🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jiszreel
következő 🡲

Jiszreel (héb. 'Isten vet'): földrajzi név az Ószövetségben. - 1. Palesztina nagy belső síksága, Józs 17,16; Bír 6,33: a K-i szélén elterülő, hasonló nevű városról kapta nevét. A 2Krón 35,22 és Zak 12,11 Megiddó síkságaként szerepelteti. Háromszög alakban a Kármel, Gilboa hegye és a galileai hegyvidék közt terül el; termékeny talaját a Kison és mellékfolyói öntözik. Egykori termékenysége az arab és a török időben alábbhagyott, de ma újra bőséges termést hoz. Minthogy a Ny-jordániai hegységet áttörte, ősidőktől fogva fontos közlekedési útvonalnak számított, Ny-Palesztinából K-Palesztina felé, melyet erődök sora biztosított (Megiddó, Tanach, Jibleám, Sunem, Bet-Seán). Ebből következően ~ lett Palesztina klasszikus csatatere (Bír 4,12-5,31: Debora és Bárák; 2Kir 23,29: Jozija); →Harmagedón. - 2. város a róla elnevezett síkság K-i szélén. Eredetileg talán nem volt egyéb, csak Sunem „leányvárosa”, de amikor Acháb kir. palotát épített ott magának (1Kir 21,1), önálló szerephez jutott. ~ volt a színhelye Nabot meggyilkolásának (21,1-16) és Acháb családja kiirtásának (2Kir 9,16-10,11). Hellén neve a városnak (és a síkságnak): Esdrelon, ma egy →kibuc viseli a közelben a ~ nevet. - 3. város Júdától DK-re (Józs 15,56; 1Sám 25,43; 1Krón 4,3); pontos fekvése nem állapítható meg. **

BL:867.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.