🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hervay
következő 🡲

Hervay Ferenc Levente, OCist (Pozsony, Pozsony vm., 1919. jan. 7.-): tanár. - Pécsett éretts. a ciszt. gimn-ban. 1937. VIII. 29: belépett a r-be. 1944. I. 4: ünn. fog-at tett, V. 16: pappá szent. Bpen 1940-44: tört-földr. szakot végzett. Zircen h. novícmester, kp., házgondnok, gazdaság-vez. 1946: az egri ciszt. ált. isk. és gimn. tanára és a diákotthon vez-je. 1948: az egri Szt Bernát pléb. kp-ja. 1952. V. 15: elbocsátották, fiz. munkás, 1961. II. 6: illegális hitoktatás miatt elítélték. 1963. III: szabadult. Bp-re költözött és tud. munkát vállalt a MTA Kv-tört. Biz-a megbízásából az OSZK-ban. 1981-től a Pp-kari Konf. Egyhtört. Biz-a titkára. 1983-90: kisegítő lelkész a bpi Pozsonyi úti Szt Ágoston-kpnában. 1990. I. 15-1994. VI: zirci apátság házgondnoka. 1993: a r. Szt Bernát Hittud. Főisk-ján az egyház- és rendtört. tanára. - 1940 óta készíti a r. egyetemes tört. adattárát. - Fm: Mo. anyagi kultúrája. Bp., 1938. (Nemzetismeret 2.) - Zirc. Apátsági tp. Uo., 1982. (TKMK 114.) (6. kiad. 1996.) - Repertorium historicum Ordinis Cisterciensis in Hungaria. Roma-Bp., 1984. (Bibliotheca Cist. 7.) - Gregorius Gyöngyösi Vitae fratrum eremitarium ordinis sancti pauli eremitae. Bp., 1988. - Régi mo-i nyomtatványok. Szerk. Borsa Gedeonnal. 1. köt. 1473-1600. Bp., 1971; 2. köt. 1600-1635. Bp., 1983. - Ciszterciek. Szerk. Bp., 1997.  s.k.


Hervay Ferenc Levente Ocist. (Pozsony, Pozsony vm., 1919. jan. 7.–l): tanár, cserkészvezető. Lásd MKL IV:786. – Cserkész 1931-től Pécsett, a 47. sz. PCF csapatban, 1932. IV. 24: cserkész fogadalmat tett. Részt vett 1933. VIII. 1-15: a IV. →gödöllői dzsemborin és 1937. VII. 31–VIII.14: az V. (vogelenzangi, Holl.) dzsemborin, 1935: Spalában a Lengyel Nemzeti Nagytáborban, 1936: Laxenburgban az osztr. St. Georg Szöv. táborában. 1938–: Zircen a Hittud. Főisk. 499. sz. Szt Róbert csapatában és 1946–48: Egerben a ciszt. gimn. 213. sz. Koháry István csapatban cserkésztiszt és rajvezető. 1941: Szentendrén vízi cserkésztiszti táboron vett részt. A cserkészet megszüntetéséig 30 cserkésztábor résztvevője. 1948–58: titkos „családokban” foglalkozott cserkész szellemben előbb fiúkkal, majd leányokkal. 1961: letartóztatták és négy és fél évre elítélték. 1963. III. 29: a →részleges közkegyelemmel szabadult. – 1989 u. életre keltette a zirci 452. sz. Szt Bernát cserkészcsapatot, amelynek egy évtizeden át parancsnoka. 1989–1991: a Vezetők Lapja főszerk-je, 1990: az Orsz. Intéző Biz. tagja. Bo.J.–Fe.Má.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.