🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jagamas
következő 🡲

Jagamas János (Dés, Szolnok-Doboka vm., 1913. jún. 8.-Kolozsvár, 1997. szept. 15): zenetudós, főiskolai tanár. - 1931: Kolozsvárt a R.K. Főgimn-ban éretts. 1936-40: a kolozsvári zenekonzervatóriumban, 1941-44: Bpen a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk-n, 1947-48: Kolozsvárt tanult. Közben Alőrön (Szolnok-Doboka vm.) tanító, Kolozsvárt óvónőképzői zenetanár, 1948: uo. a M. Zenekonzervatórium ig-ja. 1949-76: a M. Művészeti Int., ill. 1960-76: a George Dima Zenekonzervatórium lektora, adjunktus, majd a folklór, formatan, zenei írástört. előadó tanára, 1949-60: a kolozsvári Folklór Int. kutatója, 1976: nyugdíjazásáig főkutatója. - A Fekete-Körös völgyében, a Felső-Maros mentén, Kalotaszegen, a Mezőségen, a Kis-Küküllő és a Nagy-Szamos mentén, a csíki, gyergyói és udvarhelyi székelyek, a barcasági, gyimesi és moldvai csángók között kb. 6000 népi dallamot gyűjtött és jegyzett le (többsége kiadatlan, kz-át a kolozsvári folklór int. őrzi. - →Kodály Zoltán növ-eként egész tevékenységét mestere eszméinek szellemében folytatta. Kiemelkedő szerepe volt az erdélyi m. felsőfokú zenészképzésben. - Írásai: bpi Ethnographia (1957:2. sz. A falu nótája), Korunk (1957:9. sz. A romániai m. népzenekutatás néhány kérdése), Árkos 1971. (Sepsiszentgyörgy, 1972: A m. népzene és műzene kapcsolatáról), Szállj, szép szavú dal. (Bukarest, 1972: hat kórusművével), Korunk évkv-e 1973. (Kolozsvár, 1973: Népzenénk kutatásának tört.), Bartók dolgozatok. (Bukarest, 1974: A Mikrokozmosz I. és II. füz-ének hangsorai; 1981, 1982: A m. népdal 60 esztendő távlatából), Zenetud. írások (Uo., 1977: Adatok a romániai m. népzenei dialektusok kérdéseihez; A m. népdal régi és új stílusának kapcsolatairól; 1983: Népdalgyűjtés a hétfalusi csángók között), Művelődés (1980-81). - M: Énekeskv. a középisk. VIII. o. sz. Bukarest, 1949. - Moldvai csángó népdalok és népballadák. Faragó Józseffel. Uo., 1954. - Öt gyermekkar. (Szerzeményeiből) Uo., 1955. - Romániai m. népdalok. Faragó Józseffel. Uo., 1974. - Magyaró énekes népzenéje. Uo., 1984. - A népzene mikrokozmoszában. Tanulm-ok. S.a.r., utószó és a függeléket összeáll. Almási István. Uo., 1984. (a Függelékben bibliogr-val) 88

Brockhaus II:230. - RMIL II:460. - KKACs 1996:271.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.