🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ijjas
következő 🡲

Ijjas Antal (családi neve: Jankovits) (Szentgotthárd, Vas vm., 1906. ápr. 27.-Bp., 1980. okt. 21.): újságíró, író. - A középisk-t Selmecbányán és 1924: Szombathelyen végezte, Pécsett orvostanhallg., majd a bpi egy. bölcs. karára iratkozott, ahol 1925/26: a Foederatio Emericana Sabaria corporatiójának krónikása, Íjjas-Jankovits A. néven. 1931: végbizonyítványt szerzett, ekkor a Mária Kongregáció folyóir. szerk-je, 1934-44: a Nemzeti Újság belső munk. és vezércikkírója, a Magyar Vetés munk. 1944: a szegedi egy-en egyhtört-ből drált. Utóbb a Magyar Nemzet cikkírója, alapításától az Új Ember munk., 1957-66: nyugdíjazásáig főmunk., haláláig cikkírója. - 1944: a SZIA III. o-a tagjává vál. - M: Pókháló. Reg. Bp., 1928. - Sienai legenda. Reg. Uo., 1932. - Magna Peccatrix. Írta Anna Krane. Ford. Uo., 1934. - A gettóból jött pápa. Írta Gertrud v. Le Fort. Ford. Uo., 1934. - A véres csillag. Reg. Írta Anna Krane. Ford. Uo., 1935. - A ker. egyh. tört. Szerk. Bangha Bélával. Uo., 1937-41. (Tőle: A reneszánsz és a hitszakadás kora. 5. köt. Uo., 1939; Az egyh. és az uralkodói abszolutizmus. 7. köt. Uo., 1941; A jelenkor egyhtört-e. 8. köt. Uo., 1941) - Mirandola fordulása. Reg. Uo., 1937. - Az üzenet. Novellák. Uo., 1937. - S.O.S. Villámvihar. Uo., 1937. - Légitámadás éjfélkor. Uo., 1937. - Vasgerendák meglazulnak. Uo., 1938. - Tavaszi dal. Uo., 1938. - Az óceánrepülő. Uo., 1938. - Nagy Szt Albert. Uo., 1938. (Korunk szentjei) - Az iguadladi repülő. Uo., 1939. - Az ezüst nyíl. Reg. Uo., 1939. - S.O.S. Süllyedünk. Uo., 1939. - Tiencsini éjszaka. Reg. Uo., 1939. - A kínai tábornok. Reg. Uo., 1940. - A magdeburgi menyasszony. Írta Gertrud v. Le Fort. Reg. Ford. Uo., 1940. - Üzenet 24 repülőnek. Uo., 1941. - Alcazari szökevény. Uo., 1941. - A csata. Reg. Uo., 1942. - Az emberélet útjának feléig. Reg. Uo., 1942. - A fehér lovag. Tört. reg. Uo., 1942. - Emberek a ködben. 4 nap a tengeren. Reg. Uo., 1942. - Kuzmich Ilike Tedeuma. Uo., 1943. - Külvárosi éjszaka és más elb-ek. Uo., 1943. - Pázmány, a nemzetpolitikus. Uo., 1943. - Széchenyi kapitány. Reg. Uo., 1943. - Egy rab megszökött. Elb-ek. Írta Bársony István. Vál. és zárszó. Uo., 1944. - Húsz évszázad viharában. Az Egyh. és a pápaság tört. Uo., 1948. - Az assziszibeli szent. Írta Georg Terramare. Ford. Uo., 1948. - A látogató. Elb-ek. Uo., 1960. - Isten igaz embere. XXIII. János és az Egyh. Függelék: Henri Fesquet: XXIII. János p. virágoskertje. XXIII. János szellemes mondásainak és a személyéről szóló anekdotáknak gyűjt-e. Ford. Ikvay László. Uo., 1967. - Sztek élete. 1-2. köt. Uo., 1968. - Feszty Árpád élete és műv-e. Feszty Masával. Uo., 1966. - Jézus tört. 1-2. köt. Uo., 1970. - Megindította és 1936-44: szerk. az Új Élet Regénytár 373 köt-ét, 1941. II. 1-XI: a Népünk c. lapot. Bangha Bélával 1937-41: Bpen szerk. A ker. egyh. tört. sorozat 8 kötetét. 1930 u. írásain csak az Íjjas nevet használta. Betűjegyei: (I.A.) (Nemz. Újs., 1937-től); I-s A-l (uo. 1937-től); i-s a-l (Napkelet 1932). 88

SZIA tagajánl. 1939:14; 1944:14. - Sziklay 1941:327. - Írott Kő 1942:12. (h.f.: ~nak) - Vigília 1943:219. (Kézai Béla); 1947:41. (Kósa János); 1957:299. (Possonyi László) - Gulyás 1956:572. - MIL I:492. - Prominent Hungarians 1966:132; 1973:175; 1979:199. - M. Nemz. 1980. X. 23. - Új Ember 1980. X. 26, XI. 2, 9, 23. - MItB VI:594.

Ijjas (1931-ig Ikotity) József (Baja, Bács-Bodrog vm., 1901. nov. 5.-Kalocsa, 1989. ápr. 29.): érsek. - A középisk-t Baján és Kalocsán, a teol-t Bpen végezte, 1925. VI. 14: Kalocsán pappá szent. Kp. Dusnokon, 1927: adm. Szeremlén, majd a kalocsai szem. pref-a és tanára. 1928: Rómában az Institutum Biblicumon tanult tovább. 1929: érs. szertartó, 1931: főegyhm. cenzor Kalocsán, 1935: a bpi Szt Imre Koll. pref-a. 1937: Jeruzsálemben a →Szent István zarándokház ig-ja. - 1939: a KPI pref-a, egy. tanárh. 1941: a VKM-ba került, majd a szabadkai →Paulinum ig-ja, a bpi egy. bekebelezett dr-a s a szabadkai ap. kormányzóság érs. megbízottja. 1942: zsinati vizsgáló, 1944: p. prel., XII: plnosh. Dusnokon. 1947: Kalocsa-Szt Imre plnosa, 1950: fősztszéki bíró, 1954: plnos Miskén, 1956: esp., 1962: Baja-Belvárosban plnosh. 1964. IX. 15: tagaratai cpp. és csanádi ap. adm. Részt vett a II. Vat. Zsin-on. Közben X. 28: Bpen pp-ké szent. 1969. II. 18: kalocsai érs., a MKPK elnöke, 1976: p. trónálló. 1987. VI. 5: p. felmentéssel nyugalomba vonult. - Koadjutora utódlási joggal 1982. IV. 5: Paskai László, 1987. III. 6: Dankó László. 88

MKA 1928:151. (s.v. Ikotics); 1929:184; 1930/31:175. (s.v. Ikotics) - Schem. Col. 1929. (s.v. Ikotity); 1942:264; 1985:37. Arck. - Pilinyi 1943:142. - Ki kicsoda? 1969:239; 1972:240; 1975:259; 1981:306. - Schem. Csan. 1980:40. Arck.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.