🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jankovics
következő 🡲

Jankovics Marcell (Nemesvid-Gárdospuszta, Somogy vm., 1874. nov. 3.-Bp., 1949. nov. 12.): ügyvéd. - Nagykanizsán el. isk-t, Pozsonyban r.k. gimn-ot és jogakad-t végzett. 1897: jogból drált, 1900: Bpen ügyvédi okl-et szerzett, Pozsonyban ügyvédi irodát nyitott. 1892-93: hosszabb időt töltött anyaági rokonánál, Kossuth Lajosnál Torinóban. 1905. I: a füleki ker. a kormánypárti Chorin Ferenccel szemben függetlenségi programmal ogy. képviselőnek vál., 1906: uaz a ker. egyhangúlag választotta meg ogy. képviselővé. A Kossuth Párt kettéválása miatt mandátumáról az 1910-es választások előtt lemondott. Kerszoc. politikusként 1923/33: kb. 75 beszédet tartott a CS-ban rendezett m. nemz. ünnepélyeken. Az I. →bécsi döntés után Bpen telepedett le. - 1925-38: a pozsonyi Toldi Kör, a Szlovenszkói M. Közművelődési Egyes. és a Szlovenszkói M. Kultúrtanács eln., a Petőfi Társ. r. tagja. - M: Búzavirágok. Pozsony, 1894. - Versek. Uo., (1899) - Költemények. Uo., 1903. - Úttalan utakon. Uo., 1903. - Sasfészkek. (Bolyongás a legmagasabb hegyeken) Bp., 1906. - Képviselőházi beszéde. Pozsony, 1907. - Gran Paradiso Keresztezés Valsavarancheból Coqueba. Bp., 1908. - Az Alpesek. Uo., 1911. - Kis barátom kv-e. (Elb-ek) Uo., 1913. (Részletei olaszul is Airaghi Arioné Maggioni Rita ford-ában) - Két kis leány kv-e. (Emlékezések) Uo., 1918. - Álmatlan éjszakák. (Novellák) Pozsony, 1921. - Új Auróra. Szerk. Dobai Jánossal. Uo., (1923) - Az udvar bolond. Kis történetek. Uo., 1925. - M. porszemek. (Elb-ek) Uo., 1928. - Észak szigetei. (Útleírás) Uo., 1930. - Hulló levelek. (Versek) Uo., 1930. - Hangok a távolból. (Elb-ek) Bp., (1935) - Kikötők. (Elb-ek) Uo., (1937) - Szolidaritási serlegbeszéde. Uo., 1939. - Egy század legendái. Reg. Uo., 1939. (Az ideigl. nemz. korm. 530/945. M.E. rend. megsemmisíttette!) - Húsz esztendő Pozsonyban. Reg. Uo., 1939 (és 1-2. köt. Uo., 1941; Az ideigl. nemz. korm. 530/945. sz. M.E. rend. megsemmisíttette!) - Félszáz névtelen magyar. Uo., (1940) - Ölvedi László emlékezete. (Érsekújvár, 1941) - Lelkek találkozása. (Bp.), 1942. (Klny. Koszorú) - Évek tavasz nélkül. (Elb-ek) (Uo., 1943) (Új M. Regények) - Gr. Klebelsberg Kunó. Emlékbeszéd. Uo., 1943. - Világító ablakok. (Reg.) Uo., (1943) - 1933. I-1935. VII: a komáromi Nemzeti Kultúra munk. - Álneve: Csalmay. 88

Szinnyei V:379. - Gulyás 1956:272. - Popély Gyula: A Csehszlovákiai M. Tud., Irod. és Műv. Társ. Pozsony, 1973:25. - Gulyás XV:649. - Új Idők 1999. XI. 15. (Polgárdy Géza: ~, a felvidéki m. kultúrélet apostola) Arck.

Jankovics Mária Anasztázia, KN (Székesfehérvár, Fejér vm., 1904. febr. 2.-Vác, 1987. júl. 1.): szerzetesnő. - 1930. I. 2: lépett a kongr-ba Zsámbékon, ahol 1932. VII. 28: fog-at tett. - A szétszóratás után 1950 őszétől a →Szolidaritás szöv-ben dolgozott. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.