🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ivanics
következő 🡲

Ivanics, v. Körös vm. (Kloštar-Ivanić, Horváto.): egykori apácakolostor. - 1246: István zágrábi pp., mivel az általa épített ~i Szűz Mária-tp-ba hívott apácák a kapott adományokat haszontalanul eltékozolták és elszéledtek, IV. Béla és Mária kirné segítségével más szerznőket hívott és nekik adta a zágrábi kápt. beleegyezésével ~ tizedszedését, szőlőtizedét, vásárvámját és a területet, amit a korábbi apácák is birtokoltak. 1288: az apátnő János zágrábi pp-től István adománylevelének megerősítését kérte. 1332-37: évi két márkát fizettek pápai adóként. - Az apácák rendi hovátartozását egyik forrás sem említi. 1377: egy pápai okl. szerint bencés, 1499: Oszvald zágrábi pp. okl-e szerint ciszt. nővéreké, és ekkor már kihalóban volt. - 1508-37: obszerváns ferencesek lakták. A törökök által elpusztított ktor és tp. helyét 1661: Szuppanich András pp. a ladiszlaitáknak adta, akik 1677: tp-ot és rházat építettek. A konvent novíciusház volt. 1900: a horváto-i Szt Cirill és Metód prov-ba sorolták, a ferenceseké maradt 1973-ig. - →Oszvald Arisztid az 1320: készített és 1633: kinyomtatott hivatalos prem. ktorjegyzék (Pagius-Lepaige: Bibliotheca Ordinis Praemonstratensis) alapján, amely a m. circaria házai között 39. s egyben utolsó helyen a következőket írja: Juvantia, moniales diocesis Zagrabiensis, filia Rubi, ~ lakóit prem. apácáknak tartja. - Mint egykori prem. prépság címét viselte: 1729: Barkóczi Ferenc, 1741: Pfütschner József, 1745: Baross János esztergomi knk., 1772: Rampichl Zsigmond klagenfurti plnos, 1800: Stern Jakab, 1839: Kekerovics Antal zombori plnos. H.F.

LBE:303. - Schem. Lad. 1865:17. - Művészettört. Értes. 1957:243. - Hervay 1984:110. - Kovács-Legeza 2002:47.

Ivanics György, SJ (Kinorány, Nyitra vm., 1656. máj. 3.-Buda, 1723. ápr. 3.): építész. - 1675. X. 29: Nagyszombatban lépett a JT-ba, Kassán 11 évig gimn. tanár, azután a budai szem. rektora és tót hitszónok. ~ irányította a budai jezsuita szem. építését, belső berendezését és kiképzését. - M: Septem Allocutiones Militares Belli Ducum nostri Temporis ... Lőcse, 1694. (névtelenül) - Virgo Deipara ex praeviis Christi meritis ab originali labe praeservata. Kassa, 1696. - Pentas Questionum Curiosorum... Lőcse, 1697. (névtelenül). Cz.K.

Szinnyei V:213. (*Binóc, Pozsony vm., X. 18: lépett a JT-ba) - JTÉ 1942:300. (249.) (s.v. Ivanicz, *Kinorány) - ML 1966. II:780.

Ivanics Pál   →Ivanovics Pál

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.