. Újs.1891–1905); K. D. dr. (uo.). 88

Szinnyei VI:1204. – R. Kiss 1940:38. (az előnevek alapján 2 személyként!) – Kemény 1942:145. – Gulyás XVII:275.

Kovács Erzsébet (Ősi, Veszprém m., 1953. aug. 25.–): ötvös-iparművész. –Herenden porcelánfestőnek tanult, Veszprémben éretts., majd az Áll. Pénzverő zománcozó műhelyében dolg. Itt ismerkedett meg a cizellált rekeszzománc (→zománc) technikával, ami jellegzetes technikája lett. Az Iparműv. Főisk. ötvös szakán Engelsz József és Kertész Géza növ-eként 1985: kapott diplomát. 1983: férjhez ment →Zoltán Győző iparművészhez, közösen készítenek lit. tárgyakat tp-ok számára. 3 gyermekük született. 1883–88: rendszeresen részt vett a kecskeméti Zománcművészeti Alkotóműhely munkájában és kiállításain. Első kiáll-a: Bp., Vigadó Galéria, 1983. – II. János Pál p. első mo-i lelkipásztori látogatására (1991) ~ készítette a m. kat. egyh. ajándékát, a Patrona Hungariae és a magyar szentek tűzzománc-sorozatot. Kiállításai 1983 óta főként Bpen, Martonvásáron, Székesfehérvárott, Sárospatakon, Kecskeméten, 2001: Tours-ban (Fro.) – Fm: Korpusz (1986, Gógánfa, plébtp.) – Tabernákulumajtó és gyóntatószék betétei (1987–88, Balatonfüred, „Vörös”-tp.) – Magyar Szentek sorozat II. (1991, Bp., Pápai Nunciatúra) – Boldog Gizella ereklyetartója (1996, Veszprém, Szt Mihály-szegyh.) – Őrangyalok (embernagyságban, 1996, Martonvásár, Brunszvik-mauzóleum) – Martonvásári Madonna (2001, Martonvásár). →VII_278. s.k.

KMML II:488.

Kovács Etelka M. Etelreda SZINT (Földvár major, Sopron vm., 1897. szept. 12.–Kapuvár, 1966. aug. 5.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben tanítónőképzőt végzett. 1915. V. 12: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1918. VII. 19: uitt tette. Kapuváron népisk. tanítónő és házfőnöknő. –1950 u. a rokonainál élt. r.k.

Kovács Ferenc (Kőhalom, Kőhalom szék, 1837. nov. 26/28.– Marosvásárhely, 1899. júl. 2. ): plébános. – A gimn-ot Brassóban és Székelyudvarhelyen, a teol-t 1857–59: Bécsben a Pázmáneum növ-eként végezte. 1860. IV.18: sztelték pappá. Gyulafehérváron a gimn-ban és a teológián tanár, 1872: a Batthyaneum őre. 1874–99: Marosvásárhely plnosa, főesp. 1881: a Status ig. tanácsának tagja. Megszerezte a Fogarasy-alapítványi hagyatékot a marosvásárhelyi leányisk. részére, mely az 1891–93: felépült Sancta Maria zárdaintézet építési költségeinek a felét tette ki. – M: Veszely, Imets és Kováts utazása Moldva-Oláhországban. 1868. F.S.

Ferenczi 2009:308.

Kovács Gergely (Kézdivásárhely, Kovászna m., 1968. júl. 21.–): áldozópap, pápai kúriai tisztviselő. – A teol-t Gyulafehérváron kezdte, 1990–: Rómában folytatta. 1993. VII. 3: Kézdivásárhelyen sztelték pappá. 1996: a Lateráni egy-en egyhjogi dr. – Marosvásárhely-Ker. Szt János tp. kp-ja. 1997–: Rómában a Szentszék szolgálatában. A Kultúra P. Tanácsának munk. 2000: pápai kp. F.S.

Ferenczi 2009:309.

Kovács Gyárfás (Csíkcsatószeg, Csík szék, 1852. ápr. 22.–Désakna, 1902. nov. 7.): plébános. – A gimn-ot és a teol-t Gyulafehérváron végezte. 1877. V. 19: itt sztelték pappá. Csíkrákoson, 1878: Csíknagyboldogasszonyban kp.. 1880: Csíksomlyón gimn. tanár, 1881: Csíkszentsimon-Csatószegen kp., 1882: Désaknán, 1884: Topánfalván, 1894: újra Désaknán plnos. – M: A bányavidéki r.k. esp. ker. pléb-inak tört-e. Szamosújvár, 1897. – A mikolai, másképp kolozsvári csodatévő sztszűz kegyképének tört. vázlata. Uo., 1898. – A kat. búcsújárók. Uo., 1898. Álneve: Kovács Prótás. F.S.

