🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Giskra
következő 🡲

Giskra, Jiskra, Brandeisi Giskra János (†1468 után): hadvezér. - Holy Prokop taborita huszita vezér tanítványa, a mozg. leverése után Mo-on működő zsoldoskapitány. Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) fogadta zsoldjába. A Felvidéken birtokokat szerzett, nyugtalanítva a szomszédos birtokosokat és lakosságot. Az Erzsébet anyakirné és I. Ulászló kir. (ur. 1440-44) közti harcok során a kirné híve, aki felvidéki kapitánnyá nevezte ki, neki adományozta Zólyom várát, s megbízta a Szepesség és a bányavárosok megszállásával, amit ~ el is végzett, s így egész É-Mo. urává lett. ~ a kirné, majd a gyermek V. László (1440-57) pártjának vezére, ki 1443. IX. 1: nem a kir., hanem a maga nevében kötött fegyverszünetet Ulászló megbízottjával, Rozgonyi Simonnal. ~ kapitánysága ter-én az egész közhatalom birtokosa, s bírta az országrész összes kir. jövedelmeit. 1445: az országrendek Mo. kormányzására 7 kapitányt választottak, ezek egyike ~. Hunyadi János kormányzó megkísérelte ~ és cseh hadai kiűzését a Felvidékről. 1447: az ogy. megszüntette az 1445: létrehozott kapitányságokat, de ~ továbbra is V. László kapitányának nevezte magát, és magának tartotta az É-i országrész kir. jövedelmeit, melyeket ezért nem lehetett fölhasználni a török elleni háborúkra. ~ saját pénzt is veretett V. László nevében, de ebből nem juttatott a gyermekkir-nak. 1437-től ~ nem harcolt a török ellen. Hunyadi 1449: fegyverrel indult ellene. 1450. III. 28: békét kötöttek: ~ megtartotta Kassát, Lőcsét, Eperjest, Bártfát, Körmöcbányát, Selmecbányát és Besztercebányát. Hunyadi hadjárata tehát nem járt sikerrel. ~ még 30.000 aranyforintot is kapott zsoldosai fizetésére. 1451. VIII: Hunyadi és az országnagyok újra hadjáratot vezettek ~ ellen, IX. 7: Losonc mellett ~ legyőzte a sereget. Hunyadi folytatta a hadjáratot és ~ több híve Hunyadihoz pártolt. 1452. VIII. 24: kötött békét Hunyadi ~val, kinek kezén maradtak várai és jövedelmei. V. László megerősítette ~t felvidéki hatalmában, s a „cseh uralom” tovább folytatódott a Felvidéken; alvezérei, Talafusz és Axamit szinte hadjáratokat vezettek a környék lakói ellen. ~ és zsoldosvezérei nem ismerték el Mátyás uralmát, fosztogatták a környékbeli városokat és falvakat, s kisebb csatákban megverték az ellenük induló kir. és vm. seregeket. Mátyás apósával, Podjebrád György cseh kir-lyal (1458-71) fogott össze ~ ellen, ki IV. Kázmér (1447-92) lengy. kir-lyal próbált szövetkezni, de ez nem akart fellépni Mátyás ellen, kinek hadvezére, Rozgonyi Sebestyén 1458: sikeresen harcolt ~ alvezéreivel. A következő években Mátyás csapatai mindenfelől támadták ~ várait, s 1462 elején már csak Liptó, Zólyom és Gömör vm. egy része maradt ~ kezén. 1462. III: ~ 40.000 aranyért s Arad, Temes és Zaránd vm. birtokokért meghódolt. 1463: már részt vett Mátyás oldalán a jajcai, 1468: Podjebrád György cseh. kir. elleni háborúban. Halála után, melynek időpontja ismeretlen, katonái egy része Mátyás zsoldjába állt, belőlük kerültek ki a „fekete sereg” első alakulatai. B.A.

Tóth-Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalmak Mo-on. Bp., 1917. - Hóman-Szekfű II:414. - Mo. hadtört. I:644. (s.v. Jiskra)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.