🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jaszlinszky
következő 🡲

Jaszlinszky András Endre, SJ (Szina, Abaúj vm., 1715. szept. 1.-Rozsnyó, 1783. jan. 1.): kollégiumi rektor. - 1733. X. 14: Kassán lépett a r-be. 1746: Bécsben, majd Nagyszombatban teol. tanár. 1771: az egy. rektora. ~ volt a koll. utolsó rektora. 1773: az egy. tp. gondnoka, 1776: rozsnyói knk. - Fm: Institutiones logicae et metaphisicae. Nagyszombat, 1754. - Geographica. Uo., 1761. - Tractatus Theologicus de Angelis. Beatitudine et actibus humanis. Uo., 1762. 88

Szinnyei V:435. - JTÉ 1942:377.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.