🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kanter
következő 🡲

Kanter Károly (Tata, Komárom vm., 1853. jún. 7.-Esztergom, 1920. nov. 20.): kanonok. - A teol-t Esztergomban és Bécsben végezte. 1876. I. 2: pappá szent. Esztergomban hittanár, 1876: Ipolyvarbón, 1877: Kéménden, 1882: Óbudán kp., 1884: Lipótvárosban kp. és az V. ker. Reálisk. hittanára. 1890: Bp-Belváros kp-ja, s a IX. ker. ref. gimn. hittanára. 1894: a bpi Oltáregyes. ig-ja, 1898: Bp-Várpalota plnosa, s az Adoráló Papok társ-ának orsz. ig-ja. 1915: esztergomi knk., szegyh. plnos. - Fm: A bpi kat. kör. célja és társad. jelentősége. Bp., 1889. - Van-e szükség és miért a keresk. akad-kban is hitokt-ra. Uo., 1891. - A munkáskérdés és az iparos inasokról való gondoskodás. Egyszersmind vezérfonál az iparosinasokat mentő- és nevelő-helyek alapítására. Uo., 1892. T. E.

Zelliger 1893:216. - Szinnyei V:935. - Pallas XVIII:9. - Schem. Strig. 1917:338. - Circ. Strig. 1920:31. - Tiefenthaler József: Bp. apostola. ~ élete 1853-1920. Bp., 1942. (új kiad. Uo., 1999. Gond. Munka Margit.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.