🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kolping
következő 🡲

Kolping, Esztergom, 1896. nov. 30.; Kassa, 1897-1898; Bp., 1899. jan.-1909.; Esztergom, 1910.-1912. okt.: a Magyarországi Katholikus Legényegyesületek Országos Szövetségének hivatalos közlönye. - Fel. szerk. 1912: Töttösy Miklós. Szerk. Konrády Lajos, 1899: Schiffer Ferenc, Erdősi Károly (1906-tól egyedül). Kiadó: a Szövetség. Ny: Laiszky János. Vá.L.

Kiss-Sziklay 1902:505. - M. Sion 1908. (megszűntként) - Kemény 1942:149. - Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:29. (95.)

Kolping, Miskolc, 1991:1. sz.-: tagegyesületi értesítő. - Megj. kéthavonként. Kiadó: M. Kolping Szöv. Ny: Szt Maximilián Lap- és Kv-kiadó. 88

Kolping, Vác, 1994. márc. 12.-: tagértesítő. - Megj. rendszertelenül, évente többször. Szerk. és fel. kiadó: Kucsák Gábor. Kiadó: Váci Kolping Család Kat. Egyes. (Címváltozat: A Váci Kolping Család hírlevele.) 88

Kolping, Brassó, 1998-1999: szövetségi értesítő. - Megj: negyedévenként (12 old.). Fel. szerk. Eduard Dobre. Szerk. Gerda Chisarau, Puskás Emese. Kiadja a Romániai Kolping Szövetség. Ny: S & G Print, Vidombák. k.n.; folyt. sorsz. - 1999: 2-3. sz. még megjelent. - A Kolping c. rumén nyelvű lap fordítása. 88

Kuszálik 2001:299. (267.)

Kolping, Adolf, B. (Kerpen, Rajna-vidék, 1813. dec. 8.-Köln, 1865. dec. 4.): a →Katolikus Legényegylet alapítója. - Sokgyermekes napszámos családból származott, cipészmesterséget tanult. 1829-37: a környező falvak mestereinél „legény”, végül Kölnben a leghíresebb műhelyben alkalmazták. Vándorútján és műhelyekben ismerte meg a munkásifj. életét, mely a →céhrendszer bomlásával egyre nehezebb és erkölcstelenebb lett. Az inasok és legények az utcán és a kocsmákban töltötték szabad idejüket, betegségükben magukra maradtak. - ~ 24 évesen 1837: Kölnben kezdte a gimn-ot, 1841: éretts., majd szem-ba lépett, s 1845: pappá szent. Wuppertal-Elberfeldben másodkp-ként látta, hogy a leányisk. főtanítója, Johann Georg Breuer összefogta a vallási kérdések iránt érdeklődő kézműves legényeket és egyletet szervezett nekik, melynek elnökévé az első kp-t választották. Mikor ez plnos lett és elhagyta Elberfeldet, ~ot választották meg elnökké. - ~ hamarosan belátta, hogy Elberfeld alkalmatlan a legénykérdés megoldására, ezért áthelyezését kérte. Pp-e Kölnbe helyezte, ahol karkp-ként elkezdte szervezni a Katolikus Legényegyletet, melyből a →Kolping Művek világszervezet bontakozott ki. 1862: p. titkos kamarás s a kölni minorita tp. ig-ja. Minden erejét az ifj-ra áldozta, a „legények atyjá”-nak hívták. - Fm: Der Gesellenverein. Köln, 1849. - Der Gesellenverein und seine Aufgabe. Uo., 1920. - II. János Pál p. 1991. X. 27: b-gá avatta. G.G.F.

Schäffer Sebestyén: K. A. életr. Ford. Ruschek Antal. Bp., 1887. - LThK VI:401.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.