🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jakabffy
következő 🡲

Jakabffy Elemér (Lugos, Krassó-Szörény vm., 1881. máj. 17.-Szatmárnémeti, 1963. máj. 19.): ügyvéd, politikus, szerkesztő. - Lugoson éretts. A bpi tudegy-en 1903: államtud-ból, 1905: jogtud-ból drált, 1907: ügyvédi okl-et szerzett. - 1906: Lugoson ügyvéd. 1910: a németboksáni választóker. ogy. képviselője, a Nemz. Munkapárt programjával. 1918-21: zaguzséni birtokán élt. 1922-42: a M. Kisebbség folyóir. alapítója, szerk-je, 1924-től fel. szerk-je. 1922-38: az Orsz. M. Párt bánsági tagozatának elnöke, ill. orsz. alelnöke. 1928-tól Háromszék, ill. Szatmár m. képviselője a rum. parlamentben. 1929: az →Erdélyi Katolikus Akadémia alapító tagja. 1940-44: a M. Népközösség elnöki tanácsának tagja. 1949. III: birtokát kisajátították, az 1960-as évekig Hátszegen kényszerlakhelyes. - M: A románok hazánkban és a Román Kirságban. Bp., 1918. - Régi krassóiak. Lugos, 1919. - Napló az 1918. évi forr. eseményeiről. Uo., 1920. - Emlékirat a lugosi magyarság sérelmeiről. Uo., 1921. - Erdély statisztikája. Uo., 1923. - Tibiscum. Uo., 1924. - Az 1790-91-iki m. ogy. előzményei Krassó vm-ben. Uo., 1925. - Az 1848. év eseményei Krassó vm-ben. Uo., 1928. - Adatok a románság tört-éhez a m. uralom alatt. Uo., 1931. - A bánsági magyarság 20 éve Ro-ban. Páll Györggyel. Bp., 1939. - Kérelmek, határozatok, tervek, javaslatok és törvényes intézkedések az erdélyi nemzetiségi kérdések megoldására másfél évszázad alatt. Lugos, 1940. - A Bánság magyar társad-ának kialakulása a 19. sz. folyamán. Uo., 1940. - Krassó-Szörény vm. tört., kül. tek. a nemzetiségi kérdésre. Uo., 1940. - Írói álnevei: Cseresnyés Iván, Hagepian. Ku.P.

Ogy. alm. 1910:306. - RMIL II:462. - Erdélyi csillagok. Bp., 1990:75. (Beke György: Kisebbségi nemzetpolitikus: ~)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.