Ferenczi 2009:309.

Kovács Gyula (*1873. márc. 5.): szfőv. kezelőtiszt, keresztényszocialista politikus. – 1896. V. 15: lépett a szfőv. szolgálatába, 1919. XI. 1: I. o. kezelőtiszt az V. ker. elöljáróságon. 1931. II. 28: a Ker.szoc. Orsz. Szakegyesületek pénztárnokává választották. – Bpen 1922. XI. 29. – 1925. XII: a Körirat fel. szerk. és utódának 1926. I. – 1938. XII: a Keresztényszocialista Magántisztviselők Országos Szövetségének Körirata fel. szerk. és fel. kiadója, 1928. X. – 1934. III: a Magyar Magántisztviselő fel. szerk. és fel. kiadója. 88

Főv. alm. 1934:126. – Viczián 1995:73. (948., 1008, 1144.)

Kovács Ilona M. Oktávia SZINT (Kapuvár, Sopron vm., 1914. jan. 6.–Kapuvár, 1988. jún. 23.): szerzetesnő. – Esztergomban tanítónőképzőt végzett. 1930. IX. 4: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1937. VII. 21: uitt tette. Népisk. tanítónő. –1950 u. a családjában élt. r.k.

Kovács Ilona Stefánia SZLT (Felsőrajk, Zala vm., 1903. jún. 11.–Bakonybél, 1993. máj. 26.): szerzetesnő. – A polg. isk után szakácsnőnek tanult. 195. XI: Bp-en lépett a r-be. –1950 u. az esztergomi Simor otthonban dolg. 1973: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

Kovács István (Gyerk, Hont vm., 1881. szept. 18.–Ipolyvisk, 1942. aug. 15.): plébános. – 1904. VI. 25: pappá szent., Zselizen kp., 1909: Ipolyvisken plnos, 1940: esp. – M: A kis Jézus kedveltje. Ford. Csáji Jánossal. 3. bőv. kiad. Rozsnyó, 1936. 88

Schem. Strig. 1917:343; 1941:304. – Gulyás XVII:316, 318. (két személyként!)

Kovács János (Márkó, Veszprém vm., 1844. nov. 2.–Újvidék, 1908 u.): főgimnáziumi tanár. – Középisk. Veszprémben, Székesfehérvárt és Győrött végezte; Pannonhalmán bencés novic., azután elhagyta a r-et. 1872: a jászberényi kat. főgimn. tanára, 1873–1908: nyugdíjazásáig az újonnan alapított újvidéki kir. kat. m. főgimn. gör-lat. tanára. – Írásai: Jászberényi kat. főgimn. ért. (1873: Horatius Flaccus életéről és költészetéről), Újvidék, Borászati Lpk (1883–84.). 88

Szinnyei VI:1282. – Kalmár 1907:204.

Kovács József, erdőtelki (Tengelic, Tolna vm., v. Dunaföldvár- Baracspuszta, 1832.–Erdőtelke, 1897. aug. 6.): orvos és sebészdoktor; műtő és szülészmester, egyetemi tanár. – Atyja Baracspusztán gazdatiszt; el. isk. Dunaföldvárt járta; tanulm. Kalocsán folytatta. 1848: a szabharcban honvéd, a táborozásból nemsokára betegen került haza, s a fegyverletétel után Pestre ment és a piar. gimn. tanult tovább, majd orvostanhallg. 1852–56: nevezetes betegek mellett alkalmazták; így virrasztott több éjjelen át Vörösmarty betegágyánál, utolsó percéig ápolta a költőt. 1856–: Bécsben tanult, ahol 1858: orvosdrrá avatták. Visszatért Pestre, 1859: sebészdri okl. szerzett. Balassa János mellett műtőnövendék, majd asszisztens és 1862. XI: a sebészeti műtéttanból m.tanárrá képesítették. 1866: ő gyógyította az →osztrák–porosz háború sebesültjeit, akiket a →Ludoviceum kertjében épített barakkokban helyeztek el. Itt tűnt ki rendkívüli energiája és kiváló szakképzettsége. – 1868: Balassa halála után ~t nevezték ki h-évé, 1870. III. 17: a gyakorlati sebészet egy. ny. r. tanárává. 1874/75: a bpi Tudegy. rektora. Az igazságügyi orvosi tanács fölállításakor 1890: annak eln., a törvszéki orvosi államvizsga biz. eln., a M. Orvosi Kvkiadó Társulatnak alapító tagja. Utasításai szerint építették az egy. klinikát, melynek ig-ja. Cukorbetegségéből fejlődött kelevények okozták halálát. – M: Gégelégcsőnyitás hártyás torokgyiknál. Pest, 1863. (Klny. Orv. Hetil.) – Egyetemi alkotmányok. Uo., 1875. – Sebészeti kóroda épülete. 1882–83. Uo., 1883. (Egy. int-ek I. M. és ném. szöveggel) – A hugykövekről, gyorsírói feljegyzések az 1883. szünedei cursusban tartott előadások után. Uo., 1883. (Klny. Orv. Hetil.) – Gyakorlati sebészet. I. füz. Uo., 1890. 88

