🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gömöry-kódex
következő 🡲

Gömöry-kódex, 1516: 164 levél terjedelmű, magyar nyelvű imádságoskönyv. Nagyobb részét Legéndy Katalin OP apáca másolta Krisztina nevű társa számára a Nyulak szigeti kolostorban, kisebb részét Tétényi Pál OSPPE vikárius. →Szent Brigitta 15 imájának 7 másik nyelvemlék-kéziratban van párhuzama, de a többi ima jó része is megtalálható imádságos kódexeinkben. A ~ függelékében olvasható Árpád-házi Szt Margit latin nyelvű verses zsolozsmája (→Margit-officium). A kódexet Gömöry Károly ajándékozta a Nemzeti Múzeum könyvtárának, jelzete az OSZK-ban  MNY. 5. - Kiadásai: ~. Kiad. Volf György, Bp., 1882. (Nyelvemléktár 11.)  Cs.G.K.- M.E.

Bárdos Gy. 1903. - ItK 1930:265. (Timár Kálmán: Domonkos-rendi magyar kódexek.)


Gömöry-kódex: 164 levél terjedelmű, magyar nyelvű imádságoskönyv. – Nagyobb részét Legéndy Katalin OP apáca másolta 1516: Krisztina nevű társa számára a Nyulak szigeti kolostorban, kisebb részét Tétényi Pál OSPPE vikárius. →Szent Brigitta 15 imájának 7 másik nyelvemlék-kéziratban van párhuzama, de a többi ima jó része is megtalálható imádságos kódexeinkben. A ~ függelékében olvasható Árpád-házi Szt Margit lat. nyelvű verses zsolozsmája (→Margit-officium). A kódexet Gömöry Károly ajándékozta a Nemz. Múz. kvtárának, jelzete az OSZK-ban MNY. 5. – Kiadásai: ~. Kiad. Volf György, Bp., 1882. (Nyelvemléktár 11.) Cs.G.K.– M.E.

Bárdos Gy. 1903. – ItK 1930:265. (Timár Kálmán: Domonkos-rendi magyar kódexek.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.