🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Harc
következő 🡲

harc: 1. külső: erőpróba, mely a testet és a lelket egyaránt fejleszti. K-en művészi formái is élnek. Erőszakos formája a személyiség torzulásához vezet (→háború). Az újkorig a ~ban →istenítéletet is láttak: eredményében Isten segítsége v. büntetése nyilvánul meg (→harcban segítő szentek) . - 2. belső ~ a lélek erőfeszítése a →tökéletességért, küzdelem önmagunkkal, a →világgal és az →ördöggel. Ebben az értelemben a ~ a →küzdő Egyház életének lényeges része, sajátos ideje a →nagyböjt. A ~ban gyarapodnak az →erények (főként az →erősség és a →kitartás). Az ember napi ~ának területére tartozik hibái legyőzése (pl. a →harag legyőzése a Péld 16,32 szerint hősies erőre vall). A szentek (Lisieux-i Szt Teréz) tanítása szerint Isten a jóért folytatott belső ~ot gazdagon megjutalmazza. - A Szentírásban. A ~ a krisztuskövetés része (Lk 13,24; Mt 10,34). A ker. ember minden erőfeszítésének azért van értelme és eredménye, mert Jézus Krisztus a kereszten vívott ~ával legyőzte a halált és a világot (Jn 16,33). A ker. nem a saját, emberi erejével küzd, hanem az Ő erejével, ami a keresztből sugárzik (Lk 17,10; 2Tim 2,3). - Szt Pál leveleiben gyakran van szó ~ról (Róm 7,23; Zsid 12,1; Jak 4,1; 1Pt 2,11). Az Ef szerint ezt a ~ot valójában a sötétség hatalmai és erői, „az égi magasságok gonosz szellemei” ellen kell folytatni, és az Úr szolgálatában minden erőt be kell vetni (különösen: Ef 6,10-20). Pál ap. szívesen vette képeit és kifejezéseit a sport, az atlétika és a katonai élet világából. A küzdés és versengés fontos szerepet töltött be a hellén világban. Görögo-ból terjedtek el a sportversenyek az egész világon. Ezt 1Mak 1,14 és 2Mak 4,12-18 is tanúsítja, ahol →gimnáziumról és játékokról van szó. Pál ap. a saját életét és az evang. hirdetése terén tett erőfeszítéseit ~nak, ökölvívásnak, versenyfutásnak nevezi, a győzelmi koszorú elnyerésére (1Kor 9,26; 1Tesz 2,2; 2Tim 4,7). - A keresztények ~a, melyet egész életükben folytatniuk kell, a szenvedésben és életük odaadásában teljesedik be (Fil 2,16: 2Tim 4,6). Ennek a szellemi-lelki ~nak egymást támogató testvéri közösségben kell folynia (Róm 15,30; Fil 1,27; Kol 4,12). **

BL:563.

Harc, Tolna m.: lelkészség a pécsi egyhm. szekszárdi esp. ker-ében. - A kk-ban a pálosok birtoka volt várral. Tp-át 1332 e. Szt Mihály tit. sztelték, a mait 1824: építették. A törökök 1526 u. elfoglalták. 1737: népesítették újra. 1749: a pálosok Szt Mihály kpnát építettek. A pléb-t Zomba filiájából 1868: alapították újra. Org-ját (1/5 m/r, op. 637.) 1908: az →Angster gyár építette. Filiája 1984: Janya-puszta. - Lelkészei: Bartos Ignác, 1870: Komáromy Teodór, 1909: Dióssy József, 1914: Kiss Rezső, 1916: Budanovics Vince, 1918: Szolga István, 1924: Vaszary Kálmán, Szántó Ignác, 1929: Hegedűs László, 1939: Balogh Ferenc, 1947: Taksonyi János, 1967: Nagy J. Sándor, 1971: Erdélyi József, Kovács János. 1980: Sióagárd (Antal Géza), 1995: Zomba (Mérk Ede, 1996: Némedi Ferenc) látta el. - Lakói 1910: 974 r.k., 10 ev., 27 ref., 11 izr., össz. 1022; 1940: 850 r.k., 3 ev., 15 ref., 2 izr., össz. 870; 1983: 660 r.k., össz. 677; 1990: 699. - 1948: 2 tanerős r.k. ált. isk-jában 112 tanuló. Némedi Ferenc

Schem. Qu. 1914:139; 1981:250.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.