Antal Géza és Réczey Imre, Kovács József tanár sebészi kórodája a bpi kir. m. egy-en 1871–1874. tanévben. Bp., 1877. – Szinnyei VI:1302. – Győry 1936:827. – Gulyás XVII: 337.

Kovács József (Bögöte, Vas vm., 1922. ápr. 4.–Keszthely, 2004. jan. 31.): gépésztechnikus, ogy. képviselő. – Szülők: József (1889–1969) géplakatos, földműves; Stahl Anna (1896–1950); neje Ruzsics Júlia (1928–1999) földhivatali előadó. A szombathelyi prem. gimn. 6 oszt. végzett, 1940–1947. IX: a Vas vmi that. tisztviselője. 1945–1947 tavaszáig a Független Kisgazdapárt tagja, szentgotthárdi járási titkára. Kovács Béla (1908–1959) a Kisgazda Párt főtitkára 1947. II. 25: szovjet letartóztatása után kilépett a FKGP-ból. A →Demokrata Néppárt (DNP) tagjaként, VIII. 31: a →kékcédulás választáskor a DNP Vas vmi ogy képviselője. 1949. II. 4: a DNP önfeloszlatása után. III. 12: Sopronnál megpróbált Au-ba menekülni, az ÁVH letartóztatta. Az ogy. III. 22: mentelmi jogát fölfüggesztette, III. 24: a Főv. Népfőügyészség hűtlenséggel és valutázással vádolva kikérte, de az ogy. IV. 12: föloszlatása miatt már nem tárgyalta. A Bpi Népbíróság V. 20: hazaárulásért 12 és fél év fogházra ítélte, másodfokon 10 és fél évre mérsékelte. A bpi Markó utcai fogházban, a Gyűjtőfogházban és Márianosztrán raboskodott, majd az ÁVH cége: a Közérdekű Munkák Igazgatósága szénbányájában dolgoztatták; 1954: Várpalotáról szabadult. 1955–69: s.munkás, majd a bpi Ápr. 4. Gépgyár lakatosa. 1964: a Székesfehérvári Gépipari Technikumban ált. gépésztechnikusi képesítést szerzett, ezután gépésztechnikus. Keszthelyre került, 1975-ig a helyi vendéglátó-ipari szakközépiskola műszaki vez-je. 1975–82: nyugdíjazásáig a Tatabányai Szénbányák Váll. balatongyöröki üdülőjének műszaki vez-je. 1989. III: a →Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) újjáalakításának egyik kezdeményezője. IV. 14: az ő részvételével tartott értekezleten döntöttek a jogfolytonosság jegyében újra induló párt programjának és alkotmányának kidolgozásáról; az ideigl. intézőbiz. tagja. 1990. IV. ogy. választásokon a KDNP Zala megyei listavez-je, de nem jutott be a törvényhozásba. 1990–94: a KDNP Zala megyei eln-e. Korábbi ítéleteit a Főv. Bíróság 1991: megsemmisítette. 88

Varga 1986. – Pócza 1989. – Csicskó–Szabó 1996. – Ogy. alman. 1947/49:214.

Kovács Katalin Alexandra SZLT (Paks, Tolna vm., 1908. szept. 19.–Bakonybél, 2001. jan. 20.): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ Bpen 1929. III. 25: lépett a vincés nővérek r-jébe. 1930. I: a Bakai klinikán dolg. 1931. VI: itt betegápolói okl-et szerzett. Fog-t 1934. III. 25: a klinikán tette. – 1942: a gyermekklinika, 1952: a sebészeti o. ápolónője, 1967. VI. 25: nyugdíjazták. 1987. VI. 26: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. s.k.

