🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jelenits
következő 🡲

Jelenits István, Urunk Feltámadásáról nev., Piar (Berettyóújfalu, Bihar vm., 1932. dec. 16.-): tanár, tartományfőnök. - 1955. VIII. 27: Bpen lépett a r-be, 1956. VIII. 28: egyszerű, 1959. VIII. 28: ünn. örök fog-at tett, XI. 29: Egerben pappá sztelték. Bpen, 1960: Kecskeméten gimn. tanár, kollégiumi elöljáró, 1963: ig. 1965: Bpen gimn. és teol. tanár. 1981: tartfőnöki asszisztens is. 1982: a rendi növ-ek lelki ig-ja is. 1986-95: tartfőn. 1986: Bpen gimn. és teol tanár. 1993: a gödi szakmunkásképző tanára. 1995: Bpen tartfőnöki asszisztens , teol. és gimn. tanár, Vácott gimn. tanár, a Pázmány Péter Kat. Egy-en az esztétika tanszék vez. prof-a. - Cikkei: Vigíliában. - M: Sík Sándor összegyűjtött versei. S.a.r. Bp., 1976. - Krisztus követése. Írta Kempis Tamás. Ford. Uo., 1978. (6. kiad. 1996) - Betű és lélek. Uo., 1978. - Így imádkozd a szentolvasót! Uo., 1983. - A mélypont ünnepélye. Írta Pilinszky János. Vál., s.a.r. Uo., 1984. - Pilinszky János összegyűjtött versei. S.a.r. Uo., 1987. - Tanulm-ok a vallás és lélektan határterületeiről. Szerk. Tomcsányi Teodórával. Uo., 1988. - Jegyzetfüzet. Írta Simone Weil. Ford. Bárdos Lászlóval. Uo., 1993. (Emberhalász kv-ek) - Jegyzetfüzet II. Írta uő. Ford. uazzal. Uo., 1994. (uaz) - Élet és Evangélium. Uo., 1994. (Vigilia-füzetek 1.) - Kinyilatkoztatás és emberi szó. Összegyűjtött írásai, I. Szerk. Mohay Tamás. Bp., 1999. - Álneve: Tótfalusy [Tótfalusi] István. s.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.