🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jekelfalussy
következő 🡲

Jekelfalussy Vince, jekelfalusi és margitfalvai (Mucsony, Borsod vm., 1802. máj. 2.-Róma, 1874. máj. 15.): megyéspüspök. - Miskolcon éretts., Kassán és Pesten elvégezte a jogot, majd Nagyszombatban belépett a szem-ba. 1827. VIII. 21: pappá szent. Vásárúton (Pozsony vm.), Érsekújvárt és Esztergomban kp. 1830: iktató a prím. irodában. 1831: Füzesgyarmat, 1833. II. 13: Párkány, 1835. VII. 9: Rimóc plnosa. 1842. VI. 13: pozsonyi, 1844. V. 12: esztergomi knk. 1846: a helytartótanács tanácsosa és almisi vál. pp. 1848. VI. 25: szepesi mpp., de 1848 végén a forr-ban való részvétele miatt Kassán letartóztatták, pp-ké szentelését nem engedélyezték. 1849: lemondott ppi székéről. A kassai börtön s az ausztriai száműzetés után hazatért, 1856. X. 20: pozsonyi prép. 1866. IX. 14: pozsonyi nagyprép., XI. 19: székesfehérvári mpp. IX. Pius 1867. II. 22: nevezte ki. V. 5: Győrött pp-ké szent. Egyhm-jében minden pléb-n bérmált. Sok idejét lekötötték az ogy. tárgyalások. 1869. XI. 21-1871. III. 31: részt vett az I. Vat. Zsin-on, ahol 1870: a pp-ök és szerz-ek kongr-jának konzultora. A VKM figyelmeztetése ellenére az egyetlen magyar pp-ként kihirdette egyhm-jében a zsin. határozatait, ezért a min-elnök maga elé idézte, s közölte vele a kir. rosszallását. Az egyhm. pléb-inak számát eggyel gyarapította. Gyógykezeltetésre ment Itáliába. A szívét Rómában temették el. Kiadta beszédeit. - Utóda az almisi c-en 1868. II. 2: Kristianovics Ignác, a szepesi széken 1850. IV. 2: Zabojszky László, a székesfehérvárin 1875. VI. 11: Dulánszky Nándor. 88

LBE:7. - Nagy V:329. - Szeremley 1867:133. - Gams 1873:368. (9.) (s.v. Ifkelfalusy) - Emlékkv. 1877:192. (10.) - Zelliger 1893:122. - Némethy 1894:658. - Kollányi 1900:462. - Szinnyei V:465. - Kempelen V:259. - Daróczy: Nemesi évkv. 1927/28:149. - Schem. AR. 1977:105. Arck. - Ritzler-Sefrin VIII:85. (XII. 28: kinev. székesfehérvári pp.) - Kálmán János: ~ székesfehérvári pp. élete és üldöztetése a vat. zsin-tal kapcsolatban. H.é.n. (Dissz.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.