🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hites
következő 🡲

Hites (1945-ig? Hauser) Ignác (Károlyfalva, Zemplén vm., 1894. ápr. 27.-Bp., 1973. márc 17.): plébános. - 1918. VI. 24: pappá szent., teol-ból drált. Bpen hitokt., 1919: Bp-Kőbányán, 1925: Bp-Belvárosban kp., 1931: nyugdíjazásáig Bp-Erzsébetvárosban plnos, 1946: érs. tanácsos. - M: A bpi r.k. egyhközs-ek első 10 éve. S. a. r. Bp., 1930. - Keresztúti ájtatosság. Uo., 1934. - Írói neve: Hauser Ignác. T.E.

Schem. Strig. 1943:289. (s.v. Hauser); 1982:408. - Gulyás XIII:708.

Hites Kristóf Endre, OSB (Csicsó, Komárom vm., 1913. aug. 26.-Pannonhalma, 1999. máj. 26.): gimnáziumi igazgató. - 1934. VIII. 6: lépett a r-be, 1938. VIII. 15: ünn. fog-at tett, IX. 11: pappá szent. 1938/39: a Pázmány Péter Tudegy. hallg-ja, lat-m. szakos tanári okl-et, 1939/40: a prágai Károly Egy-en teol. licenciátust, 1951(?): a clevelandi (Oh., USA) John Carrol Egy-en ped. magisteri fokozatot szerzett. 1939/40: a Boldogasszony Kpna őre is, 1940: Ölbőn miséző, 1942: Sopronban, 1943: Komáromban gimn., tanár, 1945: szem. tanár, 1948: kivándorolt az USA-ba 1949: a saskatchewani (Kanada) m. misszió tagja, 1951: a clevelandi St. Andrew's School, a newarki (N.J., USA) St. Benedict High School, a Royal Oakheni (Mich., USA) Chatolic High School tanára, 1957-76: a Portola Valley-i (Kalif., USA) Woodside Priory School társalapítója és tanára, 1960-71: ig-ja is. 1971-72: tud. alkotó szabadságon, 1976-tól a Szt Anzelm apátság (Manchester, USA) woodside-i perjelségéhez tartozott. A Csehszlovákiai M-ok Nemz. Bizottmányának, a bpi Rákóczi Szöv-nek és a →Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek egyik szervezője és támogatója. 1998: M. Örökség-díjat kapott. - A Szt László Lovagrend tagja. - 1951-66: a Springfield-Bronx-Cleveland-i Kettős Járom Alatt és a Rákóczi Hírvivő egyik alapító társzerk-je, 1961-: a The Hungarian Quarterly társszerk-je. T.E.-**

Török 1978:396. - Bölöny 1982:216. - PN 1986:205. (1557.) - Nagy II:55.


Hites Kristóf Endre OSB (Csicsó, Komárom vm., 1913. aug. 26.–Pannonhalma, 1999. máj. 26.): gimnáziumi igazgató. Lásd MKL IV:874. – Az emigrációban a Csehszl. Magyarok Nemzeti Bizottmányának és a bpi Rákóczi Szövetségnek szervezője, lelke és támogatója. A →Külföldi Magyar Cserkészszövetség angol nyelvű, m. tört. kvek kiadásának egyik elindítója és támogatója volt. Bo.J.–Fe.Má.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.