🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kotsis
következő 🡲

Kotsis Ilona Mária Cecilia, MSZI (Erdély?, 1895 e.-Csákvár, 1960. dec. 27.): énektanár, karvezető. - 1912. VIII. 16: lépett a r-be. 1913. VIII. 17: ideigl., 1921. VII. 17: örök fog-at tett Temesvárott. A kolozsvári →Marianum R.K. Leánynevelő Intézet Szt Cecília leánykórusának vez-je. Kórusa szerepelt a vallásos isk. kórusmozgalom hangversenyein (Első kat. dalosünnep, 1937. VI. 27.), bekapcsolódott a Magyar Kórus mozg-ba (Kodály, Bartók, Bárdos, Harmat, Halmos műveivel) és részt vett az Éneklő Ifjúság rendezvényein (Éneklő Ifjúság-hangverseny, 1941. V. 26: Kodály-hangverseny, 1942. III. 25.). - 1947: Fonyódon a polg. isk-ban tanított. 1950: Balatonlellén kántor. 1955: a csákvári szoc. otthonba költözött. - ~ isk. énekeskv-eket állított össze a középisk. 4 alsó osztálya számára (Kolozsvár, 1938). D.Má.-r.k.

RMIL

Kotsis Iván (Arad, Arad vm., 1889. dec. 15.-Bp., 1980. jan. 11.): építész. - Az aradi főreálisk-ban 1902: éretts., a bpi műegy-en 1911. VI: építészmérnöki okl-et szerzett. 1910 és 1911 nyarán →Hültl Dezső irodájában műszaki segéd, 1911. X-XII: tanárs., 1912. X: mb., 1913. VIII: kinev. adjunktus az újkori építéstani tanszéken. 1912. I-VI: ösztöndíjasként az ol. reneszánsz épületeket, a nyárutón D-No. barokk építészetét tanulmányozta. 1915. I. 1-1917. VII. 2: mérnökkari hadnagy az orosz fronton, fölmentése után Hültl Dezső mellett adjunktus. 1918. XI. 12: műszaki dr., 1920. VII. 16: műegy. mtanár, 1921. IX. 1: az újkori építészet meghívott előadója is, 1922. IX. 1: az ókori tanszék kettéválasztásával létrehozott tervezési tanszék mb. tanára, XII. 9: az Orsz. Középítési Tanács kinev. tagja. 1923. III. 31: műegy. ny. rk. tanár. 1926. VII. 7: a jóváhagyott tervezői tanszék ny. rk., 1928. I. 3-1949: nyugdíjazásáig ny. r. tanára. 1950-56: a Középülettervező Váll. építésze. - 1929: a SZIA IV. o., 1945. V. 30: az MTA l., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja. 1957: a műszaki tud. dr-a. 1921: Fittler-érmet, 1961: Ybl-díjat kapott. - ~ tervezte 1924-27: a Tihanyi Biológiai Kutató Int. és szálloda, 1928: a zalaegerszegi, 1931: a balatonboglári r.k. tp., 1929-38: az Orsz. Közeü. Int. IX. ker. Gyáli úti épületeit; a Regnum Marianum városligeti tp-ot (melyet a Sztálin-szobor építése miatt lebontottak), a Kat. Nővédő Egylet IX. Bokréta u. székházát, az Áll. Védőnőképző Int-et, a Margit-szg. víztornyát és tejivócsarnokát, 1936-44: Székesfehérvár belvárosának egységes kialakítását, 1958: az MTA Németvölgyi úti lakóházát, 1960: az Erkel Színház átépítését. - M: Tanulmányút Olaszo-ban 1912. I-VII. Bp., 1913. (Klny. Építő-Ipar) - Az ol. renaissance építőműv. alaktana. Ábraanyag. Uo., 1917. - Tervezet a Kir. József Műegy. Építészeti O-ának önálló épületére. Uo., 1918. - Családi házak. Uo., 1920. - Különféle rendeltetésű és helyszínrajzú épületek alaprajzi megoldása. Uo., 1920. - Mo. építőművészettört. emlékeinek tervszerű feltárása. Uo., 1920. - Épületek alaprajzi megoldásai. Uo., 1921. - Az ol. renaissance építőműv. formaképzése, homlokzati és téralakításai. Uo., 1921. (a 2. és 3. kiad-ban: ...térrendszerei. Uo., 1930; 1947) - Tervezetek 1912-1922. Uo., 1922. - A középeu. renaissance építőműv. alaktana. Uo., 1927. - Családi házak és nyaralók. Uo., 1928. - A tihanyi M. Biológiai Kutató Int. épületei. Uo., 1928. - A korszerű lakás építésének problémái. Uo., 1932. (Klny. Technika) - A nyaralók építéséről. Uo., 1934. (Klny. M. Mérnök- és Ép. Egyl. Közl.) - Műv. a Bpi Nemzetk. Vásáron. Uo., 1935. (Klny. Gobden) - Példák rossz, elrontott v. városképbe nem illő homlokzatok átalakítására ill. kijavítására. Uo., 1938. (Klny. Technika) - A mai m. építészet. Uo., 1939. (Klny. M. Szle) - Épületek a m. falu részére. Uo., 1939. (Klny. M. Mérnök- és Ép. Egyl. Közl.) - A székesfehérvári régi városháza helyreállítása és kiépítése. Uo., 1939. (Klny. uonnan) - Bérházak Székesfehérvárott 1939-ből. Uo., 1940. (Klny. uonnan) - Esztétikai szempontok a m. vidéki városok képeinek kialakításánál. Székesfehérvár városképének rendezése. Uo., 1940. (Klny. Városfejlesztés-Városrendezés) - Javaslat a középpolg. és a kiskeresetű családok lakásainak alaprajzi megjavításához. Uo., 1941. (Klny. Építészet) - A növényzet helytelen alkalmazása a városképekben. Uo., 1941. (Klny. uonnan) - Növényzet a városképben. Uo., 1941. (Klny. M. Szle) - Az építészet. Uo., 1942. - Közép- és kislakások alaprajzi megoldásai bérházakban. Uo., 1942. - A m. falu hangulatába beillő épületek tanulmányainak terveiből. Összeáll. Uo., 1942. (Klny. Építészet) - Építészetünk magyarsága. Uo., 1943. - Lakótelepek tervezése. Uo., 1944. - Tervgyűjt. a m. kir. József nádor műegy. építészhallgatóinak az 1. sz. épülettervezési tanszéken készült munkáiból. Közread. Uo., 1944. - Épületek és tervek. Uo., 1946. - Térművészet. Uo., 1946. - A 100 é. műegy. Uo., 1947. - A renaissance építőműv. formái. 3. kiad. Uo., 1948. - Az újkor építészetének tárgymutatója. Uo., 1948. T.E.

SZIA tagajánl. 1929:25. - M. társad. lex. 1930:309. - Karczag 1932:656. - Ki kicsoda? 1936:450; 1969:297; 1975:318. - MTA tagjai 1975:156. - M. Nemz. 1980. I. 13. - Csonka Pál: ~. 1889-1980. Bp., 1979.(!) (Klny. Műszaki Tud.)

Kotsis Margit Honoria, KN (Fertőszéplak, Sopron vm., 1898. szept. 2.-Vértesszőlős, 1988. máj. 20.): szerzetesnő. - 1915. VIII. 18: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1922. VIII. 22: tette. Tanítóképzőt végzett. Nagyberényben, Zsámbékon, Újkígyóson tanítónő. - A szétszóratás után 1950 őszétől Győrött, majd Vértesszőlősön rokonok fogadták be. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.