🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jurkovich
következő 🡲

Jurkovich Emil (Lethánfalva, Szepes vm., 1857. dec. 2.-Bp., 1936. aug. 4.): tankerületi főigazgató. - Nagybátyja, az iglói apát-plnos taníttatta. A lőcsei főgimn., a rozsnyói s a nagyváradi prem. gimn. tanulója, 1876: a szepesi egyhm. papnövendéke, 3 é. teol. a Pázmáneumban, 1879: kilépett az egyh. r-ből, a bpi tudegy-en 1881: lat-gör. szakos tanári okl-et szerzett, 1882. I. 1: a besztercebányai főgimn. h., 1885. X. 28: r. tanára. 1903: a nagybányai, 1905. XI: a besztercebányai gimn. ig-ja, 1906-19: a besztercebányai tanker. vez-je. A csehek kiutasították, Bpen telepedett le, s nyugdíjaztatta magát. - M: A besztercebányai kir. kath. főgimn. tört. Besztercebánya, 1895. - Besztercebánya az 1848/49. é. szabharc idején. Uo., 1899. - Ünnepi beszéd, melyet az 1848-iki alapvető törv-ek szentesítésének félszázados évford-ján Besztercebánya sz. k. város képviselőtestületének 1898. VI. 12: mondott. Uo., 1898. - A besztercebányai kir. kath. főgimn. tört. Pótlás. Uo., 1900. - Besztercebánya multjából. Tárcagyűjt. 1-2. köt. Uo., 1901, 1906. - Besztercebánya és vidékének kalauza. Uo., 1902. - II. Rákóczy Ferenc szabharca és Besztercebánya. Uo., 1903. - Liudprand tört. munkái. Ford. Gombos F. Albinnal és Gaál Lajossal. Bp., 1908. (Középkori krónikások 6/7.) - Ünnepi beszéd, melyet a besztercebányai városi múz. megnyitása alkalmából 1909. X. 17: tartott. Besztercebánya, 1909. - Történeti tárcák. Uo., 1910. T.E.

Szinnyei V:736. - KL II:470. - Gulyás XV:912.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.