🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kalodva
következő 🡲

Kalodva, v. Arad vm.: egykori pálos monostor. - Lippa ÉNy-i szomszédságában, a Maros jobb partján állt, a Bold. Szűz tiszt-ére. 1308: Aradon vásároltak egy jobbágytól telket, a monostor tehát már ekkor fönnállott. 1332-től számos szőlőt vásároltak a környéken és a Zaránd vm. Makra szőlőhegyen. 29-250 Ft-ot fizettek egy-egy szőlőért. 1349: I. (Nagy) Lajos (ur. 1342-82) Makra-hegyi szőlőiket fölmentette a csöböradó alól, és 1358: a lippai és ~i vámok alól is mentesítette a remetéket. Amikor I. Lajos 1359: a Solymos kir. vár birtokához tartozó ~n megadományozta a remetéket, úgy tudták, hogy azt a birtokot már IV. (Kun) Lászlótól (ur. 1272-90) megkapták és Károly Róbert (ur. 1308-42) is megerősítette. A szomszéd falvakban is kaptak birtokokat, továbbá az 1393: elpusztult →Gatály monostoruk birtokait is kezelték, okl-eit őrizték. 1540/50: elnéptelenedett. Romjai a 19. sz. végén még láthatók voltak a Maros és a Várhegy alá kanyarodó Holt-Maros között. Okl-ei elenyésztek. H.F.L.

DAP I:188.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.