🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jaklin
következő 🡲

Jaklin Balázs, elefánti (Muraszombat, Vas vm., 1644. szept. 8.-Bécs, 1695. okt. 17.): megyéspüspök. - Sopronban és Nagyszombatban tanult. A Pázmáneumból 1663. XII. 28: a CGH növ-e lett. 1667. IX. 20: papként tért haza. 1668. V. 22: Szempcen plnos. 1673. III. 10: pozsonyi, 1674. IV. 22: esztergomi knk., 1676. IV. 22: barsi főesp., 1679. I. 29: szentgyörgymezei prép. és savniki apát. 1683: Petneházy Dávid kurucai Káda Istvánnal együtt Nagyszombatból Léváig hurcolták, ott sikerült megszökniük. 1684. I. 16: éneklő-, 1685. IX. 25: olvasóknk., 1687. IX. 25: nagyprép., VIII. 9: szkardonai, 1688. I. 16: kinev., XI. 29: fszt. tinnini pp. 1690. VI. 10: pilisi apát, 1690-95: kir. kancellár, 1691. III. 14: nyitrai mpp. Megalapította a →zoborhegyi kamalduli kolostort, fölépíttette a mocsonoki tp-ot, a nagyszombati tp-ba főoltárt készíttetett. A ppség területén található összes gabona és bor 1/3-át a véghelyek fönntartására hagyományozta. - Fm: Regulai avagy rend-tartási, Tek. es Nemes Nagyszombath Városában lévő Nagy Boldog Asszony Congregatiojának... Nagyszombat, 1684. - A halálnak mérge... Uo., 1686. - Keserves Gyász... Uo., 1687. - Az Örök Dicsőségre nyugosztoló álom... Bécs, 1692. - Utóda a szkardonai c-en 1688. II: Babich János József, a tinnini c-en 1692. X. 26: Esterházy Miklós Antal gr.; a kir. kancellárságban 1695: Kéry Ferenc - mint h. kancellár - és 1696: Mattyasovszky László, aki 1696. VI. 21: követte a nyitrai széken is. 88

Pauer 1847:404. (†okt. 23.) - Mendlik 1864:56. (54.) (1691-96: nyitrai pp.) - Gams 1873:423. (54.) (s.v. Jácklin, 1688. XI. 29-1691: tinnini pp.); 376. (1691-96: nyitrai pp.) - Zelliger 1893:206. - Vágner 1896:550. - Szinnyei V:300. - Kollányi 1900:287. - Veress II:62. - Bedy 1938:440.

Jaklin István Miklós, elefánti (Felsőelefánt, Nyitra vm., 1701. júl. 18.-Nagyszombat, 1787. jan. 1.): választott püspök. - Komáromban, Pozsonyban, Nagyszombatban és Bécsben tanult. 1719: a Pázmáneum, 1722. X. 14: a CGH növ-e lett, teol. dr. 1725. IV. 18: papként tért haza, VI. 21: Kisgyarmat, 1726. X. 24: Vízkelet, 1731. VII. 18: Nagyfödémes plnosa, 1732. VIII. 19: szepesi knk. és Jóka plnosa. 1735: bizerei apát, IV. 17: esztergomi knk. 1736. I. 25: barsi, 1752. I. 29: zólyomi főesp., 1773. V. 7: éneklőknk., ap. főjegyző, 1758. VII. 17: almisi vál. pp. Szülőhelyén tp-ot építtetett. - M: Sagittae venenatae... Nagyszombat, 1743. - In virtute tua salus... Uo., 1747. - Utóda az almisi c-en 1790: Vajkovics Imre SJ. 88

LBE:7. - M. Sion 1886:119. (tévesen: J. Balázs) - Zelliger 1893:207. - Némethy 1894:649. - Szinnyei V:301. - Kollányi 1900:347. - Veress II:135.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.