🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gulovics
következő 🡲

Gulovics Andor (Irota, Borsod vm., 1910. szept. 18.-Kazincbarcika, 1980. szept. 28.): parókus, kancellár. - A teol-t Bpen végezte, 1934: Miskolcon Papp Antal szent. pappá. 1934-37: mucsonyi s-lelkész, majd a →miskolci apostoli kormányzóság irodájában fogalmazó, levtáros és sztszéki jegyző. 1940: teol. dr., ppi tanácsos, 1943-tól haláláig mucsonyi parókus. Közben 1946: egyhm. konzultor, AC ig., 1951: bírósági helynök, ker. esp., 1960: zsinati vizsgáztató, 1966: a Lit. Biz. tagja, 1967: főesp., 1972: kancellár. - Tudósításai, kv-ismertetései, ford-ai és tanulm-ai a K-i Egyh-ban (1940. XII: A békesség gondolata a gör. lit-ban; 1941. I: Egység és a K-i egyh-ak; XII: A Bpi Kat. Nagygyűlés uniós feladatai; 1943. VII: Euch-tiszteletének alapgondolatai. Előadás az egri Keleti napon. 1943. V. 6.). - M: A papi méltóságról. Aranyszájú Szt János: A papságról. + Szt Ambrus: Az egyh. ffiak kötelességei. Szemelvények. Ford. Meggyes Edével. Bp., 1944. (Ker. remekírók 4.) P.I.

K-i Egyh. 1940. IX:69. - A Miskolci Gör. Szert. Kath. Ap. Korm. tört., ter-e és személyi adatai. Miskolc, 1940:26. - A Hajdúdorogi Egyhm. és a Miskolci Ap. Korm. 1980. III. sz. körlevele - Schem. Hd. 1982:231. - Életrajzi adatok: Telenkó Miklós abaújszántói esp-től

Gulovics Ödön (Manswörth, Au., 1894. nov. 22.-Poprad, CS, 1978.): parókus. - Sóvári parókusként 1950. IV. 28: meg sem hívták az eperjesi reuniós gyűlésre, mert tudták, hogy nem szakad el Rómától. Elrabolták, Lublón, Eperjesen, majd Illaván tartották fogva, kémkedéssel vádolták. Oly határozottan védekezett, hogy nem ítélték el, csak Bácsra internálták. IX: kapott 3 napot, hogy összecsomagoljon, és családostól Cseho-ba deportálták. Hejnicében téglagyárban dolgozott. 1968: szabadult, visszaköltözött Sóvárra, majd Popradra. H.V.K.

Hetényi Varga I:543.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.