🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Grosschmid
következő 🡲

Grosschmid Lajos (Nagyvárad, Bihar vm., 1886. ápr. 21.-Bp., 1940. jún. 13.): műegyetemi tanár. - 1904: a bpi piar. gimn-ban éretts. A bpi egy-en mat-term-tan szakot végzett és 1911: drált, közben 1906-07: önkéntes vártüzérként szolgált Pólában. 1911: Beke Manó mellett tanárs., 1912/13: Göttingában képezte tovább magát, 1913: egy fél évig Münchenben ösztöndíjas, majd Párizsban hallg. mat. előadókat. Az I. vh-ban 45 hónapot töltött főleg az olasz fronton mint tüzér. Leszerelése után a bpi tudegy-en 1918. VII: az algebrai számtestek elméletéből mtanárrá képesítették. 1919. XII. 30: az egy. közgazd. karon a keresk. és pol. számtan rk., 1924. III. 6: r. tanára, 1932/33: a kar dékánja. 1934: a Műegy. gépész- és vegyészmérnöki karán a II. mat. tanszék vez-je. - 1916: a SZIA IV. o. tagja (1919: tagságáról lemondott, majd ezt visszavonta), 1936. V. 14: a MTA l. tagjává választotta. Főként algebrával, számelmélettel, tüzérségi ballisztikával, valószínűségszámítással és a pol. számtan kérdéseivel foglalkozott. - M: A gömbháromszögtan alkalmazása elemi csillagászati problémák megoldására. Bp., 1904. - A négyzetes binom-kongruenciák gyökereiről. Uo., 1910. - Zur Theorie d. Überschiessens. Innsbruck, 1915. - Fejezetek az algebrából. Bp., 1923. - A lineáris kongruencia-csoport és a négyzet-maradékok elosztása. Uo., 1928. - Archimedes Arenariusa. Gör. szöveg m. ford-sal és jegyz. Uo., 1931. - Adalékok az Euler-féle amortizációs egyenlet elméletéhez. Dékáni székfoglaló. Uo., 1932. - Másodfokú alakok algebrája. Matrixok és elemi osztók. Uo., 1933. - Mennyiségtani előadások. Uo., 1939. 88

Karczag 1932:520. - Strazimir 1933:573. - SZIA Értes. 1920:78. - Ki kicsoda? 1936. - MTA tagajánl. 1936:40. - Ker. m. közél. alm. II:332. - Sárközy Pál: Emlékbeszéd ~ r. tag felett. Bp., 1941. Arck. és bibliogr. - MÉL I:624. - MTA tagjai 1975:93. - Gulyás XI:436.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.