🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > irgalmasok
következő 🡲

irgalmasok (lat. Ordo S. Joannis a Deo, OSJD, Ordo Hospitalarius, OH): laikus férfi szerzetesrend, a legjelentősebb betegápoló férfirend. - Alapítójának Istenes Szt Jánost tekintik. A r. célja a betegek testi-lelki gondozása faji, vallási, társad. különbségtétel nélkül, de külön figyelemmel a szegényekre. A pápai jóváhagyást 1572: V. Pius, végleg 1586: V. Sixtus adta meg. Bár laikus rend, házanként 1-2 pap tagja is van. A házak elöljárói laikusok, egyh. joghatósággal. 1624: a koldulórendek közé sorolták e r-ek minden kiváltságával. Tagjai 2 év novíc. után 6-9 évig évenként egyszerű, majd ünnepélyes örök fogadalmat tesznek, 4. fogadalmuk a ffi betegápolásra vonatkozik. Regulájuk az ágostonosokét követi, a legfőbb elöljárókat 6, a tart. elöljárókat 3 évre választják. - Szt János nem akart rendet alapítani. Halálakor, 1550: a munkatársait Antonio Martinra bízta, aki a granadai kórház megszervezése után Madridban, majd munkatársai különböző andalúziai városokban alapítottak új kórházakat. Látva a betegápoló r. szükségességét, ketten Rómába mentek, hogy p. jóváhagyást nyerjenek. 1572: meg is kapták, de egyikük ott maradt, és Nápolyban, 1584: Rómában az Isola Tiberinán alapított kórházat. Ez utóbbi lett az ált. rendfőnök közp-ja. - 1602: Fro-ban, 1605: Au-ban, majd a sp. gyarmatokon is nyitottak kórházakat, 1700: már 16 prov-ban 288 kórházuk ill. rházuk volt. Eu-ban a fr. forr. visszavetette munkásságukat, 1850: betiltás miatt Spo-ban a r. teljesen ki is halt, de a 19. sz. 2. felében újjáéledt. - Címerük csücskös talpú reneszánsz jellegű pajzs, kék mezőben, zöld leveles ágon nyitott arany gránátalma piros belseje látható. Az almán arany lat. kereszt, fölötte hatágú arany csillag. - A 20. sz. elején angolszász orsz-okban is megtelepedtek. 1925: 11 prov-ban 104 kórház, 1487 rtag; 1970: 18 prov-ban 195 kórház, 2126 rtag, 1980: 189 házban 1755 rtag dolgozott. - Mo-on a 17. sz. közepén telepedtek meg. 1650: Szepesváralján, 1669: Pozsonyban, 1726: Egerben, 1737: Temesvárt, 1757: Pápán, 1760: Kismartonban, Nagyváradon, 1778: Vácott, 1796: Pécsett, Szakolcán, 1802: Pozsonyban, 1804: Zágrábban, 1806: Budán, 1834: Szatmárt nyitottak kórházat és rházat. A m. házak kezdetben az ausztriai Szt Mihály főangyal prov-hoz tartoztak, 1856: kiváltak és önálló mo-i Szeplőtelen Fogantatás prov-t alkottak. Tartfőn-ei: Bursák Borgia Ferenc, 1859: Gelencsér Privát, 1871: Ferencfi Imre, 1882: Füzy Szaniszló, 1903: Thuróczy Kornél, 1925: Moscsovits Boldizsár, 1926: Babinszky Nárcisz, 1931: Müller Ödön, 1942: Toponáry József Ede. A magánjellegű kórházak 1925 k. nyilvános, 1931: közkórházak lettek. - A tartfőn. székhelye Pozsony, 1872: a bpi Szt István konvent. A kórházak mellett mindenütt gyógyszertárat is vezettek. Az ~ mo-i statisztikája:

              1856    1878    1914    1920    1932    1948

konvent és

kórház           13        13        13         5         5           5

rendtag          174      143      116         55       76         50

beteg            380    1010    1652     1175     860     1177

Schem. Irg. 1878, 1932. - Az Irgalmasrend m. tartományának névtára. Bp., 1927-35. - Az Istenes Szt János Betegápoló Rendjének alkotmánya. Uo., 1928. - Az Istenes Szt Jánosról nev.  Betegápoló rend tartományi és időközi káptalanának szertartáskv-e. Uo., 1928. - Jelentés az Irgalmasrend bpi valamint a M. Szt Korona területén lévő többi kórházának és elmegyógyintézetének 1928. é. működéséről. Uo., 1929. - Istenes Szt János Betegápoló Rendjének szertartáskv-e. Uo., 1929. - Istenes Szt János Betegápoló Rendje szerz-einek imakv-e. Uo., 1932. - Pilinyi 1943:256. - MEN 1948:296. - Tokaji-Nagy Tivadar: A ker. emberszeretet szolgálatában. (Az irgalmasrend működése Bpen) Függelék: Vikáriusok, perjelek, főgyógyszerészek jegyzéke. 2. köt. Bp., 1949. (Dissz.) - Dömötör László OSJD közlése - DIP VI:982.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.