🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gerézdi
következő 🡲

Gerézdi Rabán János (1935-ig Scheidt János) (Kaposvár, Somogy vm., 1914. szept. 26.-Bp., 1968. jan. 8.): könyvtáros. - A gimn. alsó 4 o-át szülővárosában végezte, 1933: Veszprémben éretts. 1933-37: a veszprémi Hittud. Főisk-n tanult, 1937. VIII. 6: belépett a bencés r-be. 1938. VIII. 15: egyszerű fog-at tett. Itt kapta a Rabán nevet, melyet írói névként használt. 1937-40: a Pannonhalmi Szt Gellért Főisk-n és Rómában tanult. 1941. VII. 16: kilépett a r-ből, a bpi egy-en 1942: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett, 1943: drált. A kispesti gimn. tanára. 1945-48: az OSZK-ban, 1948-54: az Egy. Kvtárban dolgozott mint a kézirattár vez-je. 1945-51: a bölcs. karon, Horváth János mellett proszem. vez., a kvtár szakosoknak az ősnyomtatványokról tartott előadásokat. 1956: a MTA Irodtört. Int-ében a Régi M. Irod. O-t vez. A kk., a reneszánsz és a reformáció korának irod-át kutatta. - M: Régi Szt István himnuszok és énekek. Clauser Mihállyal. Bp., 1938. - M. írók Katona Józsefig. A középisk. 2. o. sz. Baróti Dezsővel. Uo., 1945. - M. írók Petőfi Sándorig. A középisk. 3. o. sz. Baróti Dezsővel és Waldapfel Józseffel. Uo., 1946. - Erasmus és az erdélyi unit-ok. Uo., 1947. (Irodt. Füz. 23.) - Janus Pannonius vál. versei. Bev. és kiad. Bp., 1953. - Benczédi Székely István: Krónika ez világnak jeles dolgairól. Kiad. Uo., 1960. - A m. világi líra kezdetei. Uo., 1962. - Janus Pannoniustól Balassi Bálintig. Uo., 1968. (A függelékben ~ tud. munkássága. Bibliogr.) - Betűjele: G. R. (Pannonhalmi Szle, 1943; Irodt., 1947). T.M.

Gulyás 1956:555. - ItK 1968:119. (Bán Imre: ~) - M. Kv-szle 1968:93. (Tarnai Andor: ~); 1970:133. (Holl Béla: ~) - Élet és Irod. 1968. I. 13. (Lukácsy Sándor: ~ halálára) - Új Ember 1968. I. 21. (P. A.: ~ halálára) - Kritika 1968:64. (Varjas Béla: ~) - Kortárs 1969:10. sz. (Szuromi Lajos: ~: Janus Pannoniustól Balassi Bálintig) - MÉL III:243. - PN 1986:212. (1610.) - Gulyás X:740.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.