🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jandik
következő 🡲

Jandik József (Bp., 1890. jan. 25.-Bp., 1958. dec. 6.): hittanár. - Bpen tanult, 1913. VI. 22: pappá szent. 1915: tábori lelkész, 1916-48: a bpi kir. egy. főgimn. hittanára. A →Zászlónk c. diáklap munk. 1938: p. kamarás. - 1985: exhumálás után Esztergomban temették el. - M: Diákszínpad. Bp., 1920. (Zászlónk diákkvtára 4.) (2. kiad. 1924) - Kath. erkölcstan. Marczell Mihállyal. Uo., 1921. - Jézus szíve. Imakv. Összeáll. Uo., 1925. - Búcsúztató a távozó nyolcadikosokhoz. Uo., 1927. -Megemlékezés Prohászka Ottokárról. Uo., 1928. - Adventi sztbeszédsorozat az ap. lelkület felébresztésére a tanuló ifj. között. Uo., 1940. (Actio Catholica) - Az ifj. nagy nevelője. Megemlékezés gr. Majláth Gusztáv Károly érs-ről. Székesfehérvár, 1940. - Karácsonyi játék. Ifj. színmű. Bp., 1944. 88

Schem. Strig. 1918:76; 1930:149; 1945:323; 1982:401. - MKA 1927:78; 1930:86. - Pilinyi 1943:27. - Gulyás XV:599.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.