🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kolos
következő 🡲

Kolos, Colombiere, Szt, Claude, La, SJ (St-Symphorien d'Ozon, Fro., 1641. febr. 2.-Paray-le-Monial, 1682. febr. 15.): szerzetes, gyóntató, a →Jézus Szíve-tisztelet apostola. - A lyoni jezsuiták növ-eként 1658: lépett a r-be. 1666: Párizsban tanult tovább. 1669. IV. 6: pappá szent. 1670: tanár, 1671: hitszónok Lyonban. - 1675: Paray-le-Monialban a jezsuita koll. házfőn-e. Amikor először tartott elmélkedést a →vizitációs apácáknál, Alacoque Szt Margit Mária megérezte, hogy ~ az a pap, aki támogatója lesz a Jézus Szíve-tisztelet terjesztésében, s egy szentmisén kinyilatkoztatást is kapott erről. - A feladatot ~ mint a ktor gyóntatója teljesítette. VI. 16: küldetést kapott a Jézus Szíve ünnep bevezetésére. ~ volt az első, aki e napon (VI. 21.) fölajánlotta magát Jézus Szentséges Szívének. A város kézműveseiből és előkelőiből egyesületet alapított a tiszt. ápolására, s ennek hatására a korábban prot. vezetésű város hamarosan kat. szellemiségűvé vált. - 1676: Angliában Jakab yorki hg. (1685-88: II. Jakab kir.) hitvesének, Modenai Mária Beatricének udvari káplánja. Prédikációi hatására előkelő nők egymás után mentek át Fro-ba, hogy ktorba lépjenek, mivel Angliában nem volt rá lehetőség (→angliai vértanúk). Miközben ~ Londonban próbálta előkészíteni szerz-nők kolostori életét, egy aposztata pap följelentette, ezért 1678. XI. 24: letartóztatták. A börtönben egészsége annyira megromlott, hogy bírái sürgették visszatoloncolását Fro-ba. 1679. I: Párizsba érkezett, 1681. VIII: visszatért Paray-le-Monialba. Itt Margit a tudomására hozta, hogy nem fog meggyógyulni. - M. m-ul: Gyöngyszemek b. C. K. SJ műveiből. Összegyűjt. Laczika Ferenc. Bp., 1930. - A szt szív tüzében. B. Colombiére SJ atya elvei és tanácsai. Bp., 1932. - 1929. VI. 27: b-gá, 1992. V. 31: sztté avatták. Ü: febr. 15. **

C. K. SJ élete és lelki naplója. Írta és ford. Wolkenberg Alajos. Szatmárnémeti, 1904. (Bp., 1929) - Laczika Ferenc: Alacoque Szt Margit, P. de la Colombière Kolos SJ és a Jézus Szíve tisztelet eredete. Bp., 1925. - BS VII:1065. - Deésy Géza: B. de la Colombiére Kolozs. Parma (Ohio, USA), 1979. (Példaképek századunknak 14., A Szt Szív ap-ai) - LThK 1993. II:1261.

Kolos, Szt   →Skolasztika, Szt

Kolos Bertold László, OSB (Öttevény, Győr vm., 1902. aug. 6.-Pannonhalma, 1979. jan. 21.): teológus, főiskolai tanár. - A gimn-ot a pápai bencéseknél, Kaposváron és a bpi piar-knál végezte. 1922. VII. 15: lépett a r-be. 1923: a római Anselmianumba került. 1924. IX. 9: egyszerű, 1927. IX. 11: ünn. fog-at tett. 1928. VII. 8: pappá sztelték. 1930: drált, hazatérve főapáti titkár, 1931: főisk. tanár. 1933: tanulmányúton. 1934: ismét főapáti titkár. 1935-50: főisk. tanár, közben 1935-40: és 1949-50: az apátsági tp. őre. 1950: Kistarcsára internálták. 1951-79: főisk. tanár, 1959-63: az apátsági tp. őre is. - M: Rövid dogmatika világiak számára. Írta Leo Rudloff. Ford. Bp., 1936. 88

Schermann 1940:130. - Szolg. 1980. 45:99. - PN 1987:186.

Kolos (1937?-ig Kokas) Endre Károly, OSB (Csorna, Sopron vm., 1905. szept. 5.-Győr, 1960. okt. 21.): főiskolai tanár. - 1924. VIII. 6: lépett a r-be, 1929. IX. 12: ünn. fog-at tett, 1930. VI. 29: pappá szent., m-lat. szakos tanári okl-et szerzett és Pécsett drált, 1930: Pápán gimn. tanár, 1931: Bpen egy. hallg., 1932: Pápán, 1937: Esztergomban, 1939: Komáromban, 1941: Bpen, 1945: Esztergomban gimn. tanár, 1948: Pannonhalmán főisk. tanár, 1956: főkvtáros, 1958: Győrött diákotthoni ig. - M: Az 1880-as évek irod. élete. Pannonhalma, 1930. (Pannonhalmi füz-ek 8.) - Irod. élet a Felvidéken. Uo., 1940. (A Pannonhalmi Szle kvtára 32.) - A trianoni Erdély regényköltészetének világa. Uo., 1941. (uaz 34.) - Az új népies irod. mozg. Uo., 1941. (uaz 36.) - Írói neve: Kokas Endre (1937-ig). 88

Barthos-Csetri-Luttor 1930/31:152. (s.v. Kokas) - Jámbor 1936:154. (s.v. Kokas); 1938:105. (s.v. Kolos) - Balogh 1940:65. (1930/31: Párizsban egy. hallg.) - PN 1987:189. (1436.) - Gulyás XVI:883.

Kolos (1935-ig Kovács) István, Szt Bonaventuráról nev., Piar (Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1910. ápr. 15.- Kecskemét, 1977. ápr. 6.): tanár. - 1926. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, 1933. IX. 8: ünn. örök fog-at tett, 1936. VI. 14: pappá szent. Lat-ném-orosz szakos tanári okl-et szerzett. Vácott, 1946-48: Szegeden gimn. tanár. 1950: a szétszóratáskor Csorváson kp., a szegedi szem-ban óraadó nyelvtanár. 1951: Kecskeméten gimn., tanár. 1970: nyugdíjban. - M: Gr. Mailáth János 1786-1855. Bp., 1938. (Palaestra Calasanctiana 21.) T.E.

Jámbor 1938:189. - Pilinyi 1943:262. - Schem. Piar. 1943/44:60. - Tóth 1948:134. - Gulyás XVI:883.

Kolos Leó (*1910 k.): pap. - 1935: pappá szent. - 1927-: az American Hungarian Sunday Printing and Publishing Co. eln., 1928-32?: a Katolikus Magyarok Vasárnapja naptárainak szerk-je, 1935-38?: a Katolikus Magyarok Vasárnapja fel. szerk-je. 88

Nagy 2000:541.

Kolos (?-ig Krautszak) Mária Margit, CSA (Pécs, Baranya vm., 1885. febr. 2.-Pécs, 1958. dec. 26.): apáca. - 1902. VIII. 14: Pécsett lépett a r-be. 1904. V. 2: uo. tette első, 1912. VII. 7: örök fog-át. 1909: polg. isk. tanári okl-et szerzett. 1928. IV. 17-1931. IV. 16: rendfőnöknő. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.