Kovács Kristóf István OFM (Jászberény, Jász–Nagykun–Szolnok vm., 1914. dec. 16.–Indija, v. Szerém vm., 1944. nov. 2.): vértanú. – 1933. VIII. 29: lépett a a Kapisztrán rtartba, 1937. IX. 8: szerz. fog. tett, 1938. VI. 29: pappá szent. 1942–43: Kassán hittanár, 1943. X–: az újvidéki r-házban szolgált. 1944: IX: a r-i értékeket a budai r-házba szállította, a marasztalás ellenére visszatért. X. 23: a szerb partizánok újvidéki bevonulása után „igazolásra” összeterelték a 18–50 é. m. férfiakat, házfőnökét →Körösztös Krizosztomot háromszázad magával helyben agyonverték, őt, →Kamarás (1943?-ig Faulhaber) Mihállyal együtt a Szerémségbe meneteltették; ők a rabokat éjszakákon át gyóntattak, vigasztalták. Indija faluban agyonlőtték; társa 1945: szerencsésen hazatért. 88

Schem. OFMKap 1940:55. – Pilinyi 1943:253. – Hetényi Varga 1999. I:503.

Kovács Margit Kordula SZLT (Felsőzsid, Zala vm., 1907. okt. 24.–Bakonybél, 1988. aug. 15.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 19332. IX. 8: Bp-en lépett a r-be. A nagykanizsai kórház ápolónője. –1950 u. a keszthelyi kóházban dolg. 1985: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

Kovács Margit M. Laurentia SZINT (Perbete, Komárom vm., 1896. jún. 10.–Vác, 1970. febr. 11.): szerzetesnő. – 1922. VII. 10: Esztergomban lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1926. VII. 22: tette. Az anyaház háztartásában dolg, a mosodát vezette. – 1950 u. a váci szoc. otthonban élt. r.k.

Kovács Margit Perpetua SZLT (Cserszegtomaj, Zala vm., 1919. márc. 11.–Zirc, 1993. okt. 13.): szerzetesnő. – 1947. III. 25: Bp-en lépett a r-be. –1950 u. utolsó munkahelye házt. alk. 1982: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

Kovács Mária Kandida SZLT (Nemesvita, Zala vm., 1919. aug. 18.–Tapolca, 1988. nov. 13.): szerzetesnő. – A polg. isk után ápolónőképzőt végzett. 1943. IV. 20: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1948. IV. 20: uitt tette. 1944–50: a bp-i Gyermekkórházban dolg. –1950 u. a tapolcai kórház ápolónője. 1978: nyugdíjazták. r.k.

Kovács Mária Tharzilla SDS (Hatvan, Heves vm., 1901. máj. 22.–Kispest, 1982. máj. 05.): szerzetesnő. – 1923: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1924. IX: 8:, örök fog-át 1930. IX. 8: uitt tette. A váci szem. varrónője volt. –1950 u. Kispesten élt. r.k.

Kovács Matild Ludovika SZLT (Döröske, Vas vm., 1902. jún. 25.–Vác, 1992. aug. 25.): szerzetesnő. – A polg. isk után ápolónőképzőt végzett. 1923. IV. 15: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1928. IV. 15: uitt tette. 1928–50: a bp-i Szt János kórház ápolónője. –1950 u. a lovasberényi pléb. mindenese. 1976: a váci szoc. otthonba költözött. r.k.

Kovács Nándor (*187?): tanító. – 1896: kincstári tanító Boicán (Szeben vm.), 1900: Türkösön (Brassó vm.) – Írásai: gyulafehérvári Közművelődés (1896/97, 1901, 10, 14) – M: Arany ábécé. Darabok és versek a tanuló ifj. sz. Összeírta. (Dicsőszentmárton, 1925. – Betlehemes játék. Kolozsvár, 1930. (Népkvtár 9.) – Karácsonyi pásztorjáték 5 jelenetben. 2. kiad. Uo., 1930. (Katholikus Világ Színpada 8.). – Dalok és versek az ifj. sz. Dicsőszentmárton,, [1935]) – Három betlehemes játék. Nagyvárad, 1939. 88

EMIB 1935:5b. – Gulyás XVII:381. – Monoki 1997:271. (2 mű 1925, 1930) – P. Benedek 2002. II.

Kovács Péter OFMConv (Árokszállás, Jászkun ker., 1729. aug. 24. – Eger, 1792. jan. 26.): tanár. – 1748: 19 é. korában lépett a minorita r-be s letevén a szerz. fogadalmakat, több helyt a humaniorákat tanította. 4 é. m. hitszónok Egerben. – M: Szeretetnek kötelei. Eger, 1762. 88

A mo-i minorita–r. névtára. Arad, 1883:146., 192. – Szinnyei VI:1370.

