🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kosztka
következő 🡲

Kosztka Erzsébet Anzelma, CSA (Pécs, Baranya vm., 1887. nov. 8.-Gyón, 1952. okt. 16.): apáca. - 1905. VIII. 15: Pécsett lépett az →ágostonos kanonisszák r-jébe. 1909: polg. isk. tanári okl-et szerzett. 1911. VIII. 28: tette első, 1914. VIII. 28: örök fog-át. 1943: Pécsett a rendi polg. isk. tanára. 1945-48: Bölcskén ig. - Pécsett 1946-47: szerk. A Miasszonyunkról nev. női knk-r. bölcskei Szt József int. és polg. leányisk. évkv-ét (1946: gépírás). 88

Polg. isk. névkv. 1943:336. - Értesítők 1: 3386-87. - Diós 1999:110. (5908.)

Kosztka Libór [Liberius], OFMConv (Temesvár, Temes vm., 1811.-Pest, 1854. nov. 5.): házfőnök. - Nagybányán hitszónok és 1827-29: tanító, Aradon lelkész és házfőn. A →Mack-összeesküvés bűnrészeseként 1854. IX. 24: letartóztatták. A bécsi haditörvényszék ítélete előtt a börtönben (→Újépület) öngyilkos lett. 88

Lakatos III:266, 312. - Schem. OFMConv 1882/83:223. - Morvay 1896:273. - Vasárnapi Újs. 1912:28. sz. (Oláh Gyula: A dollárok) - Berzeviczy 1922. II:25. - Lukács 1955:120. (s.v. K. Tibor)

Kosztka Mária, SJC (Pécs, Baranya vm., 1889. márc. 2.-Vác, 1965. márc. 8.): szerzetesnő. - Bpen óvónő-, tanítónőképzőt és Ward Koll-ot végzett, s 1928. II. 2: belépett a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1932. XII. 25., örök esküjét 1947. VIII. 15: uo. tette. Otthon lakott, tanítónő, hitoktató. - A szétszóratás után hitoktató, családjánál élt. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.