🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Joannovics
következő 🡲

Joannovics György (Temesvár, Temes vm., 1821. nov. 24.-Bp., 1909. jan. 10.): nyelvész. - A gimn-ot Temesvárt, a bölcs-et és jogot Pesten és Pozsonyban végezte, 1842: ügyvédi vizsgát tett, 1847-48: Pozsonyban az ogy-en Temesvár követe. 1849: Krassó vm. másodalispánja, VIII: Töröko-ba menekült, ahonnan 1 év múlva tért haza. Az aradi pol. perben 12 é. súlyos börtönre ítélték, 1854-1857. V. 8: a pesti, bécsi és alamóci börtön foglya, ált. közkegyelemmel szabadult, azután hírlapíró. 1864-től nyelvészkedett. A MTA 1867. I. 30: l., 1883. V. 19: tb. taggá vál. 1865: a bogsáni ker. (Krassó vm.) ogy. képviselője, 1867-ig a képviselőház jegyzője. 1867-73: a VKM államtitkára. ~ kezdeményezte a g.kel. szerb és rumén metropoliák önkormányzatára vonatkozó törv-javaslatot, 1874-81: Deák-párti programmal a bogsáni ker. ogy. képviselője, a pártegyesítéskor a szabadelvű párt tagja, később rövid ideig pártonkívüli, legutóbb a mérsékelt ellenzéki nemz. párthoz tartozott. Fölszólalt Bosznia megszállása ellen. 1882-95: a MTA nyelvtud. biz-a elnöke, az új nyelvújításkor a nyelvi hagyományokhoz ragaszkodott. A Magyarország nagy páholya tb. nagymestere, a Kisfaludy Társ. alapító tagja, 1894: a Szabad Lyceum eln. - M: Adalékok a m. szóalkotás kérdéséhez. Pest, 1870. (Ért-ek a nyelv- és széptud. köréből II:3.) - Az ik-es igékről. Bp., 1877. (Uaz VI:10.) - Értsük meg egymást (az orthologia s neologia ügyében). Uo., 1882. (Uaz X:4.) - Szórendi tanulm-ok. Uo., 1886. (Uaz XIII:10, XIV:2.) - Emlékbeszéd Pompéry János felett. Uo., 1887. (Emlékbeszédek IV:6.) T.E.

Szinnyei V:525. - KL II:449. (s.v. Joanovics) - MTA tagjai 1975:130. - Gulyás XV:764.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.