Kovács Róza M. Paulina SZINT (Székesfehérvár, Fejér vm., 1905. dec. 25.–Hejce, 1961. ápr. 9.): szerzetesnő. – Felsőfokú iparisk-t végzett. 1925. VIII. 5: Esztergomban lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1928. VIII. 5: tette. Székesfehérváron a tanítóképző int. kézimunka tanára. –1950 u. a hejcei szoc. otthonban élt. r.k.

Kovács S(ándor) János (Répceszentgyörgy, Vas vm., 1865. márc. 16.–Nagyvárad?, 1925 u?): kereskedelmi akadémiai tanár. – Szülei korán elhaltak, István bátyja gyámsága alatt nőtt fel; 1879: a kőszegi, 1882: a szombathelyi gimn. elvégezvén a VI. o., 1884: Pannonhalmán a bencés r-be lépett a noviciatus (VII. o.) után betegeskedése miatt 1886: elbocsátották. Székesfehérvárt 1887: éretts., 1887–91: a bpi Tudegy. hallg. Mint IV. éves a Bölcselethallg. Segítő Egylete és az Egyetemi Olvasókör eln. 1892. IV: drrá avatták, 1893: m., fr. és lat. nyelvből és irod-ból tanári okl. szerzett. 1893: a brassói áll. főreálisk., 1896. II. 1: a brassói keresk. akad. tanára, 1899: a nagyváradi f. keresk. isk. ig. – M: Répcze–Szent–György gyász- és örömnapjaiból. Szombathely, 1890. – A kvnyomtatás története Vasmegyében. Szombathely, 1891. – T. Maccius Plautus a m. irod-ban. (Bölcselettudori értek.) Kőszeg, 1891. – A mi vármegyénk. Írók albuma. Összeáll. Huszár Pállal. Szombathely, 1891. – Fr. nyelvtan és olvasókv f. keresk. isk. alsó o. sz. 1-2. r. Bp., 1896–98. ( 2. átd. kiad. 1903, 4. kiad. 1910) – Izlandi halász. Írta Pierre Loti. Ford.fr-ból. Uo., 1896. (Szépirod. Kvtár) – Ünnepi beszédek. Tartattak a brassai áll. f. keresk. isk. Brassó, 1898. – M- fr. keresk. szótár. Bp., 1899. (2. kiad. 1903, 2. bőv. kiad. 1905, 5. kiad. 1910) – Fr. keresk. levelezés vezérkve. Uo., 1900. – Fr. és m. isk. szótár. 1-2. köt. 2. kiad. Uo., 1902–1904. – A m. isk. helyesírás szabályai. Nagyvárad, 1903. – Sebesyén Gyula egyetes tört-e. A keresk. isk. sz. átd. 1-3 köt. Bp., 1906–1907. (1. köt. Ókor és kk. 2. teljesen átd. kiad. Kolozsvár, 1922) – Fr. keresk. levelek tárgyi csoportokban. Nagyvárad, 1906. – Új elvek és irányok a modern nevelésben és okt-ban. Uo., 1906. – A fr. társalgási nyelv kézikve. Írta E. Cousier és B. Banderet. A 27. kiad. után átd. és bőv. 8. kiad. Bp., 1911. – Fr. keresk. levelezés. M. tanny. f. keresk. isk. sz. Szerk. Voina Dumitriuval. Kolozsvár, 1921. –M. keresk. levelező és és keresk. ismeretek a f. keresk. isk. 1. o. sz. Szentkirályi Samuval. Kolozsvár, 1922. – A román nemz.tört. A m. tanny. isk. 4. és 8. o. sz. Candera Lászlóval. Kolozsvár, 1922. – A fr. nyelv. Közép- és szakisk. 1.,2. o. sz. C. D. Fortunescuval. 1-3. köt. Uo., 1923–1925. (rövidített kiad. 1928.) – A prózai írásművek (retorika) ismertetése. A m. tanny. f. keresk. isk. 2. o. sz. Uo., 1924. – Román nyelvgyakorló kv. a m. tany. el. isk. sz. 1-2. r. Szerk. Uo., 1924. (2. átd. kiad. Szerk. Angheliu Jánossal. Uo., 1925) – Költői írásművek (poetika) ismertetése. A m. tanny. f. keresk. isk. 2. o. sz. Uo., 1924. – Fr. nyelvi 4. évf. a középisk. 4-6. o. sz. Uo., [1925] 88

Schack 1896: 7. – Szinnyei VI:1288. – Gulyás XVII:390. – Monoki 1997:272.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.