🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Grottaferrata
következő 🡲

Grottaferrata: Szűz Máriáról nevezett bazilita kolostor Olaszországban, az itáliai bizánci szertartású szerzetesek központja. - 1004: Szt Nilosz alapította egy kora császárkori római villa romjaira Róma mellett, Albano közelében. Egyes régészek szerint a ktor Cicero Tusculanumában épült, a romok között ma is jól látható egy vasráccsal lezárt kripta, lat. cripta ferrata, innen a ~ név. A nép e helyet már a 11. sz: ~nak nevezte. Lehetséges, hogy ez a cripta ferrata Cicero leányának, Tulliának volt sírja. A kora kk-ban kpnát emeltek a sír mellé a környék lakossága számára. Amikor az ifj. Nilus (Rossanoi) 1004 elején Rómába ment, Tusculum közelében, a Szt Ágota-mon-ban kért éjjeli szállást. Megállva a „cripta ferrata” mellett - az ősi hagyomány szerint - a Szt Szűz kérését hallotta: építsen itt neki tp-ot és mon-t. Tanítványai hozzá is láttak, de az épület csak 1004. IX. 26: Nilus halála után készült el, 1024: szentelte fel XIX. János p. A szerz-ek tanulmányozták a K-i egyhatyákat, kódexeket másoltak, szt himnuszokat írtak és énekeltek. A scriptoriumban páratlan értékű kéziratok készültek. ~ a 12. sz: nagy földbirtokokat kapott, a 15. sz: kommendánsok kezére került, s ez a rendszer itt is az igazi monasztikus élet hanyatlását hozta magával. A reform a 16. sz. végén indult meg. XIII. Gergely ált. elöljárót nevezett ki, ~t pedig a dél-itáliai bazilita ktorok közp-jává tette. A 17. sz. lelki fellendülését a napóleoni hódítás állította meg, amikor a bazilita közösségnek el kellett hagynia az apátságot. 1824: rendeződött ismét a közösségi élet. 1866: állami törv. megszüntette a dél-itáliai bazilita rendet. ~ azért menekült meg a feloszlatástól, mert még mindig a →pápai államhoz tartozott. Ezért az ol. kormány nemz. műemlékké nyilvánította, s őrzését a bazilitákra bízta. 1900: Pellegrini apát idején ~ új konstitúciókat kapott. Az első világháború után 2 új mon-t alapítottak (Mezzojuso és S. Basile), valamint missziót kezdtek Albániában, ahonnan a II. vh. idején kiűzték őket. XI. Pius p. 1937. IX. 26: ~t →sztauropég apátság rangjára emelte. 1948: Palermo mellett újabb mon-t létesítettek. P.I-P.M.

Lacko 1961:47. - Timkó 1971:354. - DIP IV:1444. - Fatti, patrimoni e uomini intorno all 'Abbazia di s. Nilo nel medievo. Grottaferrata, 1988. - Puskely I:359.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.