🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hanusz
következő 🡲

Hanusz István (Vác, Pest vm., 1840. dec. 21.-Kecskemét, 1909. febr. 7.): főreáliskolai igazgató. - A középisk-t Vácott, Pesten és Szegeden, a teol-t Vácott végezte, 1864. VIII. 26: pappá szent. Kp. Verőcén és Tápióbicskén, 1865. III: hitokt. a kiskunfélegyházi r.k. algimn-ban. 1867. VI: a pesti egy-en földr-tört. szakos tanári okl-et szerzett. 1871. VIII: a kecskeméti áll. reálisk. tanára, 1886. IX-től haláláig ig-ja, 1904: sidai c. prép. - 1387 növénytani, földr. és tört. tárgyú cikke jelent meg ném. és fr. folyóir-okban is. A Termtud. Társ. és a M. Földr. Társaság alapító tagja. A modern tud. népszerűsítő hazai irod. úttörőinek egyike. - M: Képek a növényvilágból. Léva, 1887. - Az állatok világából. Bp., 1890. - A Földközi tenger. Kecskemét, 1891. - A nagy m. Alföld földr. jellemképekben. Uo., 1895. - Az első 25 é. a kecskeméti m. kir. áll. főreálisk. életéből. Uo., 1895. - Déleurópából. Föld- és néprajzi képek. Pozsony, 1897. - Középeurópából. Föld- és néprajzi képek. Uo., 1897. - A házasság és a társad. Kecskemét, 1898. - A hazai földr. népregék. Uo., 1899. - A tölgyekről. Uo., 1899. - Védekezzünk az időjárás kártételei ellen. Uo., 1900. - A növények világából. Bp., 1901. - A bor-ág és nedüje. Kecskemét, 1901. - A m. haza föld- és néprajzi jellemképekben. Uo., 1901. - Eredetiségek hazánk klímájában. Bp., 1901. - A fák birodalmából. Uo., 1903. - M. tört. emlékeztetők a fák birod-ában. Kecskemét, 1903. - Égen és földön. Uo., 1904. - Fűben, fában. Uo., 1905. - Az Alföld állatvilágából. Temesvár, 1906. - 1886. I. 3-1887. XII. 24: szerk. a Kecskeméti Lapok c. hetilapot és 1887-1905: a Kecskeméti Áll. Főreálisk. Értes-it. - Betűjegyei: H. I. (Földr. Közlem. 1891–); -sz. (Uo., 1899). T.E.

Szinnyei IV:451. - Pallas VIII:665; XVII:681. - Pest vm. II:261. (*1908!) - Földtani Közl. 1909:549. (Papp K.) - Új Idők 1909:211. Arck. - Vadászat és Állatvilág 1909:45. - Vasárnapi Újs. 1909:153. Arck. - Földr. Közlem. 1911:213. (Farkasfalvi Imre) Arck. - Szinnyei IV:451. - Szántó Kálmán: ~ emlékezete. Kecskemét, 1909. - Farkasfalvi Imre: ~ emlékezete. Bp., 1910. - Chobot 1917:763. - Gulyás 1956:563. - Pest m. sajtóbibliogr. 1977:447a. - Gulyás XII:564.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.