🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Irsy
következő 🡲

Irsy (1930-ig Irsik) József (Ferencvölgy, Máramaros vm., 1868.-Bp., 1944. szept. 7.): gimnáziumi tanár. - 1896: lat-ném. szakos tanári okl-et szerzett. A magyaróvári piar. gimn., 1901. IX-1933. V. 1: a bpi VII. Barcsay u. (Madách) gimn. tanára. A Juventus szerk-jeként eredeti lat. verseket, Berzsenyi-, Kölcsey-, Petőfi-, Vörösmarty-versford-okat közölt. - M: Freising Ottó krónikája. Ford. Gombos Albinnal és Vajda Györggyel. Bp., 1912. (Középkori krónikások 12/4.) - Carmina Hungarorum. Ford. Uo., 1938. - 1915-17: és 1928-29: a Juventus szerk-je. T.E.

Kalmár 1907:37; 1910:41. - Függetlenség 1944. IX. 10. - M. Középisk. 1944:140. - Gulyás XV:278.

Irsy (1930-ig Irsik) László, 1930-tól vitéz (Kisjenő, Veszprém vm., 1895. szept. 4.): építész. - Bpen éretts., az I. vh-ban katona, főhadnagyként szerelt le. 1921: a József Műegy-en építészmérnöki okl-et szerzett, Sándy Gyula mellett tanársegéd, adjunktus, 1929: a Felsőépítő Iparisk. tanára, 1934: ig. s egyben az iparokt. főig. állandó h-e. 1935: az Iparügyi Min-ban osztálytan., 1937: min. tan., 1938-45?: a Főv. Közmunkák Tanácsának aleln. 1953: Bpen mérnök. - Tervei szerint épült a Kat. Tanáregyes. székháza, a Szt Gellért Koll., Ordason és Albertiben (Pest vm.) az áll. el. isk., a hatvani (társszerzőként), Baross Gábor-telepi, szilasbalhási, nagytarcsai, maglódi, rákoshegyi, isaszegi, komlói (Szt Borbála), balatonföldvári, veszprémi (Szt Margit) és még kb. 20 r.k. tp. ~ építette az ajkai timföldgyárat és alumíniumkohót és azok lakótelepét. - 1940: a M. Képzőművészek Egyes. építőműv. csop-jának eln. - M: Az én házam - az én váram. Hogyan építsem, hasznosítsam házam, kertem, otthonom? Előszó: Sándy Gyula. Bp., 1933. - Községeink és városaink rendezése. Uo., 1945. - 1940: kiadója, 1934-44: szerk-je a Magyar Építőművészetnek. T.E.

Műegy. névjegyzék 1929:9. - M. társad. lex. 1931:96. - Ki kicsoda? 1936:360. (s.v. Irsy - Irsik) - Ker. m. közél. alm. I:429. (s.v. Irsy Irsik) - ML 1966. II:462. (*Somlójenő; művei költött címével!) - Gulyás XV:279.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.