🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gyulafehérvári unió
következő 🡲

gyulafehérvári unió, 1697. márc. 27.: A császári hadsereg 1690. X. 28: kiszorította Thököly kurucait Erdélyből, a fejedség megszűnt, visszatérhettek Erdélybe a száműzött jezsuiták. →Baranyi Pál SJ gyulafehérvári plnos Szerémi Teofillal, a város ort. metrop-jával sorozatos megbeszélést tartott az egyh. unióról és annak előnyeiről. A metrop. meghívta Baranyit a rumén lelkészek 1697. II: összejövetelére. Ezen az ún. kis zsinaton a jelenlévők kijelentették, hogy hajlandók egyesülni Rómával a köv. föltételek mellett: 1. A p. az egész egyh. látható feje. - 2. A mennyországon és a poklon kívül van egy 3. hely is, ahol a még meg nem tisztult lelkek tartatnak és tisztulnak. - 3. A miséhez és áldozáshoz a kovásztalan kenyér is elég. - 4. Elfogadják a →filioquét. - E nyilatkozat után 3 dolgot kértek a kir-tól: 1. A g.k. papok és szerz-ek nemcsak a r.k., hanem az unit., az ev. és ref. lelkészeket megillető kiváltságokban és mentességekben részesüljenek. - 2. Minden faluban, ahol pap és tp. van, legyen lelkészlak is. - 3. A papokat a pp. kormányozza, és ne a világiak rendelkezzenek velük, mint eddig. - Baranyi a gyűlésen felvett uniós okmányt Kollonich prím. útján fölterjesztette I. Lipótnak, de még mielőtt válasz érkezett volna, Teofil pp. meghalt. Utódával, Anghel Atanáz metrop-val Baranyi újra megkezdte az uniót előkészítő tárgyalásokat, akivel az 1698. X. 7-i, 38 esp-ből álló zsin-on megerősítették a határozatot. I. Lipót kir. 1699. II. 16: az unitusok jogait biztosító diplomát adott ki, az egyesült papokat mentesítette a jobbágyi terhektől. E diploma nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a rumén papok a gyulafehérvári ún. nagy zsinaton egyesültek Rómával. Az uniós okmányt 1700. IX. 5: az egész rum. egyh. nevében a metrop., 54 esp. és 1563 lelkész írta alá. I. Lipót az egyes-eknek 1701. III. 19: a róm. kat-kal egyenlő jogokat biztosított. Atanáz metrop-t XI. Kelemen p. az egyesült rumének pp-évé nevezte ki. Miután Gyulafehérvár r.k. ppi székhely volt, XIII. Ince p. az egyesült rumének számára létrehozta a fogarasi egyhm-t, melynek székhelye előbb Fogaras, 1738: Balázsfalva lett. A rum-ek jelentős része nem tudott megbarátkozni az unió gondolatával. Szerb szerz-ek is állandóan lázítottak az unió ellen. Sokan vissza is tértek az ortodoxiára. Mária Terézia az egység ügyének előmozdítására Erdélyben az unió protektorai elnevezéssel biz-ot is szervezett. Az egység helyreállításán fáradoztak azok a rum. papok is, akik teol. tanulm-aikat Rómában, Bécsben és Nagyszombatban végezték. Munkájuk eredményes volt: Mária Terézia uralkodásának utolsó éveiben az erdélyi gör. kat-ok között az unió szilárd maradt. P.I.

Moldován II. - Siegescu 1896. - Siculus 1980:116.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.