🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Guardini
következő 🡲

Guardini, Romano (Verona, Olo., 1885. febr. 17.-München, NSZK, 1968. okt. 1.): pap, egyetemi tanár. - Gyermekkorát Mainzban töltötte, ahol atyja ol. konzul volt. Felnőtt korában ném. állampolgár lett. Vegyészeti és közgazd. tanulm-ok után végezte a teol-t, 1910: pappá szent. 1923: a berlini egy-en számára szervezték meg a vallásfilozófia-kat. világnézeti tanszéket. 1939: a nácik eltiltották a tanítástól. 1945: Tübingenben, 1948-63: Münchenben kapott katedrát. - A kat. világnézet kibontásával az I. vh. utáni kat. megújulás egyik vezére és a II. Vat. Zsin. úttörője. Rendkívüli hatását nemcsak katedráinak, hanem a →Quickborn ifj. mozg-ban vállalt szerepének és kv-einek köszönhette. Tanításának közp-ja az Istenember, Jézus Krisztus, az Egyh. és a liturgia. A lit. mozg-nak ~ fil. hátteret adott, jelkép-magyarázataival megközelíthetővé tette a kat. lit-t. Perszonalizmusában hangsúlyozta, hogy Isten nem veszélyezteti az emberi szabadságot, hanem a Jézus Krisztussal való egyesülés biztosítja a személy méltóságának kibontakozását. - Fm: Vom Geist der Liturgie. 1918. (m-ul: A lit. szelleme. Ford. a Veszprémi Növendékpapság Pázmányköre. Bp., 1940) - Vom Sinn der Kirche. 1922. - Von heiligen Zeichen. 1922. - Die Kirche und der Katholik. 1923. - Der Gegensatz. Versuche zu einer Philosphie des Lebendig-Konkreten. 1925. - Örökmécs. Ford. Liszt Nándor. Debrecen, 1931; Ford. Halamka Gyula. Bp., 1983. - Der Mensch und der Glaube. 1932. - A mi Urunk keresztútja. Ford. a Győri Hittud. Főisk. Hallg-k Szt Imre Egyes-e. Rákospalota, 1933. - Der Herr. 1937. (m-ul: Az Úr. Ford. Csanád Béla. Bp., 1986) - Das Wesen des Christentums. 1939. - Welt und Person. 1939. - Das Ende der Neuzeit. 1950. (m-ul: Az újkor vége. Ford. Ambrus Gabriella. Bp., 1994) - Die Macht. 1951. - Gegenwart und Geheimnis. 1957. - Landschaft der Ewigkeit. 1958. - Az imádság isk-jában. (Az imádság isk-ja. Ford. Nógrádiné Kelemen Katalin; A lit. szelleme. Ford. Csanád Béla; Az Úr imádsága. Ford. Lőrincz Imre) Bp., 1988. - Levelek az önnevelésről. Uo., 1992. - Az élő Isten. Ford. Kerényi Dénes. Uo., 1995. M.I.L.

Balthasar, H. Urs von: ~. Reform aus d. Ursprung. München, 1970. - NCE XVI:198. - Schütz 1993:110.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.