🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > harmadik parancsolat
következő 🡲

harmadik parancsolat: a →Tízparancsolat 3. törvénye. - Az ÓSz-ben két helyen olvasható: „Gondolj a szombatra és szenteld meg. Hat napig dolgozzál és végezd minden munkádat. A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned sem neked, sem fiadnak, sem leányodnak, sem szolgádnak, sem szolgálóleányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik napon azonban megpihent. Az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte.” (Kiv 20,8-11). - „Tartsd meg a szombatot, szenteld meg, ahogy az Úr, a te Istened parancsolta neked. Hat napig dolgozzál és végezd a munkád. A hetedik nap azonban a nyugalom napja, az Úré, a te Istenedé, akkor hát ne dolgozz sem te, sem fiad, sem leányod, sem szolgád, sem szolgálód, sem ökröd, sem szamarad, sem semmiféle állatod, sem a házadban tartozkodó idegen, hogy szolgád és szolgálód is pihenhessen, mint te magad. Gondolj arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral kivezetett. Azért parancsolta meg az Úr, a te Istened a szombat megülését.” (MTörv 5,12-15) →szombat - Kateketikai formulája_ Megemlékezzél arról, hogy az Úr napját megszenteljed! Valójában megismétli az Egyh. →öt parancsolata közül az elsőt: „vasárnap és parancsolt ünnepeken misét becsületesen hallgass és tarts munkaszünetet”. Az Egyh. elvárja a hívektől, hogy szenteljék meg az Úr föltámadásának emléknapját (→vasárnap), valamint az Úr misztériumainak, a Boldogságos Szűznek és a szenteknek ünnepnapjait, elsősorban azáltal, hogy részt vesznek a szentmisén, melyen összegyűlik a keresztény közösség, és tartózkodnak azon munkáktól és tevékenységektől, melyek akadályozhatnák e napok ilyen megszentelését. **

KEK 2042, 2168-96.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.