🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > filioque
következő 🡲

filioque (lat. 'és a Fiútól'): Az Egyház történetében úgy vált híressé, mint betoldás a →nicea-konstantinápolyi hitvallásba, ahol a Szentlélekről az állt, hogy „az Atyától származik”. A Ny-i Egyh-ban a 8. sz. végétől úgy vallják, hogy „az Atyától és a Fiútól” származik; a hispániai zsin-ok már az 5. sz-tól így alkalmazták a tételt. Onnan terjedt el Nagy Károly birod-ába. A K-iekkel a vita 807: kezdődött, amikor a Ny-i zarándokok Jeruzsálemben is így kezdték énekelni a Credót a misében. III. Leó a tétel helyességét elismerte ugyan, de kifogásolta a Hitvallásba való beillesztését. A K-iekre való tekintettel továbbra is megkövetelte, hogy Rómában csak az ősi szöveget énekeljék. Csak VIII. Benedek vette át az új formulát II. Henrik cs. kérésére, de pl. Párizsban még a 13. sz. elején is megmaradtak a régi szövegnél. Photiosz konstantinápolyi pátr. 867: hevesen támadta a Ny-i Egyh-at a hitvallás meghamisítása miatt. 1054: Keruláriosz Mihály pátr. a szakadást is ezzel indokolta meg, 1274: a II. lyoni zsin-on Mihály cs. 3 küldötte elfogadta a ~t, de a K-i Egyh. nagy része ellenállt a cs. és a p. akaratának, s nem ismerte el a lyoni zsin-ot. A 14. sz: a K-iek megkövetelték, hogy aki a Ny-i Egyh-ból átmegy hozzájuk, az tagadja meg a ~hoz tapadó eretnekséget. 1438-39: a firenzei zsin-on ismét együtt tárgyaltak a kérdésről, de a K-i küldöttek minduntalan arra hivatkoztak, hogy az efezusi zsin. annak idején megtiltott minden hozzáadást a hitvalláshoz. Pedig az a zsin. csak a niceai formuláról tárgyalt, nem a nicea-konstantinápolyiról. Végül is elismerték, hogy a K-i és Ny-i tanítás tartalmilag azonos és hogy a betoldás is jogos, s ezt a zsin. 1439. VII. 6: határozatilag ki is mondta. A hazatért követek azonban Konstantinápolyban újra ellenkezéssel találkoztak. A K-i rítusú ker-ek egyesülésénél a kérdés mindig fölvetődött. XIV. Benedek 1742: úgy döntött, hogy akik így egyesülnek a Ny-i Egyh-zal, nem kötelesek a Credóba fölvenni a ~ kifejezést. A II. Vat. Zsin. után az ökumenikus törekvések megkönnyítése végett a K-iek ter-én élő lat. szertartásúak is használhatják a Credo szövegét a ~ nélkül. - Ami a dogmatikai igazságot illeti, a Szentírás a Szentlélekről kifejezetten mondja, hogy „az Atyától származik” (Jn 15,26). Uo. olvassuk, hogy az Atya a Fiú nevében küldi el (Jn 14,26) v. a Fiú küldi el az Atyától (Jn 15,26). De csak azért küldheti, mert ugyanolyan kapcsolatban van vele, mint az Atya, hiszen mindaz, ami az Atyáé, az a Fiúé is (Jn 16,15). A K-i atyák ezt a formulát használták: a Szentlélek az Atyától származik a Fiú által. A Ny-iak Ágoston óta így fejezték ki a titkot: az Atyától és a Fiútól származik. Az tehát mindenképpen a hit tárgya, hogy a Szentlélek származásában a Fiúnak is része van, bár a Fiú ezt a képességét az Atyától kapta. →Szentháromság G.F.

LThK IV:126. - NCE V:913.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.