🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gerevich
következő 🡲

Gerevich Tibor (Máramarossziget, Máramaros vm., 1882. jún. 14.-Bp., 1954. jún. 11.): művészettörténész, egyetemi tanár. - G.k. családban született. A gimn-ot Kassán, az egy-et Bpen mint Eötvös kollégista és Berlinben végezte. 1904: Bpen dr. Bolognában művtört-et tanult, 1906: a milánói világkiállítás műv. zsűrijének tagja. 1908: az OSZK-ban gyakornok, 1911: a Régiségtár segédőre, a bpi tudegy. ol. művészettört. mtanára. 1925: a római M. Tört. Int. ig-ja, 1926: a bpi egy-en a ker. archeológia és műv-tört. ny. r. tanára. - 1919: a SZIA, 1922: a MTA l., 1934: r. tagja. 1944: korábbi kinevezések után az esztergomi →Keresztény Múzeum ig-ja, az Egyházműv. Tanács világi elnöke. Rendezte és leírta az esztergomi prímási képtárat. - Fm: Kolozsvári Tamás, az első m. képtáblafestő. Bp., 1923. - Ipolyi Arnold emlékezete. Uo., 1925. - M. kat. alm. 1-3. évf. Szerk. Lepold Antallal és Zsembery Istvánnal. Uo., 1926-29. - Esztergomi műkincsek. Uo., 1928. - Mo. románkori emlékei. Uo., 1938. 88

SZIA tagajánl. 1919. - Gulyás X:734.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.