🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyenis
következő 🡲

Gyenis András, SJ (Tamási, Tolna vm., 1901. nov. 26.-Bp., 1965. okt. 1.): rendtörténész. - A gimn-ot a pécsi Pius Gimn-ban kezdte, 1918. VII. 30: itt lépett a r-be, Kalocsán éretts. A fil-t Szegeden, a teol-t Innsbruckban végezte, 1931. VII. 26: itt szent. pappá. Lővenben és Brüsszelben (Belgium) a →bollandistáknál tanult tovább. Pécsett a Pius Koll. h. tanára, 1932: a szegedi szem. pref-a és tanára. 1935: a r. bpi főisk-ján tanár, a rtart. levtárosa és a rház kvtárosa, az iparosok Mária Kongregációjának prézese. 1947: a Manrézába, majd Szegedre helyezték. 1950. VI. 10: Jászberénybe hurcolták, IX: szabadult, Bp-re költözött. Csepelen csőgyári munkás. Egészsége megromlása miatt elbocsátották, a margitszigeti kpna sekrestyése lett. Budakeszin pincelakásban lakott. - 1934: kapott megbízást a m. rtart. tört-ének megírására. 1943: a SZIA tagja. Megalapította a Pray György munkaközösséget rendtörténeti kutatásokra. - 1918-tól több száz cikke és tanulm-a jelent meg A Szívben, az Egyh. Lapokban, a Kat. Szle-ben, a M. Kultúrában stb. - Fm: Magyarok a Zambézi őserdeiben. Bp., 1930. - A Pálos-rend múltjából. Kalocsa, 1930. (Árpád kv-ek 38-39.) - Loyolai Szt Ignác visszaemlékezései. Ford. Bp., 1934. - A Jezsuita rend generálisai. Uo., 1935. - A Bollandisták Társasága. Uo., 1935. - P. Rothaan János Fülöp, JT 21. generálisa. Uo., 1936. - Loyolai Szt Ignác és életműve. Uo., 1937. - A jezsuita rend hazánkban. Uo., 1940. - Jezsuita arcélek. Szerk. Uo., 1940. - 100 jezsuita arcél. 1-3. köt. Szerk. Uo., 1941. - Egyszerűség ösvénye. Kis Szt Teréz életútja. Uo., 1941. - A hitvédők fejed-e. Bellarmin Szt Róbert élete. Uo., 1941. - Jezsuita ünnepek. (Martyrologium SJ) Ford. Rákospalota, 1941. (Isten nagyobb dicsőségére 1.) - A jezsuita rend hazánkban. Rendtört. vázlat. Uo., 1941. (uaz 2.) - Jézus seregében. Mi a jezsuita rend? Uo., 1941. (uaz 3.) - Régi magyar jezsuita rházak. Uo., 1941. (uaz 4.) - A Mester nyomában. Írta W. Doyle. Ford. és átd. 2. kiad. Uo., 1941. - Hittel és tudással. Jeles jezsuiták életműve. Szerk. Uo., 1943. - M. hithirdetők Zambéziben. Bp., 1943. - A nagy kir. diadala. Missziós dráma. Rákospalota, 1944. - Madura hős apostola. Bp., 1947. - Szerk. 1935-39: a Provinciánk Híreit, 1937, 1939: a M. Jezsuitákat. Megindította és szerk. 1940-42: a Jezsuita tört. évkv-ek, a Kiadványok a JT mo-i tört-éhez, 1941: az Isten nagyobb dicsőségére, 1944: a Loyola kvtár c. sorozatokat. 88

SZIA tagajánl. 1944:10. - Cat. SJ 1949:52. - Magyar papi egység. Klagenfurt, 1966/36. (Őry Miklós: ~ 1901-1965.) - Gulyás XI:735. - Anima Una 1. Kecskemét, 1992:172. (Pálos Antal SJ: „Viharon, vészen át”)

Gyenis Ilona M. Ambrozia, CSA (Tab, Somogy vm., 1887. febr. 14.-Pécs, 1952. ápr. 23.): apáca. - Apja József r.k., anyja Glück Anna r.k. - 1912: polg. isk. okl-et szerzett. 1903. IX. 1: Pécsett lépett az →ágostonos kanonisszák rendjébe. 1904. IX. 15: uitt tette első, 1907. IX. 18: örök fogadalmát. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.