🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gabon
következő 🡲

Gabon, Republique Gabonaise: köztársaság az egyenlítői Afrikában. - Határai: Atlanti-óceán, Egyenlítői Guinea, Kamerun, Kongó. Ter-e 267.667 km², főv-a Libreville. Hiv. nyelve a fr. - Őslakói, a pigmeusok közé a 15. sz. előtt bantu törzsek telepedtek le. 1471: port-ok fedezték föl, 1585: keresk. telepeket építettek a partvidéken. 1886-1905: a fr-k hódították meg, gyarmattá tették. 1910: ~ Fr. Egyenlítői Afrika része, 1958: a Fr. Közösségben autonóm, 1960. VIII. 17: független közt. - Első misszion-a 1673: egy kapuc. volt. A rendszeres misszionálást 1844: a →Szentlélek Misszionáriusai kezdték. - Érssége és ppségei: 1958: Libreville, Nouila, 1969: Cyen, 1974: Franceville. 1980: kb. 1 mill. lakos, 440.000 kat. - Az 1842: alapított prot. missz-ban, Lambarénében működött Albert Schweitzer. 1980: 90.000 prot. volt ~ban. **

Földünk 1878:226. - Kiss 1978:229.

Gabon Antal, SJ (Besztercebánya, Zólyom vm., 1677. febr. 26.-Győr, Győr vm., 1735. máj. 6.): tanár. - 1697: lépett a r-be, a bécsi és nagyszombati egy-en tanult, fil-ból drált. Etikát tanított Egerben, Győrben és Nagyszombatban, uo., Kassán és Győrben házfőn. Physica exotica c. műve gyakorlati kémiai ismereteket tartalmaz (1734: Felkai András is megjelentette saját neve alatt, az 1767-es kiadáshoz szójegyzéket csatolt). - M: Luctuosa Hilaria seu Pentas Insipide, ac Sero Sapientium... Nagyszombat, 1704. - Physica exotica, seu Secreta naturae et artis. Kassa, 1717. - Epistolae laureatae... Uo., 1717. - Panegyrici XV. Praelatorum et Magnatum Hungariae... Uo., 1718. - Physica exotica ... Adjecta Nomenclatura latina, germanica, hungarica et slavica. Uo., 1767. 88

Szinnyei III:920. - Zemplén 1964:179.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.