🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gazotti
következő 🡲

Gazotti Ágoston, Gazotto, Gasothus, Kazotti, Kazsotics, B., OP (Trau, Dalmácia, 1260 k.-Lucera, Itália, 1323. aug. 3.): megyéspüspök. - 1277 k. lépett a r-be. 1286-tól a párizsi egy-en tanult. Hazatérve a Károly Róbert ügyét támogató Niccolo Boccasino p. legátus kísérője, aki később XI. Benedek néven p. lett, s 1303. XII. 9: ~t zágrábi mpp-ké nevezte ki. A MA-ban 1303. XII. 9-1322. X. 8: pp. ~ ismét a p. követ kísérője. A D-i tart-okat megnyerte Károly Róbertnek. Végiglátogatta az egyhm-t, 3 egyhm. zsin-ot tartott a szegyh-ban, amit helyreállíttatott. A domonkos szert-t vezette be. Csázmán és Zágrábban domonkos ktort alapított. 1308: egyhm-jének a ktorokon kívül 2 kápt-ja, 3 nagyprép-ja, 42 knk-ja, 30 főesp-e és 404 plnosa volt. Részt vett 1309: a pozsonyi-budai nemz. zsin-on és 1310: a →vienne-i zsinaton. Állandóan hadakoznia kellett a tizedekért, melyet a plnosok, a lovagok és a nemesek megtagadtak; 1313. XII. 19: a p. megbízta a zárai érs-et, hozza rendbe a zágrábi ppség ügyeit, s az ellenszegülőket átkozza ki. A pp-ök 1318 tavaszán Kalocsán jogaik védelmére szöv-et kötöttek. Mivel az általuk kikényszerített 1318. VII-i rákosi ogy. sem hozott kívánt eredményt, a pp-ök ~t X: Avignonba küldték XXII. Jánoshoz, ahol beszámolt a kir. életmódjáról. Nem tért haza, saját kérésére 1322: Lucera pp-e lett. A ppi javakat a zágrábi egyhm-ben 1319-22: De Reate János knk. kezelte. - 1314: pecsétjének (55x35 mm) képe a köriratot alul és felül áttörő képmezőben 3 szintes, a középső szinten hármas csúcsív; körvonalait tagolatlan pálcák alkotják. Felül orrtagolt csúcsíves keretben 3 alakos Kálvária. A középső szinten álló 3 szt kilétére a lenyomat kopottsága miatt csak következtetni lehet: középen vsz. Szt István kir., jobboldalt Szt Domonkos, a baloldali szt kiléte bizonytalan. Az alsó szinten, ~ jobbra forduló, térdelő alakja. - ~t 1700. VII. 17: B-gá avatták. - M: De duobus sermonibus Augustini. Bécs, 1765. - Utóda Zágrábban 1322. VIII. 21: Corvoi Jakab OP. T.E.

Péterffy I:168. (az 1308. évi zágrábi zsin-ot megnyitó beszédével) - Mendlik 1864:117. (1260-1318: pp.) - Schem. Zagr. 1870:VIII. (24.) (s.v. Gazotus, 1304-19: pp., †aug. 2.); 1917:XIII. (20.) (s.v. Casotti, 1303-22: zágrábi pp.) - Gams 1873:387. (24.) (itt OSD!), 891. (1322-†1323. VIII. 3: lucerai pp.) - Matković 1888:XI. (23.) (s.v. Gazottus) - Szinnyei I:82. (s.v. Ágoston); III:1056. (s.v. Gazotto, Gasothus) - Balics 1890:494. - Fraknói 1895:50. - Margalits 1900:719. - Eubel I:537. (s.v. Augustinus Gazottus, 1303. XII. 9: zágrábi pp.), 315. (s.v. Gazotti, 1322. VIII. 21: lucerai pp., †1323. VIII. 3.) - BS I:428. - SzÉ 1984:866. - Bodor 1984:42. (27.) - Kolarić 1995:95. (címerrel és arcképpel [18. sz. festmény])

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.