🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Glattfelder
következő 🡲

Glattfelder Gyula, moóri (Bp., 1874. márc. 18.-Szeged, 1943. aug. 30.): érsek. - A teol-t esztergomi egyhm-sként Bpen végezte. 1896. X. 15: pappá szent. Bpi hittanár, majd a KPI pref-a. 1909. II. 8-1911. IV. 3: az egy. egyh. szónoklattan tanára. Látva a vidékről származó egy. hallg-k helyzetét, megalapította 1900: Pesten, 1908: Budán a Szt Imre Koll-ot, ezek támogatására és fönntartására 1901: a Szt Imre Internátus Egyesületet, s a budai koll. ig-ja lett. - 1911. III. 18: kinev. csanádi mpp-ké. V. 14: fölszent., V. 28: foglalta el székét. Temesvárra költözött. 1921. VII: a m. egyh. isk-k létét fenyegető volta miatt pásztorlevelében szembefordult a rum. agrárreform intézkedéseivel. A rum. kormány elmozdítását követelte a Sztszéktől, mely az egyhm. Ro-hoz csatolt ter-ének vezetését a ném. Pacha Ágoston knk., ap. korm-ra bízta. ~ 1923. III. 25: végleg elhagyta Temesvárt, Szegedre költözött. Szem-ot, 1926: Újszegeden Szt Imre Koll-ot és tanítóképzőt, 1931: kat. tanonc internátust alapított. 1930. VI. 28: Velencébe zarándokolt, hogy Szt Gellért ereklyéjét elhozza, X. 24: fölsztelte a fogadalmi tp-ot. Kérésére 1941. VI. 14: a Sztszék fölállította a székeskápt-t. 1942: kalocsai érs-ké nevezték ki, kinevezését betegség miatt nem fogadta el, de érs-ppi címet kapott. Sírja a szegedi dómban. - 1938: a SZIA II. o-a tb. tagjává választotta. - M: A plnosok jogai és kötelességei a pléb. javadalom és jövedelem körül. Bp., 1897. - XIII. Leó és a p-ság világtört. hivatása. Uo., 1900. - Korszellem és katolicizmus. Uo., 1900. - A kath. Egyh. hitünk őre, reményünk horgonya, szeretetünk záloga. Szeged, 1901. - A természeti ember és a kegyelem embere. Bp., 1902. - XIII. Leó végrendelete. Gyászbeszéd. Uo., 1903. - Főpásztori szózat, melyet csanádi ppi széke elfoglalásakor papjaihoz intézett. Temesvár, 1911. (Ném-ül is) - Szellemi haladásunk akadályai. Uo., 1912. - Sztek és hősök. Uo., 1915. - A hősök árvái. Uo., 1916. (Népiratkák 315.) - A gazd. világválság lelki okai. Szeged, 1931. - Sztek és hősök. 1038-1938. Beszédek. Uo., 1938. - Szózat az orsz. papságához. Bp., 1938. (Klny. Nemz. Újs.) - 1941. é. nagyböjti szózata híveihez az imádságról. Szeged, 1941. - 1901-06: szerk. az Örökimádás c. folyóir. - Utóda a csanádi széken 1944. III. 3: Hamvas Endre. 88

Schem. Csan. 1916:4; 1980:36. Arck. - Révai VIII:562. - MKA 1927:168. Arck.; 1928:156. Arck.; 1929:185. Arck.; 1930/31:180. Arck. - M. ogy. alm. 1927:347. Arck.; 1931:353. Arck.; 1935:19. - Ogy. alm. 1927:23; 1931:316. Arck.; 1935:28. Arck.; 1939:407. Arck. - Pol. évkv. 1927:173. (*márc. 18.) - M. pol. lex. 1929:136. - M. társad. lex. 1930:190. - Kerkápoly 1930:620. - Gellért-Madarász 1932:185. - Karczag 1932:506. - Ki kicsoda? 1936:283. - SZIA tagajánl. 1938:4. - Ker. m. közél. alm. I:318. - Szentimrei írások. Glattfelder-szám. Bp., 1942. - Moori Gábor: ~ érs. Szeged, 1943. - Irodt. 1943:196. - Nemz. Újs. 1943. VIII. 31. Arck. - Új Nemz. 1943. IX. 2. - Hermann-Artner 1938:563. - MÉL I:599. - Salacz 1975:65. - Gulyás X:928. (†Bp.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.