🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kastli Magyar Gimnázium
következő 🡲

Kastli Magyar Gimnázium, 1957-: 9 osztályos magyar gimnázium, államilag engedélyezett és támogatott magániskola. - No-ban 1945-től szerveztek pedagógusok és papok m. isk-kat. Először menekülttáborokban (Passau-Waldwerke, Niederaudorf stb.), melyeket 1951: összevontak Lindenbergben egy szállodába, majd egy öreg vadászkastélyba Bauschlottban. 1956-57: a forr. után sok m. fiatal került Ny-ra, sokan szülők nélkül. A bonni szövetségi és a bajor kormány, valamint különböző segélyszervezetek (Vöröskereszt, Caritas, Innere Mission) és →Ádám György m. főlelkész „tartós fönnállásra” m. gimn-ot alapított Kastlban (szemben Au-val, ahol 1956 u. 6 m. gimn. is működött, de csak átmenetileg, néhány évig). - A ~ 1957 őszén nyílt meg 9 o-lyal, első ig-ja →Galambos Irén OSB (1983-89: Ritter Márton). A ném. tanmeneteket m. tört-mel és irod-mal s a többi tárgyak m. vonatkozásaival egészítették ki, a tanítás nyelve m. A 250-300 tanuló szinte mind internátusban lakik. Az állam által elimert érettségi írásbeli tételeit a müncheni min. tűzi ki, a tételeket a diákok m. nyelven dolgozzák ki, a szóbeli érettségi is m. nyelven történik. A tanári kar m-ul tudó tanárokból áll, akiket a min. küldi ki. A németet és más világnyelveket intenzíven tanítják. Szabad időben főleg a m. kultúrával foglalkoznak (kvtár, audiovizuális eszközök, ének, néptánc, kézimunka, fafaragás, színjátszás, cserkészet, tanulm. kirándulások). G.I.F.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.