🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Justus
következő 🡲

Justus, Szt   →Jusztusz és Pásztor, Sztek

Justus, Tibériási (†100 után): zsidó történetíró. - Rokonszenvezett a rómaiakkal, csak kényszerűen vett részt a zsidó háborúban, és már 66: v. 67 elején II. Heródes Agrippához menekült Beritoszba. Vespasianus vsz. halálra ítélte, de Agrippa megkegyelmezett neki. A zsidó háború története c. művét →Josephus Flavius hasonló c. művével szemben írta, amelyben a szerző saját élményeit örökítette meg és a maga szempontjait érvényesítette. Föltehetően egy részét alkotta A zsidó királyok története Mózestől II. Agrippáig c. műnek, amit Photiosz említ. **

LThK V:1230.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.